НАЧАЛО » анализи

Производството на ток расте с 6.32 %, но се запазва и високият отрицателен дял на ВЕЦ – минус 37.22 %

От началото на тази година до първите дванадесет дни на месец май расте и износът на електроенергия с 42.27 % спрямо същия период на предходната 2018 г.

fb
3E news
fb
14-05-2019 09:00:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия от началото на годината към първите дванадесет дни на месец май отново нарастват. По-висок е и делът на базовите централи, но затова пък участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа  бележи спад. Много висок остава и отрицателният дял на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Износът на ток расте малко над 42 процента и може да се каже, че този дял остава относително устойчив. Това сочат оперативните данни на Електроенергийният системен оператор (ЕСО)  http://www.eso.bg/ за енергийния баланс на страната за периода от първи януари до дванадесети май 2019 г. в сравнение със същия период година по-рано.


Производството на електроенергия от началото на тази година до 12 май е в обем от 17 566 721 MWh. За същия период на 2018 г. то е било от порядъка на 16 522 941 MWh. Увеличението на производството на ток, според данните се изчислява на 6.32 процента.

Нараства също и потреблението на електроенергия – с 2.28 %. Така например, ако през сравнявания период на предходната година потреблението е било 14 852 878 MWh, то за първите четири месеца и дванадесет дни вече нараства до 15 190 783 Mwh. Преди седмица отчетеният ръст бе изчислен на 1.98 на сто.

За пореден отчетен период се отчита висок дял при износът на електроенергия. За времето от началото на януари до първите дванадесет дни на месец май на тази година износът нараства до  2 375 938 MWh спрямо 1 670 063 MWh през миналата година. Това е повишение (плюс) от 42.27 %, но спрямо данните за седмица по-рано очевидно има спад, става ясно още от данните на преносния оператор.

Продължава да расте и участието на базовите централи. Ако за сравнявания период на предходната година базовите централи са участвали с 13 343 760 MWh, то за същия период на 2019 г. то е в обем от 15 085 835 MWh. Увеличението (плюс) достига до 13.06 процента.  


В същото време участието на ВЕИ в преносната и разпределителната система продължава да намалява, но доколко имат значение климатичните условия се очаква да покаже последващ анализ на експертите. Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период вече е отрицателен. За сравнявания период на предходната 2018 г. участието на възобновяемите енергийни източници в преносната мрежа е било от порядъка на 467 907 MWh.  За същия период на тази година то спада до 467 062 MWh. Изчисленото понижение е незначително – минус 0.18 %, но тук е важно да се отчете нарастващата отрицателна  тенденция към съответния период, в резултат на което се очакват и по-сериозните изводи.  В частност този отрицателен дял на ВЕИ в преносната мрежа се дължи на много слабият ръст на вятърните (плюс 0.34 %) и фотоволтаични мощности (плюс 5.54 %) и твърде високите отрицателни данни при биомасата (минус 14.49 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа остава положителен и нарастването от началото на годината до първите дванадесет дни на месец май надхвърля петнадесет процента – плюс 15.30 %. За сравнение, ако през отчитания период на предходната година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 593 323 MWh, то за настоящата 2019 г. то достига до 648 111 MWh. За разлика от участието на ВЕИ в преносната мрежа, при разпределителната се запазва висок дял както на вятърните (плюс 15.07 %), така и на фотоволтаичните централи (плюс 19.67 %), а отрицателният дял на биомасата (минус 2.54 %) е много слабо.

Към средата на месец май тази година се запазва и негативната тенденция по отношение на участието на  водноелектрическите централи. Смущаващо висок остава високият  отрицателен дял – минус 37.22 %. За сравнение, ако за времето от началото на миналата година до 12 май участието на ВЕЦ е било в обем от 2 117 951 MWh, то сега спада и е от порядъка на 1 329 713 MWh, което от вече изнесени коментари в публичното пространство се дължи на по-студеното време от една страна и по-слабите валежи от друга и е от значение за нивото на енергийния запас в язовирите.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
производство на ток
Износ на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева