НАЧАЛО » анализи

Салдото (износ-внос)на електроенергия за периода 1 януари – 6 декември остава на минус 40.70 процента

fb
3E news
fb
08-12-2020 08:12:40
fb

С по-активното навлизане в зимния сезон, производството и потреблението на ток се подобряват, докато при данните за участието на възобновяемите енергийни източници започва да се наблюдава  леко влошаване. По-добри са и показателите за базовите централи и ВЕЦ. Салдото (износ – внос) остава отрицателно.  Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 6 декември 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на настоящата година до първите шест дни на месец декември е в обем от 37 655 814 MWh. Това е намаление (минус) със 7.90 процента (минус 8.05 % отчетени преди седмица). За сравнение през същото време на предишната 2019 г. производството на електроенергия е достигало до 40 886 896 MWh.

Потреблението на ток за сравнявания период от 1 януари до 6 декември на тази година с миналата се свива (минус) с 2.74 % и е в обем от 34 356 060 MWh (преди  седмица - минус 2.88 %, преди две седмици – минус 3.14 %). През същото време, но година по-рано потреблението на електроенергия е възлизало на 35 322 137 MWh.

Запазва се негативната тенденция по отношение на салдото, което остава отрицателно и за настоящия отчетен период от първи януари до шести декември тази година. Според данните на системния оператор салдото (износ-внос) остава на минус 40.70% (минус 40.50 % преди седмица, минус 40.28 % преди две седмици). За сравнение,  за времето от първия ден на януари до 6 декември  тази година то е в обем от 3 299 754 MWh. За същото време на 2019 г. салдото е било от порядъка на  5 564 759 MWh.

По-добри са показателите за участието на базовите централи за сравнявания период на настоящата и предходната година , въпреки че все още остават на минус 9.95 процента (минус 10.11  % отчетени преди седмица). Така например, ако за посоченото време на 2019 г. базовите централи са участвали с 34 916 066 MWh, за същото време на настоящата 2020 г. то е в обем от 31 441 538 MWh.  

С по-активното навлизане в зимния сезон започва да се чувства промяната в участието на възобновяемите енергийни източници, но те все още са с добър положителен дял.
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от 1 януари до 6 декември тази година е в обем от 1 232 709 MWh. Това е ръст (плюс) от 10.73 процента (+ 10.81 % преди седмица, + 11.53 % преди две седмици). За сравнение, през посочения период на 2019 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 1 113 233 MWh.   В частност положителният дял се дължи на вятърните (плюс 12.50 %) и фотоволтаични мощности (плюс 9.65 %), така и на биомасата (плюс 5.18 %).

ВЕИ запазват и положителното си участие и в разпределителната мрежа. От началото на настоящата 2020 годината до шестия ден на последния месец от годината, то достига до обем от 1 825 222 MWh. Това е увеличение (плюс)  с  6.35 % % (плюс 6.74 % отчетени преди седмица) спрямо същото време на миналата година. Според данните на преносния оператор, ВЕИ през сравнявания период на 2019 г.  са участвали с 1716 243 MWh. В частност  положителни данни се дължат само на вятърните (плюс 11.57 %) и фотоволтаични (плюс 4.29 %) мощности, тъй като биомасата намалява несъществено  (минус 0.07 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава в положителната зона и дори се наблюдава леко подобрение на данните.  Така за времето от 1 януари до 6 декември тази година ВЕЦ достигат до  обем от 3 156 345 MWh – плюс 0.48 % (плюс 0.04 % отчетени преди седмица). Година по-рано това участие е било в обем от 3 141 354 MWh.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

3E news