НАЧАЛО » анализи

Скок на средната цена на тока и търгуваните обеми на БНЕБ през август след двумесечен спад

Общо търгуваният базов обем при "Пазар в Рамките на деня" расте със 168 %

fb
3E news
fb
13-09-2018 06:00:00
fb

След като през месеците юни и юли средните цени за базов товар и търгуваните обеми в рамките на сегмента „Пазар Ден напред“ намаляваха, през месец август вече започват да нарастват при това с дост добри темпове. Това става ясно от доклада на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за месец август.

В другия съществен сегмент „Пазар в Рамките на деня“ среднопретеглената цена обаче се понижава, макар и несъществено а търгуваният обем расте при това с много високи темпове, сочат още данните.

Пазар Ден напред

С двадесет процента расте средната цена за базов, пиков и извънпиков товар за месец август спрямо месец юли в сегмента “Пазар Ден напред“  на БНЕБ.

Средната цена базов товар за месец август е 78.23 лв. за MWh, което е увеличение от 20.4 % или с 13.26 лв. (64.98 лв. за MWh за юли)    , сочат данните от отчета на борсата.

С 20.9 % или с 15.83 лв. за MWh до 91.39 лв. за MWh расте и средната цена пикова товар. За сравнение през юли тя е била 75.56 лв. за MWh.

Средната цена извънпиков товар нараства с 10.69 лв. за MWh до 65.08 лв. за MWh за август месец в сравнение с 54.39 лв. за MWh регистрирани през юли.

Повишение е регистрирано също така и при най-ниската, най-високата и среднопретеглена цена. Така например за месец август регистрираната най-ниска цена на енергийната борса в пазар „Ден напред“ е 19.03 лв. за MWh, което е с 1.94 лв. за MWh или с 11.4 % повече от месец юли, когато цената е 17.09 лв. за MWh.

Най-високата цена обаче нараства през август  с 22.1 %  или с 32.88 лв. за MWh и  е от порядъка на 181.93 лв. за MWh. За сравнение, през юли регистрираната на борсата цена е 149.05 лв. за MWh.

Среднопретеглената цена, според отчета на БНЕБ за август е 81.01 лв. за MWh, като също нараства със значителните 19.5 % или с 13.24 лв. за MWh спрямо 67.78 лв. за MWh, през месец юли.

От представените данни става ясно, че през август месец миналата година например среднопретеглената цена е били 77.63 лв. за MWh. Статистиката сочи, че най-близка до августовската среднопретеглена стойност от 81.01 лв. за MWh е тази от декември 2017 г. - 81.09 лв. за MWh.

Според данните от доклада, най-високи са цените на електроенергията при  „Пазар Ден напред“  в часовете 13 – 15 часа, като тогава те надхвърлят и 100 лв. Съответно през първата половина на месец август цената се движи от малко над 60 до 80 лв. за MWh. Нарастването започва след това.

Впечатление за пръв път от два месеца прави ръстът при търгуваните обеми от средно 6-7 на сто при „Пазар Ден напред“. Общо търгуваният обем за месец август 2018 г. е 581 891 MWh в сравнение с 547 203 MWh през юли. Това е увеличение от 6.3 % или с 34 688 MWh.

Пиковият обем расте до 322 364 MWh или със 7,8 % (23 360 MWh), а извънпиковият – с 4.6 % или с 11 328 MWh до 259 527 MWh.
До 18 771 MWh или ръст от 6.3 % е регистрираното увеличение при среднодневният търгуван обем. Същото процентно увеличение (6.3 %) е отчетено и за средночасовият търгуван обем при „Пазар Ден напред“ до 782 MWh. За сравнение през юли той е бил 735 MWh.

Няма промяна по отношение на регистрираните пазарни участници, които както и месец по-рано са 69.

 

Пазар в Рамките на Деня

При „Пазар в Рамките на деня“ прави впечатление понижението при среднопретеглената цена, въпреки че е незначително – минус 1.1 % или спад от 0.92 лв./MWh. Среднопретеглената цена за месец август съставлява 80.65 лв. за MWh, спрямо 81.57 лв. за MWh, сочат данните.

Значително обаче е увеличението на търгуваните обеми. Общо търгуваният базов обем за месец август в сравнение с юли нараства със 168.2 % или с 16 304 MWh до 25 995.60 MWh.

Пиковият обем, регистриран през август нараства с 12 383 MWh до 19 237.60 MWh, а това е ръст от 180.6 %.

Малко по-нисък, но все пак значително е и нарастването на извънпиковият обем – ръст от 138 % или с 3 921 MWh до 6 758.00 MWh  (2 836.90 MWh за юли).

Среднодневният търгуван обем през август е 838.57 MWh при 312.64 MWh през юли, което е увеличение от 168.2 %. Също със 168.2% расте и средночасовият търгуван обем, като за август той е 34.94 MWh.

Регистрираните пазарни участници в сегмента „Пазар в Рамките на деня“ са 40, като се увеличават с 3 в сравнение с месец юли, но активните са само 20, сочат още данните от отчета на БНЕБ.

 

Централизиран пазар на двустранни договори


На Централизирания пазар на двустранни договори експертите от енергийната борса отчитат слаб спад при среднопретеглената цена по доставените количества, но увеличение по отношение на стойността за изтъргуваните количества.

Така например среднопретеглената цена за доставените количества през  август намалява с 0.21 % или с 0.16 лв./MWh до 75.70 лв. за MWh.

Среднопретеглената стойност при изтъргуваните количества на Централизирания пазар на двустранни договори за месец август обаче нараства с 1.88 % до 76.78 лв. за MWh, като увеличението, според изчисленията на авторите на доклада е 1.42 лв. /MWh.


Общо доставените количества  намаляват с 0.08 % или с 1 421 MWh до 1879 808 MWh в сравнение с 1 881 229 MWh през месец юли.
По-значителен обаче е спадът при общо изтъргуваните количества – минус 64.89 % или с (минус) 1 210 102 MWh – до 654 840 MWh. За сравнение през юли общо изтъргуваните количества са били 1 864 942 MWh.

БНЕБ
Българска енергийна борса
пазар ден напред
пазар в рамките на деня
Централизиран пазар за двустранни договори
търгувани обеми
базов товар
среднопретеглени цени
По статията работи:

Маринела Арабаджиева