НАЧАЛО » анализи

Енергетиката през 2016 г. : След Пътната карта за реформи в сектора

Частичен поглед към бъдещето

fb
3E news
fb
09-10-2015 02:30:00
fb

 

Правителствен пресцентър

 

Съобщение до медиите, 1 април 2016 г.

 

Министерски съвет взе решение за ликвидиране на Българския енергиен холдинг и връщане на старата структура на управление в енергетиката. Мотивът е, че след старта на Българската независима енергийна борса и намаляването на дела на държавата в енергетиката, отпада необходимостта от тежката вертикална структура в сектора. Такива са и тенденциите в Европа.

Решението е по настояване на работната група за Пътна карта за реформи в енергетиката, която проведе вчера заседание с участието на новия енергиен министър.

След завършване на юридическата процедура по ликвидирането на БЕХ и излизането на Националната електрическа компания от структурата, дружеството ще предостави за изкупуване на 27 % от акциите си в ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 на белгийски инвеститор. Постъпилата оферта от белгийския инвеститор е толкова добра, че правителството е решено на пълната й реализация.

До завършване на сделката името на купувача няма да бъде оповестявано. На белгийският инвеститор ще бъде разрешено изграждане на далекопровод за Турция, по който ще се изнася произведеният ток от тази централа и съседната на нея, известна като ТЕЦ Марица Изток 1.

Във връзка с поетите ангажименти на България за намаляване на въглеродните емисии, белгийският инвеститор се ангажира с изграждане на мощности на газ. Така в бъдеще, токът който ще се произвежда от ТЕЦ ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 ще бъде изцяло екологичен, а страната ни ще спести от емисии десетки милиони левове.

Министерски съвет се запозна и изрази подкрепа по законопроекта на Патриотичния фронт за одържавяване на ТЕЦ „AES Гълъбово ТЕЦ Марица Изток 1“, който ще бъде приет до края на седмицата от Народното събрание. След одържавяването и с цел ангажиментите на България за намаляване на вредните емисии, мощностите на въглища ще бъдат заменени с мощности на природен газ. В Министерство на енергетиката вече са постъпили разчети, според които ще се спестят милиони левове на българските граждани. Освен това жителите на Гълъбово и в целият Старозагорски регион ще се радват на чист въздух.

Министерски съвет се запозна и прие за сведение и нова енергийна стратегия. В нея се предвижда и ново бъдеще за Мини Марица Изток.

Дружеството ще продължи да функционира, като ще осигурява въглища за работата на ТЕЦ Марица Изток 2. Мощностите само от ТЕЦ Марица Изток 2 ще бъдат напълно достатъчни за задоволяване на вътрешните нужди от електроенергия на страната. На среща на тристранните партньори ще бъдат договорени социалните условия. Министерство на труда и социалната политика вече е разработило програма за пренасочване на освободените миньори към биоземеделие.

На заседанието си днес министрите се запознаха и с новата стратегия на Комисията за енергийно и водно регулиране, която се промени след стартирането на Българската независима енергийна борса. Както е известно регулаторът вече определя само мрежовите услуги, но негов приоритет остава и такса задължение към обществото. След проведените мерки по ликвидиране на преференциалните цени по дългосрочните договори за изкупуване от ВЕИ, се въвеждат и мерки в подкрепа на българският бизнес. Капиталът на ВЕИ ще бъде изкупен от Българската банка за развитие. Тъй като общите инвестиционни задължения на ВЕИ инсталациите в България са над 3 млрд.лв., а възможностите на Българската банка за развитие до 600 млн. лв., се предвижда изкупуването да е от кредити, които институцията ще тегли.

Неоснователни са коментарите, че това може да разклати банковата система на България.

Новата методика на КЕВР предвижда значително облекчаване на българския бизнес от такса „задължение към обществото“. По предварителни разчети, цената за бизнеса пада до 11 лева, като това се дължи на мерките по одържавяване на двете бивши американски централи, от които токът бе значително по-висок от този, който се предвижда да продава белгийският инвеститор. След завършване на сделката с белгийския инвеститор за двете бивши американски централи токът от тях ще се понижи с 2 лева за ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 и с 0,30 лв. За ТЕЦ AES Марица Изток 1. Предвид износът, който двете централи ще се осъществява за Турция, приходите за НЕК ще се увеличат.

Електрическият баланс на страната показва намаление на вътрешното потребление с 4 на сто в сравнение с 2015 г. Това означава, че нуждите на битовите потребители в страната ще могат да бъдат покривани напълно от един блок на АЕЦ Козлодуй, както и от мощностите от ТЕЦ Марица Изток 2 и от ВЕИ.

По повод появилите се съобщения за недостиг на мощности за задоволяване на нуждите на населението, в резултат на увеличаване на износа за Турция, правителството застава категорично на позицията, че няма да допусне това. При спиране на тока гражданите ще бъдат уведомявани по съответния законов ред.

 

 

С настоящия текст бързаме да изпреварим събитията, но така изглежда прочитът на Пътната карта за реформи в енергетиката, предложена от работодателските организации. При това са засегнати само част от темите.

 

 

 

 

пътна карта в енергетиката
ТЕЦ AES Марица Изток 1
ТЕЦ Контур Глобал ТЕЦ Марица Изток 3
По статията работи:

Маринела Арабаджиева