НАЧАЛО » анализи

Световната енергийна революция: живот след петрола

Какво ще се случи след залеза на петрола и дойде времето на възобновяемите източници на енергия

fb
3E news
fb
31-07-2015 03:11:00
fb

След тридесет години тук ще има огромно количество петрол, но няма да има купувачи“, каза през 2000 г. шейх Ахвед Заки Ямани, бивш министър на петрола на Саудитска Арабия, в интервю за един британски вестник. Цитиращият шейха автор на книгата „Световната енергийна революция: Как възобновяемите източници на енергия ще променят нашият свят“, Владимир Сидорович явно симпатизира на последният. В труда, пуснат от издателството „Альпина Паблишер“, се твърди, че използването на въглищата, нефта и газа създават заплаха за човечеството, докато слънцето, вятърът и водата са новото, чисто енергийно бъдеще. Независимо от очевидното съчувствие на автора към възобновяемата енергетика и компаниите, които се занимават с тях, книгата е интересна с многото цифри и факти, демонстриращи тенденциите на енергийния пазар, които могат кардинално да променят света, пише руското издание на Forbes, като цитира откъси от главата „Вятърът на промяната“.

Днес не съществува нито един изследовател, който би се съмнявал в това, че капиталовите разходи и цената на производството на електричество от възобновяема енергетика (на първо място от слънце) ще спада, а затрудненията и стойността на добив на изкопаеми горива, напротив, ще нарастват. При това положение през следващите години, електричеството, произвеждано от ВЕИ ще стане по-евтино за производство от мощностите на въглища.

Това означава едно: изкопаемото гориво – въглищата, газа, петрола ще загубят пазари като източници на електроенергия.

Нови електроцентрали, работещи с въглеводороди няма да се строят, а излишните мощности ще станат заместващи на ВЕИ електроцентралите. Между впрочем, през 2013 г. в Европейския съюз 72% от нововъведените гнериращи мощности са се отнасяли към възобновяемата енергетика, докато десетилетие по-рано на техният дял са се падали едва 20% от увеличението на мощностите. През 2014 г. деля на ВЕИ в новите енергийни мощности на ЕС е съставлявал вече 79,1%, а ако се вземе предвид броят на изведените от експлоатация електроцентрали с въглеводородни горива, то възобновяемата енергетика осигурява 100% нетно увеличение. В САЩ през 2014 г. на сектора на възобновяемата енергетика се пада почти половината от новите мощности в електроенергетиката.

Толкова значителен енергиен преврат се дължи на следните причини:

1.Технологията на „новите ВЕИ“, в частност от слънчевата и вятърна енергетика са достигнали такова ниво на развитие, че са конкурентни на традиционните методи на производство на енергия на базата на изкопаемите горива.

2.Ценовата нестабилност на пазара на горива води до търсене на алтернативни възможности за енергийна сигурност.

3.Зависимостта от страна на доставчиците на енергоносители тласка държавите, които нямат значителни изкопаеми ресурси към политика на замяна на вноса и опити за намаляване на тази зависимост.

4.Глобалното затопляне на климата, предизвикано от дейността на човека изисква нови подходи към енергийната сигурност, позволяващи да се намали изхвърлянето на парникови газове, като това да доведе до намаляване на антропогенния фактор за климатични промени.

Количеството на изхвърляния на СО2 в атмосферата са се увеличили в сравнение с 1973 г. повече от два пъти, а съвременният енергиен сектор е отговорен за около две трети от изхвърлянето на парникови газове в света, тъй като от порядъка на 80% от глобалното потребление на енергия се обезпечава от изкопаеми горива. Запазването на настоящата структура на производство и използване на енергия има голяма вероятност да доведе до катастрофални последствия за човечеството.

През 2010 г. в Канкун, Мексико беше подписано споразумение, в съответствие с което глобалното затопляне трябваше да се ограничи до два градуса по Целзий в рамките на доиндустриалното общество. Такова повишение на температурата например съответства на концентрация на СО2 в атмосферата на ниво от 450 части на милион, докато за доиндустриалния период е било характерно нивото от около 280 части.

Ако всичко остане така, както сега, то потреблението на енергия ще се увеличи към 2050 г. два пъти, а изхвърлянето на парникови газове още повече, като в резултат през втората половина на столетието се очаква повишение на температурата с 6 градуса по Целзий, което ще доведе до катастрофални последствия и вероятно ще е унищожение на цивилизацията.

Съвършено очевидно е, че ние сме достигнали предела, до който може да расте глобалната икономика, построена на базата на петрола и другите видове изкопаеми източници.

В този контекст на развитие ВЕИ са критично важни за запазването на живота на Земята. Възобновяемата енергетика вече е готова да предложи на човечеството ефективни и конкурентноспособни по цена методи за енергийно обезпечаване.

Разбира се, не всички се радват на новият силен участник в играта, в която са заложили трилиони долари. Както изчислява инвестиционно-консултантската компания Kepler Cheuvreux, в случай на осъществяването на сценария 450 ppm, т.е. Солидарно провеждане на международно ниво на политика на ограничение на глобално затопляне от 2 градуса по Целзий, световната индустрия за горива през следващите две десетилетия ще пропусне приходи от 28 трилиона долара, при това, по-голямата част от загубата – 19,4 трилиона долара ще е загубата на петролния сектор.

И сега много традиционни енергийни компании се чувстват неуютно в компанията с ВЕИ. Влезлият в употреба термин „ВЕИ разрушители“ не възниква напразно. „Как ще бъдат загубени поливин трилион евро“, под такова заглавие излезе статия в The Economist, разказвайки за срива на пазарната капитализация на големите европейски играчи на нергийния пазар, загубили повече от половината от стойността си от 2008 г. Някои от тях, като немската E.On (съпоставима по годишни прихиди с „Газпром“), вече се отървават от въглеводородните си активи , преориентирайки се към възобновяемата енергетика.

Консултантската компания Accenture, обсъждайки различни сценарии за развитие на енергийните пазари, стига до заключението, най-вероятне е такъв вариант: загуба от минимум 18 млрд.долара приходи годишно за енергийните компании САЩ и 48 млрд.долара за Европа през следващите 10 години.

А в ситуацията на „идеална буря“, в която подкрепата (субсидирането) за ВЕИ се запази до 2020 г., а цената на технологиите родължи да спада, а крайните потребители започнат масово да предпочитат алтернативните технологии, загубите на енергийните компании може да нараснат през 2025 г. до 130 млрд.долара годишно.

Съответно, новите капиталоемки проекти за усвояване на находища с въглеводороди се крайно рискови, тъй като през следващите години те ще се сблъскат с конкуренцията на новите източници на енергия. Традиционните енергийни компании може да загубят половината от пазара си, който ще премине към енергийната ефективност, слънчевата енергетика, системите за съхранение на енергия и други видове мощности, предупреждава Citibank в изследването си „Енергиен дарвинизъм“.

Разбирането за това какво да се прави с ВЕИ и кои от тях да се отхвърлят вече дойде. Дори независимо от това, че опитите на големите компании в сектора на ВЕИ приключиха бързо. Така например ВР се отказа от слънчевият си бизнес през 2011 г. Chevron продаде печелившите си проекти в областта на ВЕИ през 2014 г.. Добре известната ни френска компания Total осъзна края на петрола и се довери на слънцето. Компанията успешно купува активи във възобновяемата енергетика. Тя притежава 66% дял в американската SunPower, която произвежда на ефективните в света фотоволтаични елементи и панели. Петролната компания влага в електроцентрали, строени от SunPower в различни страни. Освен това е показателна инвестицията на Total в Amyris, водещ разработчик и производител при биогоривата.

Участниците в китайския пазар на горива, на който се уповават руските износители на въглеводороди тъща пускат вятъра на промените.

Така например гигантът Sinopec неотдавна излезе със сензационно изявление: „В бъдеще въглеводородите горива ще престанат да са ключовият бизнес на Sinopec. Петролът и газа ще останат основни източници на енергия и в бъдеще, но няма да са единствените източници, по-голямо внимание ще отделим на нашата нова енергетика и възобновяемите източници на енергия“.

IKEA планира през 2020 г. да премине на 100% чиста енергия. Центровете на Apple се снабдяват и сега до 100% от ВЕИ източници, а самата компания е и сред най-големите собственици на слънчеви централи. Освен 35% дял във ВЕИ Google осъществява и дейности по компенсиране на изхвърлянето на СО2, като основно инвестира в дейности за производство на чиста енергия. Вложенията на компанията във ВЕИ са за над 2 млрд.долара.

Разбара се, не всичко ново съдържа в себеси елемент на неопределеност. Радикалните промени в енергетиката това е предизвикателство не само към традиционните горива и енергийни компании, но и устойчивост, надеждност за енергийните системи на страните. Нестабилните, зависими от времето вятърни и слънчеви мощности поставят пред експертите трудни задачи, свързани с интеграцията на капризните ВЕИ към електрическите мрежи и създаване на принципно нови мрежови решения.

Помислете сами, в неделя, 11 май 2014 г., 80% от потреблението на електроенергия в Германия е било осигурено от слънцето и вятъра, а на 12 ноември същата тази година те са покривали едва 10% от нуждите. Как ще бъде и как ще се живее с такава променливост?

Дайте да си спомним обаче, че човекът лети в космоса и умее да използва ядрената енергия. В сравнение с тези постижения, опитомяването на енергията от вятъра и слънцето представляват не толкова трудна задача.

 

По Forbes.ru

 

 

 

петрол
ВЕИ
традиционни източници на енергия
алтернативни източници на енергия
въглеводороди
СО2
По статията работи:

Маринела Арабаджиева