НАЧАЛО » анализи

Средната цена за базов товар на БНЕБ при „Пазар Ден напред“ през ноември спада с 12.3 %, търгуваният обем расте с 2. 9 %

fb
3E news
fb
15-12-2018 08:37:00
fb

Средната цена за базов товар в сегмента „Пазар Ден напред“  на Българската независима енергийна борса (БНЕБ ) през ноември намалява. Спад има и при среднопретеглената цена, въпреки оплакванията на работодателските организации. В същото време в този сегмент общо търгуваният базов обем расте. Спад при търгуваните обеми и съответно при среднопретеглените цени се отчита в сегмента „Пазар в Рамките на деня“. Ръст при цените и търгуваните количества има и при Централизиран пазар за двустранни договори. Това става ясно от публикуваните  данни за търговията на БНЕБ за ноември.

Пазар Ден напред

Средната цена за базов товар на БНЕБ за месец ноември намалява с 12.3 % или с 12.50 лв. за  MWh и съставлява 89.12 лв. за MWh става ясно от данните на борсата. За сравнение, през октомври средната цена за базов товар е съставлявала 101.62 лв. за MWh.

Спад от 10.1 %  през ноември се отчита и при средната цена за пиков товар до 104.49 лв. за MWh , спрямо 116.27 лв. за MWh за  месец по-рано. Понижението, според изчислението на експертите от борсата е 10.1 %.

Още по-сериозен е спадът при средната цена за извънпиков товар – минус 15.2 % или цена от 73.76 лв. за MWh през ноември.  За сравнение, месец по-рано, през октомври средната цена за пиков товар е регистрирана на нивото от 87.02 лв. за MWh.

Понижение има и при показателите за най-ниската и най-високата цена. Така например, ако през октомври регистрираната най-ниска цена е била от  порядъка на 18.33 лв. за MWh, то през ноември при нея се отчита спад (минус) от 4.8 % до 17.45 лв. за MWh. Най-високата регистрирана цена на енергийната борса също намалява и то с 2.02 лв. за MWh до 230.01 лв. за MWh от 250.03 лв. за MWh през октомври.

Среднопретеглената цена за ноември, както сочат данните на енергийната борса в сегмента „Пазар Ден напред“ за ноември намалява с 11.3 % или с 11.65 лв. за MWh до 90.94 лв. за MWh. За сравнение през октомври среднопретеглената цена в посочения сегмент и била 102.50 лв. за MWh.
Както става ясно от данните, най-високи са ценовите нива в сутрешните часове – 8 – 9 часа, и съответно в 15-16 часа – стойности от над 100 лв. за MWh.

Прегледът на данните за тенденциите при среднопретеглената месечна цена сочи спад спрямо предходния месец октомври, но в сравнение с показателите за миналата година безспорно има скок. Така например, ако през октомври среднопретеглената цена е била 102.50 лв. за MWh, то през ноември тя вече намалява със съществените 11.56 лв. за MWh. (90.94 лв. за MWh както вече бе посочено). Година по-рано за ноември е отчетена среднопретеглена цена в сегмента „Пазар Ден напред“ от 85.70 лв. за MWh.  

Докато цената при „Пазар Ден напред“ намалява, търгуваните обеми нарастват. Общо търгуваният базов обем през ноември например е 607 32919 MWh спрямо 590 26915 MWh за октомври. Това, както сочат данните е ръст от 17 06014 MWh или с 1,9 %.

Пиковият обем също се увеличава с 2.4 % до 319 14719 MWh, а извънпиковият – с 3.4 % до 288 182.0 MWh.

С 6.3 % до 20 244.3 MWh през ноември се увеличава среднодневният търгуван обем. Това е с 1 203.4 MWh повече от октомври, сочат още данните. Нарастване с 6.5 % до 843.5 MWh се отчита и при средночасовият търгуван обем при „Пазар Ден напред“. Промяна и то негативна има и  по отношение на пазарните участници, като те намаляват с един – о 69 приз октомври, през ноември намаляват до 68.

Пазар в Рамките на деня  

Спад и то съществен за ноември се наблюдава в сегмента „Пазар в Рамките на деня“, както по отношение на цените, така и по отношение на данните за търгуваните обеми и то с над 30 %. Така например среднопретеглената цена за ноември намалява с 24.3 % или с 24.67 лв. за MWh до 76.71 лв. за MWh. За сравнение, през октомври тя е била 101.38 лв. за MWh=

Среднопретеглената цена пиков товар за предпоследния месец на годината се понижава от 103.73 лв. за MWh до 96.34 лв. за MWh, а среднопретеглената цена извънпиков товар намалява до 60 лв. за MWh или с 38.5 % (октомври 2018 г.).

Общо търгуваният базов обем през месец ноември се свива с 37.7 % до 22 000.00 MWh За сравнение, през октомври той е бил 35 314.7 MWh, сочи борсовата статистика. Още по-сериозен е спадът при пиковият обем – минус 53.2 % или с 11 501.8 MWh понижение. При извънпиковият обем намалението е по-малко, но не е незабележимо – минус 13.2 % до 11 884.7 MWh. Спад от над 35 % има също така пир среднодневният  и средночасовите търгувани количества.

За разлика от „Пазар Ден напред“, при сегмента „Пазар в Рамките на деня“ през ноември регистрираните пазарни участници се увеличават с 1 – до 41, а активните вече са 29, спрямо 28 месец по-рано.

Централизиран пазар за двустранни договори

Сериозно раздвижване през ноември, в сравнение с октомври има на пазара за Централизирани двустранни договори. Ръст има както по отношение на доставените количества, така и при търгуваните, а цената остава изключително поносима, става ясно от данните. Така например доставените количества през ноември, в сравнение с месец по-рано растат и то забележително – с 18.3 % или с 268 322.1 MWh до  1 735 789.8 MWh.

Среднопретеглената цена в същото време се изменя не така значително – с 07 % до 77.55 лв. за MWh от 77.01 лв. за MWh през октомври.
Общо изтъргуваните количества за ноември при Централизиран пазар за двустранни договори растат със забележителен темп – с 31.1 % до 3 056 630.0 MWh. Това е увеличение с 951 597.0 MWh.

Увеличението на стойността при това не се изменя съществено – нараства само с 0.4 % до 89.24 лв. за MWh. За сравнение, през октомври в този сегмент по отношение на изтъргуваните количества тя е били 88.87 лв.за MWh.

 

БНЕБ
Българска енергийна борса
цени в сегмент "Пазар ден напред"
пазар в рамките на деня
Централизиран пазар за двустранни договори
търгувани обеми на БНЕБ
цени на тока на БНЕБ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева