НАЧАЛО » анализи

Сделката Юнкер-Тръмп: ЕС ще финансира LNG инфраструктура, увеличава свободния капацитет за втечнен газ от САЩ

В допълнение към съществуващия в ЕС свободен капацитет от 150 млрд. куб. м. Съюзът подкрепя 14 проекта за изграждане на терминали

fb
3E news
fb
09-08-2018 04:22:00
fb

От пристигането на първия танкер с втечнен природен газ (ВПГ) от САЩ в португалското пристанище Синеш през април 2016 г. до днес вносът в ЕС на американски втечнен природен газ е нараснал от 0 до 2,8 млрд. суб. м, сочи в свое съобщение Европейската комисия.

 

 

Едва сега - почти месец след срещата във Вашингтон, от Брюксел дават повече информация за какво са се разбрали председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер  и президентът на САЩ Доналд Тръмп в областта на енергетиката и  какви ангажименти на страните съдържа подписаният от двамата документ.

В съвместно изявление от 25 юли във Вашингтон председателят Юнкер и президентът Тръмп се споразумяха да укрепват стратегическото сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на енергетиката. В този контекст Европейският съюз ще внася повече втечнен природен газ /ВПГ/ от САЩ, за да диверсифицира енергийните си доставки и да повиши тяхната сигурност. Затова ЕС и САЩ ще работят за улесняване на търговията с втечнен природен газ.

ЕС е съфинансирал или е поел ангажимент да съфинансира инфраструктура за ВПГ по проекти на стойност над 638 млн. евро (вж. списъка по-долу).

В допълнение към съществуващия в ЕС свободен капацитет от 150 млрд. куб. м. Съюзът подкрепя 14 проекта за изграждане на инфраструктура за втечнен природен газ. По този начин капацитетът ще се повиши с 15 млрд. куб. м. до 2021 г. и ще може да поеме вноса на ВПГ от САЩ. От пресслужбата на ЕК са направили едно изключително важно уточнение -"ако пазарните условия са благоприятни и цените са конкурентни". Включен ли е обаче такъв текст в самата декларация /споразумение не става ясно.

В момента законодателството на САЩ все още изисква предварително регулаторно одобрение на износа на ВПГ за Европа, обясняват от ЕК и допълват, че САЩ трябва да вземат мерки във връзка с тези ограничения, така че техните правила да улесняват износа на ВПГ за ЕС.

Председателят Юнкер и президентът Тръмп са създали Изпълнителна работна група на срещата си на 25 юли във Вашингтон. От съобщението на ЕК става ясно, че оттогава са осъществени контакти между председателя Юнкер и президента Тръмп, между комисаря по търговия Малмстрьом и американския търговски представител Лайтхицър и между старшите съветници на председателя Юнкер и президента Тръмп (генералния секретар на Комисията Мартин Зелмайер и главния икономически съветник на Белия дом Лари Кудлоу).

Договорено е на 20 август съветникът по търговията на председателя Юнкер и старши служител на ЕС по търговията да пътуват до Вашингтон за среща с американските си колеги, за да продължи работата по изпълнението на съвместното изявление. В този контекст ЕС и САЩ работят в рамките на Изпълнителната работна група за увеличаване на износа на ВПГ от САЩ за Европа, обясняват от Еврокомисията.

Световният пазар на ВПГ става все по-гъвкав и конкурентен. Очаква се между 2017 г. и 2023 г. световната търговия с втечнен природен газ да нарасне с повече от 100 млрд. куб. м. — от 391 до 505. Международната агенция по енергетика очаква вносът на ВПГ в Европа да нарасне с почти 20 % до 2040 г. в сравнение с равнищата през 2016 г.

Нарастващото производство на газ в САЩ и започването на износ на втечнен природен газ от страната за ЕС през 2016 г. допринесоха за повишаване на сигурността на газовите доставки в Европа и по света. В момента Европа внася около 70 % от необходимия ѝ газ, като се очаква този процент да се увеличи през следващите години. Втечненият природен газ е важна част от
стратегията на ЕС за диверсификация; затова като втори най-голям пазар на газ в света след САЩ, ЕС е привлекателна възможност за американския втечнен природен газ, подчертават от ЕК.

За да продължи нарастването на вноса на ВПГ от САЩ в Европа, неговите цени трябва да бъдат конкурентни на пазара в ЕС. В  съобщението са посочени също конкретни действия, които са от решаващо значение за улесняване на вноса:

1. Изграждане на мощности за ВПГ в ЕС и САЩ:

ЕС разполага с добре развити мощности за внос на ВПГ, като в момента свободният капацитет е около 150 млрд. куб. м. Същевременно, с оглед на тяхното стратегическо значение за диверсификацията, настоящите мощности се разширяват и се изграждат нови в Адриатическо море (на остров Крък в Хърватия), в Балтийско море, по-специално в Плоша, и в Средиземно море — в Гърция. Това ще даде възможност за значително увеличение на вноса на ВПГ в ЕС.

В момента САЩ разполагат с 28 млрд. куб. м. капацитет за втечняване, като е предвидено той да се увеличи с 80 млрд. куб. м. до 2023 г. и същевременно да се разширят терминалите за износ на ВПГ.

2. Регулаторните ограничения, налагани от САЩ, трябва да бъдат отменени. В ЕС няма непазарни пречки за вноса на ВПГ от САЩ. ЕС иска подобно отношение от американска страна, по-специално що се отнася до премахването на изискването за предварително одобрение на износа на ВПГ за Съюза.

- Данните показват, че вносът на втечнен природен газ от САЩ в ЕС нараства: от първата доставка на американски втечнен природен газ в ЕС през април 2016 г. вносът в Съюза на втечнен природен газот САЩ вече е достигнал 2,8 млрд. куб. м.

- От началото на 2016 г. досега ЕС е получил повече от 40 товара с ВПГ от САЩ. През 2017 г. на Европа са се падали повече от 10 % от общия износ на ВПГ от САЩ — повишение спрямо 5 % през 2016 г.  

"Европейският съюз е готов да улесни вноса на повече втечнен природен газ от САЩ — всъщност, това вече е факт. Нарастващият износ на ВПГ от САЩ, ако цената му е конкурентна, може да играе все по-важна и стратегическа роля в доставките на газ в ЕС; но САЩ трябва да премахнат бюрократичните ограничения върху износа на втечнен природен газ. И двете страни могат да спечелят много, като работят заедно в областта на енергетиката", коментира по този повод  председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

Според комисаря по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете: "Диверсификацията е важен елемент за гарантирането на сигурността на газовите доставки в ЕС. Затова подкрепяме увеличаването на вноса на ВПГ от САЩ на конкурентни цени.Това се случва в момент, когато собственото производство на газ на ЕС намалява по-бързо от предвиденото, а спирането на работата на работещите на въглища електрически централи се ускорява."


Помощ от ЕС за изграждане на мощности за ВПГ

Терминали за втечнен природен газ, построени в периода 2013—2018 г.

-----------------------------------------------------------------------------
Държава членка    Терминал       Год. на пуск     Капацитет    Съфинансиране                                                                                                                                                                      в експл.     /млрд. куб м год./    от ЕС
                                                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Италия         FSRU OLT Oshore       2013        3,8                   -
                       LNG Toscana

2. Литва          FSRU Independence     2014       4,0                   27,4 млн. евро за
                                                                                              междусист. връзки    
                                                                                             (МСЕ)            

3. Франция         Dunkerque LNG        2016     13,0                  130 млн. евро, (EEPR)
                       Terminal

4. Полша        Swinoujscie LNG           2016       5,0                   202 млн. евро
                         Terminal                                                       (ЕФРР)
                                                                                  

5. Малта    Malta Delimara LNG           2017      0,7                   Общо 332 млн. евро
              terminal                                                                  (МСЕ)            

 

Терминали за втечнен природен газ в процес на изграждане

-----------------------------------------------------------------------------
Държава членка    Терминал    Год. на пуск     Капацитет    Съфинансиране                                                                                                                                                                      в експл.     /млрд. куб м год./    от ЕС
                                                                                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Гърция    Revithoussa LNG           2018            2,0 (от 5,0 на 7,0)              50,8 млн. евро
                   Terminal                                                                                (ЕФРР)
                   (увеличаване

                    на капацитета)

2. Испания    Tenerife (Arico-            2021            1,3                                   -
                    Granadilla) LNG
                    terminal

3. Испания    Gran Canaria               2022            1,3                                   -
              
                   (Arinaga) LNG
                    terminal


Терминали за втечнен природен газ в списъка на проектите от общ интерес

-----------------------------------------------------------------------------
Държава членка    Терминал    Год. на пуск     Капацитет    Съфинансиране                                                                                                                                                                      в експл.     /млрд. куб м год./    от ЕС
                                                                                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Хърватия      Krk LNG terminal     2019          2,6              108 млн. евро за терминала

                                                                                          и 16     млн. евро (МСЕ)
                                                                                          за газопровод за
                                                                                          отвеждане на прир. газ
 

2. Гърция    LNG terminal in            2020         5,5               Общо 124 млн. евро
                   Northern Greece                                              (МСЕ)

3. Кипър    Cyprus LNG                  2020          -                  101,2 млн. евро
                   terminal                                                         (МСЕ)

4. Швеция    Gothenburg LNG         2021          0,5                  -
                    terminal         

5. Полша    Świnoujście LNG           2022         2,5 (от 5,0         -
                  terminal                                           на 7,5)
                  (увеличаване на
                  капацитета)    

6. Ирландия    Shannon LNG         2022          6,2                   -
                      Terminal     


МСЕ: Механизъм за свързване на Европа

EEPR: Европейска енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ)

ЕФРР: Европейски фонд за регионално развитие

PCI: Проект от общ интерес    

Източник: Международна агенция по енергетика.  

За повече информация:

Съвместна декларация на ЕС и САЩ
Втечнен природен газ (ВПГ) — основна информация

ЕС
сащ
Жан-Клод Юнкер
Доналд Тръмп
съвместно изявление
инфраструктура
LNG
внос
американски втечнен газ
По статията работи:

Галина Александрова