НАЧАЛО » анализи

Спадът на износа на ток се задълбочава, стигна до 22.56 процента от началото на годината до 17 ноември

Спрямо същия период година по-рано производството намалява с 3.58 %, а потреблението расте с 0.58 %

fb
3E news
fb
19-11-2019 07:11:49
fb

Производството на електроенергия остава отрицателно, а потреблението положително. Запазва се и негативната тенденция при износа на електроенергия. Дела на базовите централи остава положителен, но се наблюдават промени по отношение на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежа. Все по-тревожно продължава да е високото отрицателно участие на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) зя енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 17 ноември тази година спрямо същия период на предходната 2018 г.


Производството на електроенергия от началото на настоящата година до първите седемнадесет дни на месец ноември е в обем 38 368 102 MWh. Година по-рано през същия период отчетеното производство на ток е било в обем от 39 708 498 MWh. Това означава спад (минус) от 3.38 %.

Потреблението на електроенергия за сравнявания отчетен период на тази година остава положително – плюс 0.58 % и е от порядъка на 33 105 676 MWh. Година по-рано отчетеното потребление е било в обем от 32 913 308 MWh.

Отрицателната тенденция при износа на ток се запазва. Така например, ако за времето от първия ден на януари до седемнадесетия ден на ноември миналата година износът на електроенергия е бил 6 795 190 MWh, то за аналогичния период на настоящата 2019 г. вече спада до 5 262 426 MWh. Това е понижение (минус) от 22.56 %.

Базовите централи продължават да запазват положителното си участие. За отчитания период на настоящата година то се е увеличило (плюс) с 0.64 %, достигайки до 32 682 208 MWh. Година по-рано то е било в обем от 32 473 116 MWh.

Понижение се наблюдава и по отношение на дела на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи. Участието на ВЕИ в преносната мрежа продължава да намалява и за периода от 1 януари до 17 ноември тази година е в обем от 1 051 514 MWh, което е спад (минус) от 1.67 %. През посоченото време на предходната година то е било малко по-високо – 1 069 328 MWh. В частност това се дължи на негативната тенденция наблюдавана при вятърните мощности (минус 5.82 %) и слабото участие на фотоволтаичните централи (плюс 3.95 %) и биомасата (плюс 2.92 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа запазва високият си положителен дял. Така за времето от началото на януари към 17 ноември тази година ВЕИ в разпределителната мрежа нарастват (плюс) с 10.57 %  - до 1 643 722 MWh. За същия период година по-рано то е било в обем от 1 486 639 MWh. В частност това се дължи на положителния дял на вятърните (плюс 3.02 %) и слънчеви (плюс 16.75 %) и биомасата (плюс 1.90 %).

Смущаващо високи са отрицателните данни за участието на  водните централи (ВЕЦ) - минус 36.09 %. Ако за сравнявания период на миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от  4 678 415 MWh, то за същото време (1.01 – 17.11) на настоящата година то намалява съществено и е от порядъка на 2 990 658 MWh.

износ на ток
потребление на електроенергия
производство на ток
базови централи
ВЕЦ
ВЕИ
ЕСО
Електроенергиен системен оператор
По статията работи:

3E news