НАЧАЛО » анализи

Средната цена за „Пазар Ден напред“ на БНЕБ намалява, а търгуваните обеми растат

Сериозни отрицателни показатели при цени и обеми са регистрирани за юни на „Пазар в рамките на Деня“

fb
3E news
fb
13-07-2018 02:09:00
fb

Средните цени на енергийната борса (БНЕБ) за месец юни бележат спад, докато търгуваните обеми растат в сегмента „Пазар Ден напред“. В  сегмента „Пазар в Рамките на деня“ спад има и при цените, но по-съществено е значителният спад в обемите. Затова пък доставените и изтъргувани количества електроенергия по двустранните договори расте  с добри темпове. Това става ясно от данните на енергийната борса за месец юни.

Средната цена за „Пазар Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за месец юни намалява с 3,2 % или с 2,34 лв. за MWh до 70,51 лв. за MWh. За сравнение през май средната цена е била от порядъка на 72,85 лв. за MWh, сочат данните от месечния доклад на БНЕБ.

Средната цена за пиков товар се увеличава с 1,48 лв. за MWh до 81,90 лв. за MWh.

Спад от 6,15 лв. за MWh или с 9,4 % до 59,12 лв. за MWh е регистрираната за юни средна цена за извънпиков товар.

Значителен ръст се наблюдава по отношение на най-ниската регистрирана цена за месец юни, става ясно от отчета. Така например, ако през месец май най-ниската регистрирана цена на енергийната борса е била 0,04 лв. за MWh, то пез юни тя е нараснала с невероятните 55650,0 %  до 22,30 лв. за MWh.

Увеличение от значителните 43,4 % или от порядъка на 65,17 лв. за MWh в рамките на „Пазар Ден напред“ за юни се отчита и при най-високата цена. Според данните най-високата регистрирана цена за месец юни на енергийната борса е била 215,22 лв. за MWh, при 150,05 лв. за MWh месец по-рано.
Среднопретеглената цена обаче спада с 8,6 % или 6,83 лв. за MWh – 72,86 лв. за MWh, сочат още данните. За сравнение през месец май тенденцията е била обратна.

От пачасовото сравнение става ясно, че най-високи са цените в 10 часа, както и в 13 – 15 часа, като често тогава се движат ви диапазона от 85 лв. за MWh и нагоре, докато най-ниските – от порядъка на 44 лв. за MWh са в сутрешните часове – от 3 до 6 часа и към 23 часа.

Докато цените на електроенергията спадат, търгуваните обеми в рамките на „Пазар Ден напред“ се увеличават. Така например общият търгуван обем за месец юни, спрямо месец май е нараснал до 454 420 MWh от 415 388 MWh. Това е ръст с 39 032 MWh или с 9,4 %, сочат данните.

Пиковият обем се е увеличил с 6,1 % ли с 13 987 MWh до 242 522 MWh, сочат още данните.

Още по-високо е увеличението при извънпиковия обем – с 13,4 % или 25 045 MWh - до 211 898 MWh през юни, спрямо 186 853 MWh през месец май.
Среднодневният търгуван оббем расте също с 13 % или с 1748 MWh до 15 147 MWh. Със същия процент се повишава  средночасовият търгуван обем.

Както става ясно от данните средно на час търгуваното количество електроенергия през юни е било от порядъка на 631 MWh при 558 MWh през месец май, което е увеличение от 73 MWh.

Увеличава се и броят на регистрираните пазарни участници. Докато през месец май те са или 60 сега вече са 69.

Докато при „Пазар Ден напред“ се наблюдава увеличение на търгуваната електроенергия и спад на цените, от при „Пазар в Рамките на Деня“ спад има по всички показатели.

Среднопретеглената цена, според данните на БНЕБ за юни се е понижила с 2,55 лв. за MWh или с 2,9 % до 85,89 лв. за MWh. За сравнение през месец май тя е била 88,43 лв. за MWh.

Сериозно впечатление прави твърде голямото понижение по отношение на дневните търгувани обеми – минус 51,8 %, или с 13 569 MWh. Така например, ако през месец май търгуваното количество електроенергия в рамките на деня е било от порядъка на 26 204,60 MWh, то през юни спада до 12 635,40 MWh.

Пиковия обем се свива също с 47,2 % до  9 374,30 MWh при 17 767,70 MWh през месец май.

Понижението в търгуваният извънпиков обем електроенергия достига до значителните (минус) 61,3 %. Спадът е с цели 5 176 MWh – до 3 261,10 MWh.

За сравнение през месец юни извънпиковият обем е бил 8 436,90 MWh.

Среднодневният търгуван обем на практика се е свил с (минус) цели 51,8 % до 407,59 MWh  
(845,31 MWh за май).

Средночасовият търгуван обем спада до 17,55 MWh. За сравнение през месец май той е бил 35,22 MWh. Понижението е също сериозно – 50,2 % или с 18 MWh. Пазарните участници си остават както и през май 18.

Данните за пазара на двустранни договори по отношение на доставените и изтъргувани количества изглежда добре, предвид отчетената положителна тенденция.

Среднопретеглената цена за месец юни за доставените количества електроенергия на „Централизиран пазар за двустранни договори“ намалява с 1,67 % или с 1,25 лв. за MWh до 73,75 лв. за MWh. За сравнение през месец май тя е било 75,01 лв. за MWh.

Не може да не се отбележи сериозният ръст при общо доставените количества – (плюс) от порядъка на 81,32 % за юни спрямо май (577 805 MWh). Така например, ако през месец май общо доставените количества в този сегмент са били в обем от 710 516 MWh, то през юни растат до 1 288 321 MWh.

По отношение на изтъргуваните количества спадът при среднопретеглената цена е слаб – (минус) 0,42 % до 74,94 лв. за MWh. В същото време изтъргуваните количества за юни растат до 4 005 665 MWh, спрямо 3 626 412 MWh през месец май. Увеличението е от 10,46 %, сочат още данните на БНЕБ

БНЕБ
Българска енергийна борса
пазар ден напред
пазар в рамките на деня
Централизиран пазар за двустранни договори
По статията работи:

Маринела Арабаджиева