НАЧАЛО » анализи

Световната ядрена асоциация (WNA) публикува разширено резюме на Доклада си за пазара на ядрено гориво

fb
3E news
fb
27-06-2020 09:06:04
fb

Световната ядрена асоциация публикува за пръв път разширено резюме на Доклада си за пазара на ядрено гориво, който се публикува веднъж на две години. Асоциацията е подготвила резюме, в което са изложени основните изводи на изданието от 2019 г. в свободен достъп.

„Повишените прогнози по всички сценарии в Доклада за ядреното гориво отразяват подновяване на признанието за ролята на атомната енергетика, както за удовлетворяване на необходимостта от надеждна доставка на електроенергия, така и приносът й към бъдещето ни в областта на чистата енергия“,  заявява генералният директор на Световната ядрена асоциация Агнета Райзинг. „Като правим основните изводи от Доклада по-достъпни в това ново резюме, ние се надяваме по-добре да информираме ключовите лица, взимащи решения, а също така и да предоставим ценен образователен инструмент, който предоставя не всеки по-широко разбиране на ключовите проблеми, които стоят пред атомния сектор“.

Докладът за ядреното гориво, който от 1970-та година се публикува веднъж на две години е авторитетно издание, което се използва като справочен материал от промишлените и държавни органи в целия свят. Разширеното резюме на 19-то издание на доклада в рамките на 48 страници отразява основните изводи от отчета – в частност прогнозите за търсене/предложения на различните етапи на ядрено горивния цикъл и прогнозите за атомните мощности за следващите 20 години. Обяснява методологията и предположенията, лежащи в основата на трите предложени сценария за бъдещото търсене и предложенията на пазар на ядрено гориво.

Сред основните цели на разширеното резюме е да се осигури възможност на анализаторите, позоваващи се Доклада за ядреното гориво, без достъп до пълното издание да разберат по-добре методологията, критериите и резултатите, а също така и за тези, които са заинтересовани да разберат ролята на атомната енергетика за създаването на устойчива нисковъглеродна енергийна система и да проучат този фундаментален аспект на ядрената технология като ураново горивния цикъл.

Резюмето на WNA: https://www.world-nuclear.org/getmedia/b488c502-baf9-4142-8d12-42bab97593c3/nuclear-fuel-report-2019-expanded-summary-final.pdf.aspx

Още по темата:http://прогнозата-на-световната-ядрена-асоциация-за-ядрените-мощности-и-производството-на-уран_7131

пазар на ядрено гориво
Световна ядрена асоциация
WNA
World Nuclear Association
По статията работи:

3E news