НАЧАЛО » анализи

Ръст на парниковите емисии от транспорта в ЕС за втора поредна година

fb
3E news
fb
06-07-2017 11:58:00
fb

Автор: Институт за енергиен мениджмънт

На първи юни 2017 г. Европейската агенция по околна среда публикува нови доклади относно годишните инвентаризации  и анализ на ключовите тенденции на емисиите на парникови газове в ЕС.

За първи път от 2010 г. насам общият обем на емисиите на парникови газове в ЕС се е увеличил през 2015 г.  Като причина за по-високите нива на емисиите се посочва ръста на пътния транспорт (товарен и пътнически), както и малко по-студената зима през 2015 г. спрямо тази от 2014 г., което от своя страна рефлектира върху по-голяма потребност от отопление.

Ползите от горивната ефективност на новите превозни средства и самолети не са  достатъчни, за да компенсират допълнителните емисии, причинени от по-голямото търсене  на пътническия и  товарен транспорт. Емисиите от пътния транспорт - около 20% от общите емисии на парникови газове в ЕС - са се увеличили за втора поредна година през 2015 г. с 1,6%. Емисиите от авиацията, представляващи около 4% от общите емисии на ЕС, са се увеличили с 3,3% през 2015 г.

През 2015 г. емисиите на парникови газове в ЕС са се увеличили слабо, въпреки най-силния годишен икономически растеж (+ 2,2%) в ЕС от 2007 г. насам и след намаляване на емисиите с 4% през 2014 г. От 1990 г. до 2015 г. ЕС намали парниковите газове с 22,1%, което вече надвишава целта за 2020 г. , а именно  намаляване на емисиите с 20%. През същия период икономиката на ЕС е нараснала с около 50%, което показва, че е възможно да се постигне дългосрочен икономически растеж, като същевременно се намалят емисиите на парникови газове.

Основните причини за намаляването на емисиите след 1990 г. включват  резултати от европейските и национални политики  (водещи до увеличено използване на възобновяемата енергия,  на горива с по-малко въглеродни емисии и подобряването на енергийната ефективност), структурни промени на икономиката (насочени към разширяване на сектора на услугите), последиците от икономическата рецесия и по-меките зими, което води до намалено търсене на енергия за отопление.

Други констатации за 2015 година

Намаляването на общите емисии на парникови газове в ЕС в сравнение с 1990 г. е 23,7%, ако се изключат емисиите от международната авиация.

Емисиите на парникови газове в рамките на Схемата за търговия с емисии (СТЕ)  на ЕС са намалели с 0,7%, без тези от авиацията, докато емисиите от нетърговските сектори са се увеличили с 1,4%.

Икономиките на  Испания, Италия и Холандия съставляват най-голямото увеличение на емисиите на парникови газове в ЕС, а Обединеното кралство отчете най-голямото намаление на емисиите на парникови газове в ЕС.

Общото потребление на енергия и свързаните с енергопотреблението емисии  са се увеличили поради по-голямото използване на природен газ и суров петрол. Въпреки това пониженото потребление на твърди горива за трета поредна година и устойчивия растеж на възобновяемите енергийни източници - особено на биомаса, вятърна и слънчева енергия - компенсират иначе по-високите емисии. Производството на електроенергия от водна  и ядрена енергия е намаляло.

 

Въпреки увеличаването на емисиите, въглеродният интензитет на енергийната система на ЕС е намалял  поради по-големия дял на възобновяемите енергийни източници и на природния газ в общия горивен микс.

За повече информация:

 

емисии
парникови газове
ръст
ЕС
климат
По статията работи:

Галина Александрова