НАЧАЛО » анализи

Министър Петкова: Предстои обявяване на обществена поръчка за предпроектно проучване на газоразпределителен център

Развитието на инфраструктурата ще интегрира България към енергийните пазари на съседните страни и ще гарантира сигурността на енергийните доставки, подчерта министърът на енергетиката

fb
3E news
fb
15-06-2017 10:54:00
fb

Предстои обявяване на обществена поръчка на стойност 920 хил. евро за предпроектно проучване по проекта за изграждане на газоразпределителен център в България (известен повече като газов хъб „Балкан“).  Това съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на конференцията „Стратегическа инфраструктура и инвестиции, България 2017“, организирана от Градът Медиа Груп.  


Министър Петкова припомни, че през миналата година във Варна бе организирана инвеститорска конференция, в рамките на която бе изложена идеята за изграждане на газоразпределителен център. България има всички предпоставки – географско разположение, 2765 километра газопреносна мрежа, която е добре поддържана и в която годишно "Булгартрансгаз" инвестира сериозни средства. Само през миналата година инвестициите в развитието и поддържането й са на стойност 130 млн. лв., обясни министър Петкова. През последните две години са модернизирани 4 компресорни станции.

По-късно пред журналисти министърът потвърди, че именно проявеният инвеститорски интерес е провокирал и обявяването на обществената поръчка. Сериозен партньор и помощник на България по този проект е Европейската комисия.


Основно изискване за изграждане и функциониране на газоразпределителния център е междусистемната свързаност със съседните страни. В тази връзка предстои да се изследва възможността за входна точка за газоразпределителния център да е Турция, а изходна – Сърбия, така че България да не бъде заобикаляна и да не се окаже изолирана от всички съседни страни, обясни енергийният министър. Петкова още веднъж допълни, че трябва да се работи за осигуряване и транспортиране на доставки от различни източници и по различни маршрути, което в частност е и път за интегриране на страната ни със съседните пазари. 


"Един от основните приоритети в работата на настоящето правителство е развитието на инфраструктурата, в това число и на енергийната. Това ще интегрира България към енергийните пазари на съседните страни и ще гарантира сигурността на енергийните доставки. По този начин ще се реализира и целта ни за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ", коментира енергийният министър

Министър Петкова припомни, че през месец ноември 2016 г. в експлоатация бе въведена първата междусистемна газова връзка на България, а именно тази с Румъния. Сега приоритетно работим за изграждането на интерконектора с Гърция - стратегическа инфраструктура не само за двете страни, а и за региона на Югоизточна Европа и за Европейския съюз, подчерта Петкова. По думите й трите нерешени проблема пред проекта - взимане на окончателно инвестиционно решение, провеждане на успешен пазарен тест и осигуряване на финансиране за проекта вече са успешно приключени. Освен полученото финансиране от ЕК в размер на 45 млн. евро, в няколко последователни бюджетни години българското правителство потвърждава държавна гаранция в размер на 110 млн. лв. "В момента финализираме процеса за получаване на допълнително финансиране за проекта по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", ще размитаме на европейската солидарност", обяви министър Петкова. Тя допълни, че предстои обявяването на обществената поръчка за избор на строител за изграждане на проекта на стойност около 120 млн. евро. Предвижда се строителството да стартира през първото тримесечие на 2018 г. Продължава работата и за завършване на проектите за интерконектори със Сърбия и Турция, каза още Петкова. Като друг важен за интегрирането на българския енергиен пазар към съседните, тя определи проекта за разширение на капацитета на газовото хранилище Чирен до 1 млрд. куб. м.

България разполага с 2 765 км. национална и газопреносна мрежа, която е изключително добре поддържана. "Всяка година инвестираме средства в нейната рехабилитация и модернизация, така че тя да е надеждна и функционална. Това предимство на страната ни убеди колегите от Главна дирекция "Енергетика" на ЕК да разработим съвместно концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България, така че да получаваме природен газ от различни източници и да го транспортираме", каза министър Петкова. Предстои провеждане на обществена поръчка за предпроектно проучване за газоразпределителния център "Балкан", за което „Булгартрансгаз“ ЕАД получи 920 хил. евро европейско финансиране. Тя подчерта, че с оглед последното развитието на газовите проекти в региона, в рамките на предпроектното проучване ще се разгледа и възможността природен газ да постъпва на входна точка Турция и да преминава през изходна точка Сърбия. За българското правителство е от изключително значение да се запази стратегическата роля на България и тя да се превърне в транзитен център за Европа, допълни Петкова.

Тя определи и електроенергийната инфраструктура като неразделна част от стратегическата. „Електроенергийният системен оператор“ ЕАД получи над 30 млн. евро по Механизма за свързване на Европа и ще работи по изграждане на проекти, сред които и далекопроводът между Добруджа и Бургас. Това ще ни даде възможност Българската независима енергийна борса да се интегрира към борсите на съседните страни.

Изграждането на енергийна инфраструктура ще бъде заложено и в Енергийната стратегия на България за 2030 г. с хоризонт до 2050 г. За нейното разработване Министерството на енергетиката ще привлече всички заинтересовани страни. Това е стратегически за българската енергетика документ, не е само за едно правителство, а за десетилетия напред и следва да се приеме с консенсус, каза още Петкова.

газоразпределителен център
газова инфраструктура
Теменужка Петкова
По статията работи:

Маринела Арабаджиева