НАЧАЛО » анализи

Проучване на ЕК: Съхранението на енергия е ключово за въвеждането на още ВЕИ в енергийната система

fb
3E news
fb
17-05-2020 08:05:53
fb

Иновативните решения за съхранение на енергия ще играят важна роля за осигуряване на интегрирането на възобновяеми енергийни източници в мрежата в ЕС при направа на възможно най-ниски разходи. Това е записано в ново проучване, публикувано от Европейската комисия. Това ще помогне на ЕС да постигне целите си за декарбонизация до 2050 г. в рамките на Европейската Зелена сделка, като същевременно гарантира сигурността на Европа в енергийните доставки.

Това независимо проучване, финансирано от Комисията, озаглавено „Проучване за съхранение на енергия - Принос към сигурността на електроснабдяването в Европа“, анализира различните възможности за гъвкаво съхранение на енергия, които ще са необходими, за да се използва пълният потенциал на големия дял на променливите източници на енергия в електроенергийната система.

Излседването предоставя картина на европейската среда за съхранение на енергия по отношение на съществуващите съоръжения и регулаторни рамки, най-добри практики и бариери. Наред с други открития, той показва как основният резервоар за съхранение на енергия в ЕС в момента са помпените ВЕЦ. С падането на цените обаче се появяват нови проекти за технологии за батерии - като литиево-йонни батерии и съхранение на електроенегия „зад електромера“.

В допълнение, докладът изследва потенциалите възможности за внедряване и действителните нужди за съхранение на енергия с хоризонт към 2030 и 2050 година. Например, има много работа за изследване по отношение на батериите за съхранение на енергия и електролизаторите и как тези ключови технологии могат да осигурят гъвкавост на енергийната система.

След като идентифицира различни бариери пред развитието на съхранението на енергия, съществуващи на национално и европейско равнище, проучването дава няколко препоръки за намаляване на тези пречки и ускоряване на внедряването на тези нови технологии.

Например, необходимостта от стандартизация по въпросите на безопасността и оперативната съвместимост на електромобилите, както и въпросите за разрешителните, тарифите и таксите, свързани с елмрежата, ценовите сигнали и достъпа до пазарите на допълнителни услуги. По подобен начин той подчертава значението на надеждни и редовни данни. За да се отговори на тези проблеми, докладът призовава за цялостна актуализация на регулаторната рамка, за да се ускори навлизането на пазара на технологии за съхранение.

енергийна система
ВЕИ
съхранение на енергия
проучване
EK
По статията работи:

3E news