НАЧАЛО » анализи

Производството на ток расте, но участието на базовите централи намалява с 1.97 %

Потреблението в страната остава слабо въпреки настъплението на зимата, износът на електроенергия остава лидер по ръст на показателите

fb
3E news
fb
11-12-2018 07:56:00
fb

Показателите за производството и потреблението на електроенергия продължават да се подобряват. Показателите за износа и дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остават впечатляващи, а спадът при възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) към края на годината поради зимния период изглеждат все още обясним. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) http://www.eso.bg/ за енергийния баланс на страната ни за периода от 1 януари до 9 декември тази година, спрямо същия период на предходната 2017 г.

Производството на електроенергия от началото на тази година до девети декември е 43 168 674 MWh спрямо 42 332 415 MWh за същия период на предходната година. Увеличението вече доближава два процента, което е добро постижение – (плюс) 1.98 %.

Потреблението и през този отчетен период на настоящата година, въпреки че се подобрява, остава все още с по-малък ръст от миналогодишния и е от порядъка на 35 819 795 MWh. За сравнение през сравнявания период на миналата година то е било 37 109 336 MWh. Спадът към този период на годината остава висок – (минус) 3.47 %, но все още е трудно да се посочат причините за тези данни.

Износът на електроенергия, както и преди остава лидер по ръст на показателите. Така например, ако от 1 януари до 9 декември 2017 г. износът на ток е бил в обем от 5 233 079 MWh, то сега нараства до 7 348 879 MWh. Това е увеличение (плюс) от значителните 40.70 %. Спрямо отчетния период от преди седмица обаче има лек спад – тогава бе отчетен ръст от 4.89 %.

За пореден отчетен период се подобряват данните за участието на базовите централи, въпреки че показателите за сравнявания период от началото на тази година до девети декември пак си остават отрицателни. Както се оказва, наваксването е доста трудно, независимо от напредващия зимен период. За сравнение, ако през миналата година участието на базовите централи е било в обем от 36 163 840 MWh, то сега според данните на системния оператор то е в обем от 35 450 627 MWh. Това е понижение (минус) от 1.97 %. (при отчетен спад от 2.44 % за сравнителния период преди седмица).   


За пореден отчетен период участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа продължава да гони високи отрицателни стойности. Показателите при това, в сравнение с данните от предходната седмица, се влошават.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първи януари до първите девет дни на последния месец от настоящата година е в обем от 1 134 922 MWh. Година по-рано за посочения сравнителен период то е било от порядъка на 1 224 837 MWh. Спадът е (минус) 7.34 % . В частност това се дължи както спадът при дела на вятърните (минус 7.32 %), така и на фотоволтаичните (минус 1.29 %) мощности и биомасата (минус 22.05 %).

Понижение (минус) от 10.07 % се наблюдава и по отношение на данните за участието на ВЕИ в разпределителната мрежа. Ако за посочения сравняван период на 2017 г. делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от 1741 766 MWh, то за настоящата година спада  до 1 566 325 MWh. При това тук се забелязва и много висок отрицателен дял както при вятърните (минус 11.98 %), така и при фотоволтаичните (минус 11.33 %) мощности. Делът на биомасата остава положителен (плюс 6.22 %), но недостатъчен.

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остава доста висок за този период от годината. За сравнение, ако за времето от първи януари до девети декември миналата година водните централи са участвали с 3 201 972 MWh, то сега това участие нараства до 5 016 800 MWh или (плюс) с 56.68 %. В сравнение със седмица по-рано има лек спад в процентно отношение, но енергийното участие расте.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
базови централи
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева