НАЧАЛО » анализи

Салдото (износ-внос) на електроенергия расте с 47.14 % към 3 януари

Спрямо 1- 3 януари 2020 г. производството на ток се свива с 14.49 %, а потреблението още повече – със 17.07 на сто

fb
3E news
fb
05-01-2021 08:01:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия през първите три дни на новата 2021 година, спрямо същото време на вече отминалата 2020 г. са доста шокиращи. С изключение на водноелектрическите централи (ВЕЦ) и салдото (износ-внос), се отчитат високи отрицателни стойности, както за базовите централи и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), така и по отношение на производството и потреблението на електроенергия. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 3 януари 2021 година  спрямо аналогичния период на предходната 2020 г.

Производството на електроенергия за първите три дни на новата 2021 г. е в обем от 320 112 MWh и намалява (минус) с 14.49 %. За сравнение, през времето от 1 до 3 януари 2020 г. производството на електроенергия е било от порядъка на 374 374 MWh.

Потреблението на ток за сравнявания кратък тридневен период също е на минус. Ако през 1 – 3 януари 2020 година потреблението на електроенергия е възлизало на 359 331 MWh, то за същото време на новата 2021 година се свива до обем от 297 977 MWh. Това е спад (минус) със 17.07 %.

Доста високи са показателите по отношение на салдото (износ-внос) като за сравнявания тридневен период се отчита значителен скок с (плюс) 47.14 %. Така то достига до обем от 22 135 MWh. За трите дни от началото на миналата година салдото е било от порядъка на 15 043 MWh.

Участието на базовите централи за времето от 1 – 3 януари тази година е в обем от 280 486 MWh и намалява с 13.20 %. За сравнение през първите три дни на отминалата 2020 г. то е било от порядъка на 323 145 MWh.

Данните за дела на  възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа за първите три дни на 2021 г. в сравнение с аналогичните три дни на 2020 г. определено са разочароващи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания тридневен януарски период на 2021 г. намалява със съществените (минус) 42.17 % и е в обем от едва 7 929 MWh. Година по-рано през същото време дела на ВЕИ е бил в обем от 13 712 MWh.  В частност това се дължи на спада на вятърните (минус 55.42 %) и фотоволтаични (минус 16.58 %) мощности, докато при биомасата резултатът е положителен (плюс 2.63 %).

Данните за дела на възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа са още по-разочароващи – минус 48.60 %. За сравнение, ако през 1 – 3 януари 2020 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 19 681 MWh, то през трите януарски дни на 2021 г. намалява до 10 116 MWh. В частност това се дължи както на отрицателните данни за вятърните (минус 73.19 %) и фотоволтаични (минус 15.10 %) мощности, така и на биомасата (минус) 3.32 %.

Затова пък по отношение на участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ)  се отчита висок положителен резултат – плюс 21 % достигайки до обем от 21 581 MWh. Година по-рано през първите три дни на януари дела на ВЕЦ е бил от порядъка на 17 836 MWh.

Все пак това са сравнителни резултати само от първите три дни на новата 2021 г. По начало първите месеци са доста динамични, но данните от настоящата 2021 г. ще бъдат показателни и за отражението на коронавируса върху производството и потреблението на електроенергия, а също и за това каква е нагласата по отношение на конвенционалните и възобновяемите мощности.  

 

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

3E news