НАЧАЛО » анализи

Спад на средната цена за базов товар с 2,6 % на "Пазар Ден напред" през юни спрямо май отчита БНЕБ

Както при "Пазар Ден напред", така и при "Пазар в Рамките на деня" цените през юни в сравнение с месец май намаляват, но количествата растат

fb
3E news
fb
11-07-2019 09:37:00
fb

Средната цена за базов товар за месец юни в сегмента „Пазар Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) намалява, а общо търгуваните обеми се увеличават. При „Пазар в Рамките на деня“ се наблюдава също спад на средно претеглената цена и значително повишаване на търгуваните количества електроенергия.

При „Централизиран пазар за двустранни договори“ обаче се увеличават количествата, но и стойността, както по отношение на доставените, така и на изтъргуваните обеми. Това става ясно от доклада на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за месец юни.

Пазар Ден напред

Средната цена за базов товар в сегмента „Пазар Ден напред“ за месец юни намалява с 2,6 % или с (минус) 2,14 лв.за MWh. Така например, ако за месец май средната цена за базов товар е била 81,33 лв. за MWh, то през юни тя намалява до 79,19 лв. за MWh.  Средната цена пиков товар се увеличава с 3,36 лв. за MWh – до 91,01 лв. за MWh (плюс 3,8 %). Затова пък средната цена за извънпиков товар спада (минус) с 10,2 % или  със 7,63 лв. за MWh и съставлява 67,37 лв. за MWh.

Най-ниската цена, регистрирана при „Пазар Ден напред“ за месец юни е 19,71 лв. за MWh и намалява (минус) с 37,3 % или с 11,72 лв.. За сравнение, отчетената най-ниска цена за месец май е била 31,43 лв. за MWh.

Най-високата цена в съответния сегмент на енергийната борса за юни също намалява – до 170,27 лв. за MWh. За сравнение, през месец май тя е била 210,00 лв. за MWh. Според отчета това е понижение (минус) от 18,9 % или 39,73 лв. за MWh.

Средно претеглената цена за месец юни също се понижава и ако през месец май е била 83,83 лв. за MWh, то за юни вече е 80,71 лв. за MWh, или минус 3,7 %.

Според данните на БНЕБ, през месец юни миналата година е отчетена средно претеглена цена от 72,86 лв. за MWh.

Прегледът на данните сочи, че докато стойността в този сегмент през месец юни спрямо месец май 2019 г. намалява, то количествата нарастват.

Общо търгуваният базов обем за месец юни се увеличава с 27 337,7 MWh – до 613 597,6 MWh. Това е ръст (плюс) от 4,7 %.  За сравнение през месец май търгуваният базов обем е бил от порядъка на 586 259,9 MWh.

Справка с данните за месец юни  от предишната 2018 г. сочи, че тогава отчетеният търгуван обем на БНЕБ е 454 420 MWh.


Пиковият обем за месец юни нараства с 6,4 % - до 336 409,4 MWh (плюс 20 195,0 MWh), като през месец май този обем е бил от порядъка на 316 214,4 MWh. Извънпиковият търгуван обем при „Пазар Ден напред“ за юни спрямо месец май се увеличава с 2,6 % - до 277 188,2 MWh.

Средно дневният търгуван обем за месец юни е в обем от 20 453,3 MWh и според отчета нараства (плюс) с 8,2 %. За сравнение, през месец май отчетеният средно търгуван базов обем е 18 911,6 MWh. С 8,2 % до 852,2 MWh нараства и средно часовият търгуван обем.

Регистрираните пазарни участници се увеличават с 1 и така през месец юни те вече са 71.

От отчета на БНЕБ за търгуваните обеми на „Пазар Ден напред“ по вид на търговския участник става ясно, че през миналия месец осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение е 15 %, от търговците – 75 %, и от потребители – 10 %. Осъществените  продажби в този сегмент е например 62 % от производители, 24 % от участници с до и над 4 MW, а 14 % - от търговци.     

Пазар в Рамките на деня

Средно претеглената цена за месец юни при „Пазар в Рамите на деня“ намалява със значителните (минус) 13,4 % или с 8,80 лв. за MWh - до 57,02 лв. за MWh. За сравнение средно претеглената цена през месец май, според отчета е била 65,82 лв. за MWh.

Спад (минус) от 9,1 % или с 6,26 лв. до 62,27 лв. за MWh е регистриран и при средно претеглената цена пиков товар. Още по-съществено е понижението на стойността по отношение на средно претеглената цена извънпиков товар – минус 14,9 % или с 9,10 лв. MWh – до 51,77 лв. за MWh.

Докато цената намалява общо търгуваните количества се увеличават и то значително, сочат още данните от отчета на енергийната борса.

Общо търгуваният базов обем например нараства през юни спрямо месец май със 188,1 % или с 48 245,9 MWh – до 73 888,2 MWh.

Пиковият обем съставлява 36 962,5 MWh през юни и се увеличава (плюс) със 123,1 % или с 20 398,0 MWh в сравнение с количествата през месец май. Невероятен ръст (плюс) от 306,8 % (27 847,9 MWh) се отчита при извънпиковия обем – до 36 925,7 MWh през юни спрямо месец май. Средно дневният и средно часовият търгуван обем през юни нарастват с по 197,8 %.

Регистрираните пазарни участници при „Пазар в Рамките на деня“ през юни спрямо месец май се увеличават с един, но активните намаляват от 38 на 34.

Централизиран пазар за двустранни договори

За разлика от сегментите „Пазар Ден напред“ и „Пазар в Рамките на деня“ на БНЕБ, при които се отчита спад на цената и ръст на търгуваните обеми, в сегмента „Централизиран пазар за двустранни договори“ се отчита ръст и на цените и на количествата, както при доставените, така и при изтъргуваните количества.

Средно претеглената цена през юни в сравнение с месец май по отношение на доставените количества нараства с 2,7 % или (плюс) с 2,23 лв. за MWh – до 85,15 лв. за MWh.

Общо доставените количества съответно нарастват до 1 276 067,6 MWh през юни. За сравнение през месец май са отчетени 1 099 595,5 MWh. Увеличението е от (плюс) 16,0 % или със 176 472,1 MWh.

Значително нараства средно претеглената цена при изтъргуваните количества – (плюс) 18,8 % или с 15,27 лв. з MWh до 96,68 лв. за MWh. За сравнение, през месец май тя е била 81,42 лв. за MWh.
Впечатление прави обаче увеличението при общо изтъргуваните количества през юни спрямо май. Така например, ако през месец май общо изтъргуваните количества са били в обем от 30 605,0 MWh, то през юни нарастват до 3 393 936,0 MWh. Това е увеличение с 3 363 331,0 MWh или (плюс) с 10989,5 %. Този ръст не е тайна, че е свързан основно с изтичането и подновяването на основни двустранни договори.

На екран Auction за месец юни най-високото изтъргувано количество е за 966 240 MWh при средно претеглена цена от 91,15 лв. за MWh. Двете най-ниски изтъргувани количества са за по 17 568 MWh, като едната е при средно претеглена цена от 100,01 лв. за MWh, а другата – за 97,51 лв. за MWh. Най-ниската цена и то за сериозни количества в този сегмент е 84 лв. за MWh.

Пазарът на енергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева