НАЧАЛО » анализи

Салдото ( износ - внос) на електроенергия за периода 1 януари - 15 ноември остава на минус 39.68 на сто

Участието на ВЕЦ за първите десет месеца и половина на настоящата година вече се изравни с нивото от миналата 2019 г.

fb
3E news
fb
19-11-2020 07:11:45
fb

Данните за производството и потреблението на електроенергия се подобряват. Разбира се то не е кой знае колко съществено, а и няма как да стане бързо, така че все още остават на минус. По-добри са обаче показателите за участието и на базовите и на водноелектрическите централи (ВЕЦ). В същото време дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) започва да намалява. Очаква се, че с по-активното навлизане в зимния сезон данните ще започват да се променят по-усетливо. Салдото (износ-внос) остава отрицателно и там промяна в някакъв обозрим период едва ли може да се очаква, предвид ситуацията с коронавируса, която дава своето сериозно отражение. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 15 ноември 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.


Производството на електроенергия за времето от началото на януари до средата на ноември 2020 г. намалява (минус) с 8.35 % и е в обем от 34 940 795  MWh  (минус 8.45 % отчетени преди седмица). За аналогичния период на 2019 г. година производството на електроенергия е достигало до  38 126 208 MWh.

Потреблението на ток за сравнявания период се подобрява слабо, но все още остава отрицателно – минус 3.39 % (минус 3.63 % преди седмица). Така например, ако за времето от първия ден на януари до средата на месец ноември 2019 година потреблението на ток е било в обем от 32 907 418 MWh, то за същия период на настоящата 2020 г. възлиза на  31 792 917 MWh.  

Салдото (износ-внос) на електроенергия остава отрицателно. За първите десет месеца и половина от  настоящата 2020 година салдото (износ-внос) е в обем от порядъка на  3 147 848 MWh. За сравнение, през същия период на предишната 2019 г. салдото (износ-внос) е било в обем от 5 218 790 MWh. Спадът за сравнявания период на настоящата година с този от отминалата 2019 г. достига до минус 39.68 %  (минус 39 % преди седмица, минус 38.36 процента отчетени преди две седмици).

Слабо се подобряват показателите за участието на базовите централи, но за пореден отчетен период се наблюдават високите минусови стойности. Според данните на системния оператор, за времето от първия ден на януари до петнадесетия ден на месец ноември тази година участието на базовите централи е в обем от 29 057 229 MWh и намалява (минус) с 10.52 % (минус 10.60 % отчетени преди седмица, минус 10.62 % преди две седмици). За сравнение, през аналогичния период на предишната 2019 година базовите централи са участвали с 32 474 284 MWh.

Положителен остава дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежа. С навлизането в зимния сезон започва по-сериозно да личи и промяната в данните.

ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период на първите десет месеца и половина  от настоящата 2020 г. запазват положителен дял – плюс 11.62 % % и  в обем от 1 169 091 MWh ( плюс 12.26 % преди седмица, плюс  13.37 % преди две седмици) За аналогичния период на предходната 2019 година участието им е възлизало на 1 047 343 MWh. Това се дължи на положителното участие на вятърните (плюс 15.53 %) и фотоволтаични мощности (плюс 8.29 %), така и на биомасата (плюс 3.25 %).

ВЕИ запазват също положителният  си дял в разпределителната мрежа. За сравнявания период от началото на настоящата 2020 годината до 15 ноември участието на възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа е от порядъка на 1 747 671 MWh. Това е увеличение (плюс)  с 6.62 % спрямо същото време на миналата година (плюс 6.99 % отчетени преди седмица). Година по-рано дела на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 1 639 193 MWh. В частност този запазващ се положителен дял се дължи, както на добрите данни, отчетени за участието на вятърните (плюс 14.70 %) и фотоволтаични (плюс 3.16 %) мощности, така и на биомасата (плюс 0.68 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) се подобрява. Данните са почти изравнени с тези  от предходната 2019 година.  За сравнение, през посочения отчетен период на миналата 2019 година делът на ВЕЦ е достигал до обем от 2 965 388 MWh. За времето от първия ден на януари до петнадесетия ден на месец ноември тази година  участието на ВЕЦ възлиза на 2 966 804 MWh,. Понижението е едва  (минус) с 0.05 %. (минус 0.95 % преди седмица, минус 1.20 %.преди две седмици)

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

3E news