НАЧАЛО » анализи

Спад на потреблението на природен газ и през 2013 г.

fb
3E news
fb
21-02-2014 06:13:00
fb

По данни на НСИ, доставките на природен газ (равни на производство + внос – износ – изменение на запасите или това представлява брутно потребление на природен газ) в страната през 2013 г. са с 3,7% по-ниски спрямо тези от 2012 година. Доставките/Брутното потребление на природен газ спада до 2877 млн.куб.м. като се доближава до кризисно ниските стойности, отчетени през 2009 и 2010 г., отчитат от Институтът за енергиен мениджмънт (ЕМИ)

От октомври 2012 г. НСИ започна да публикува месечна информация за производството и вноса на природен газ в страната. Данните  показват, че местният добив през 2013 г. е в размер на 278 млн.куб.м., представляващи 9,7% от брутното потребление на природен газ в страната, а  вносът на природен газ е 2697 млн.куб.м.

От графиката по-долу може да се проследи потреблението и доставките на газ в страната по месеци през 2013.

потребление
природен газ
ЕМИ
По статията работи:

Георги Велев