НАЧАЛО » анализи

Средната цена за базов товар на БНЕБ при „Пазар Ден напред“ за октомври е 109,18 лв. за MWh

Общо търгуваният базов обем при "Пазар Ден напред" расте с над 5 % през октомври спрямо септември, а при "Пазар в Рамките на деня" - с над 110 %

fb
3E news
fb
15-11-2019 12:53:02
fb

Средната цена за базов товар на платформата „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за октомври, спрямо септември се повишава слабо. Наблюдава се ръст и при общо търгуваният базов обем в сравнение с предходния месец. Средно претеглената цена на търгуваната електроенергия и на платформата „Пазар в рамките на деня“, както и общо изтъргуваните количества също са положителни. При „Централизиран пазар за двустранни договори“, се наблюдава спад по отношение на обемите за доставка, в сравнение със септември, а също и при общо изтъргуваните количества. Това става ясно от данните на БНЕБ за месец октомври.

Пазар Ден напред

Средната цена базов товар за месец октомври на платформата „Ден напред“ е 109,18 лв. за MWh и нараства с 0,9 % (0,98 лв./MWh) в сравнение с предходния месец.  Тогава тя е съставлявала 108,19 лв. за MWh. Година по-рано, през октомври 2018 г., средната цена базов товар на тази платформа е била 101,62 лв. за MWh.

По-висок е увеличението при средната цена пиков товар, но пък се отчита спад на средната цена извънпиков товар, сочат още данните.

Така например през октомври средната цена пиков товар е 122,08 лв. за MWh, докато през септември е била 117,33 лв. за MWh. Увеличението е от порядъка на 4 процента.

Средната цена извънпиков товар намалява с 2,8 % през октомври до 96,31 лв. за MWh. За сравнение през предишния месец септември тя е били 99,06 лв. за MWh. Спадът е от порядъка на (минус) 2,75 лв. за MWh.

Най-ниската цена, отчетена на БНЕБ при „Ден напред“ за октомври е 44,01 лв. за MWh (44,06 лв. за MWh през септември), а най-високата – 230,04 лв. за MWh, което е увеличение от 4,1% в сравнение със предишния месец (221,05 лв. за MWh) или с 8,99 лв. за MWh.

Слабо е повишението по отношение на средно претеглената цена – едва 0,9 % или 0,95 лв. за MWh до 111,25 лв. за MWh през октомври, спрямо 110,30 лв.за MWh през септември. Средно претеглената цена през октомври миналата 2018 г. е била 102,50 лв. за MWh.

Цените на базов обем на БНЕБ за сравнявания период са сходни с тези на регионалните енергийни борси, сочи графичното сравнение, изготвено от експертите на борсата.

Общо търгуваният базов обем на платформата „Ден напред“ през октомври, в сравнение със септември нараства с 5,3 % или с 37 650,4 MWh до 742 002,0 MWh. Месец по-рано общо търгуваният базов обем е бил от порядъка на 704 351,6 MWh.

При сравнение с данните от октомври миналата (2018 г.) година обаче става ясно, че увеличението е значително. Така например, според данните общо търгуваният базов обем през октомври 2018 г. е бил 590 269,5 MWh.

Пиковият обем за октомври се увеличава с 5,2 % до 406 912,2 MWh, а извънпиковият – с 5,5 % и достига 335 089,8 MWh.

Малко по-слабо е повишението по отношение на средно дневният търгуван обем и средно часовият търгуван обем. Така например средно дневният търгуван обем през октомври достига до 23 935,5 MWh, което е с 457,2 MWh повече (плюс 1,9%) от септември. Тогава средно дневният търгуван обем е съставлявал 23 478,4 MWh.

Средно часовият търгуван обем нараства с 1,8 % до 996,0 MWh/h през октомври. Това е със 17,7 MWh/h повече от септември. Търгуваният средно часов обем през предходния месец е бил от порядъка на 978,3 MWh/h.

Регистрираните пазарни участници през октомври намаляват с 1 и са 72, сочат още данните.

От отчета на БНЕБ за търгуваните обеми на „Пазар Ден напред“ по вид на търговския участник става ясно, че през месец октомври осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 15%, от търговците – 76 %, и от потребители – 5 %, при производителите – 0%. Осъществените  продажби в този сегмент са например 74 % от производители, 21 % от участници с до и над 4 MW, а 5 % - от търговци.

Пазар в Рамките на деня

Средно претеглената цена на платформата „Пазар в Рамките на деня“ се увеличава, но впечтление прави същественият ръст от над 100 % по отношение на търгуваните количества електроенергия.

Средно претеглената цена за октомври в този сегмент е от порядъка на 103,16 лв. за MWh. Увеличението спрямо предходния месец септември е 5,2 % или 5,08 лв. за MWh. Месец по-рано средно претеглената цена на „Пазар в Рамките на деня“ е била 98,08 лв. за MWh. В октомврийския доклад на БНЕБ за миналата година отчетената средно претеглена цена в този сегмент е на ниво от 101,38 лв. за MWh.

Доста по-високо е повишението при средно претеглената цена пиков товар – ръст от 16,3 % през октомври или с 15,40 лв. за MWh до 109,62 лв. за MWh.

Затова пък при  средно претеглената цена извънпиков товар се отчита спад от 6,6 % или (минус) с 6,75 лв. за MWh – до 95,58 лв. за MWh.

Общо търгуваният базов обем в този сегмент през октомври спрямо септември нараства със 110,6 % или с 8 299,8 MWh, като достига 15 806,0 MWh. За сравнение през септември той е бил от порядъка на 7 506,2 MWh. Доста интересни са и тук данните от отчета на БНЕБ за месец октомври миналата 2018 г.. Тогава общо търгуваният базов обем е бил доста по-висок – 35 314,7 MWh, като спрямо септември е отчетен ръст от 200,5 % (11 752,3 MWh през септември 2018 г.).

Още по-високо е увеличението на пиковият обем  – със 116,9 % - до 8 524,1 MWh през октомври тази година. Месец по-рано отчетеният пиков обем при „Пазар в Рамките на деня“ е 3 939,5 MWh.

При извънпиковият обем също се отчита много висок ръст – 103,6 % до 7 281,9 MWh през октомври спрямо 3 575,7 MWh за септември.

Скокът по отношение на средно дневният търгуваният обем също е впечатляващ – 103,8 % до 509,9 MWh или с 259,7 MWh повече от септември. Средно часовият търгуван обем е от порядъка на 21,2 MWh/h, което е увеличение със 103,5 % или с 10,8 MWh/h.

Няма промяна при регистрираните пазарни участници, като те остават 52, но активните се увеличават от 32 през септември на 37 през октомври или с 15,6 %, отчитат още експертите, изготвили доклада.

Централизиран пазар за двустранни договори

В този сегмент сякаш няма кой знае какви изненади по отношение на обемите с доставки, но не такава  е ситуацията при общо изтъргуваните количества.

Средно претеглената цена п отношение на доставените количества през октомври в този сегмент се увеличава слабо – с 0,8 % или с 0,77 лв. за MWh и е 95,61 лв. за MWh. В същото време обаче доставените количества намаляват с 13,6 % до 1 039 834,9 MWh.

Това е по-малко (минус) с 163 710,3 MWh от септември, когато са отчетени доставени количества в обем от 1 203 545,2 MWh.

Прави впечатление, че през октомври спрямо септември по отношение на изтъргуваните количества в този сегмент се отчита спад на средно претеглената цена. Така например, ако през септември тя е съставлявала 118,23 лв. за MWh, то през октомври се понижава до 115,68 лв. за MWh или минус 2,2 %.

Общо изтъргуваните количества на „Централизиран пазар за двустранни договори“ през октомври се свиват (минус) със забележимите 86,8 % - до 65 740,0 MWh или с (минус) 433 279,0 MWh по-малко. Месец по-рано отчетените общо изтъргувани количества са били от порядъка на 499 019,0 MWh.


На екран Auction за месец октомври  най-високото изтъргувано количество е за 58 310 MWh при средно претеглена цена от 115,35 лв. за MWh. На малко по-висока цена от 118,25 лв. за MWh е изтъргувано количество в обем от 7 430  MWh.

пазар в рамките на деня
средна цена за базов товар
пазар ден напред
БНЕБ
Централизиран пазар за двустранни договори
По статията работи:

3E news