НАЧАЛО » анализи

Салдото ( износ - внос) на електроенергия за периода 1 януари - 13 септември остава на минус

Спрямо аналогичния период на 2019 расте делът на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежа

fb
3E news
fb
15-09-2020 12:09:46
fb

Показателите за производството и потреблението на електроенергия от началото на настоящата 2020 година до 13 септември леко се подобряват отново и то за пореден отчетен период. Салдото (износ – внос ) на електроенергия продължава да е на минус. Наблюдава се подобрение по отношение на участието на базовите централи. Влошават се данните за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа, но се подобряват за участието в разпределителната. По-добри са и данните по отношение на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 13 септември 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.

Производството на електроенергия от началото на януари до тринадесетия ден на месец септември на настоящата 2020 година е в обем от 28 549 822 MWh. За същия период  на 2019 година то е достигало до 31 092 027 MWh. Като цяло понижението, отчетено от системния оператор е (минус) 8.18 % (минус 8.23 % преди седмица, минус 8.29 % преди две седмици).

Потреблението на електроенергия за първите почти осем и половина месеца на тази година е от порядъка на  25 764 892 MWh, което е спад (минус) с 3.92 процента спрямо аналогичното време на предишната 2019 г. (минус с 3.98 процента  преди седмица, минус 4.04 % преди две седмици).  През сравнявания период на 2019 г. то е достигало обем от 26 816 271 MWh.

Салдо (износ-внос) остава отрицателно като според оперативни данни за енергийния баланс остава на минус  34.87 процента ( минус 35.06 % преди седмица). За сравнение, ако през миналата година от 1 януари до 13 септември  салдото (износ внос) е достигало до обем от 4 275 756 MWh, то за същото време на настоящата 2020 г. съставлява 2 784 930 MWh.  

Ново подобрение се наблюдава при участието базовите централи, въпреки че остава на минус  10.14 процента (минус 10.19 % преди седмица) Така например, за сравнявания период от 1 до 13 септември на миналата 2019 година участието на базовите централи е достигало до обем  26 252 884 MWh. За същото време на настоящата 2020 г. то се свива до 23 591 402 MWh.

Запазва се положителният дял на ВЕИ, както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от 1 януари до 13  септември тази година  запазва положителната си тенденция - (плюс ) 12.21 % ( 13.15 % преди седмица)  и достига до обем от 969 239 MWh. За същото време на  миналата 2019 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа е възлизало на 863 793  MWh. Увеличението се дължи в частност на положителните данни от участието на вятърните (плюс 14.75 % ) и фотоволтаични (плюс 9.87%) мощности, така и на биомасата (плюс 7.29 %).

Положителна остава и тенденцията по отношение на участието на ВЕИ в разпределителната мрежа. За сравнение, през времето от началото на януари до тринадесетия ден на месец септември миналата 2019 година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 1 359 251 MWh. През същия период на настоящата 2020 г. то нараства до 1 453 990 MWh, което е увеличение (плюс) с 6.97 % (6.80 % преди седмица). В частност това се дължи както на положителния дял на вятърните (плюс 13.90 %) и фотоволтаични (плюс 4.08 %) мощности, така и на биомасата (плюс 0.97 %).

Подобряват се данните за участието на ВЕЦ. Така например, през сравнявания период от първи януари до тринадесети септември тази година (2020 г.) участието на водноелектрическите централи възлиза на 2 535 191 MWh. Година по-рано през същия период ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 2 616 099 MWh. Отчетеният спад (минус) е от 3.09 процента  (минус 3.43 % отчетени преди седмица).

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

3E news