НАЧАЛО » анализи

Производството на ток от 1 януари до 26 април намалява с 10 процента

Негативната тенденция се завръща. Спрямо същия период на миналата година потреблението на електроенергия се свива с 2.22 на сто

fb
3E news
fb
28-04-2020 01:30:00
fb

Завръщане на негативната тенденция. Така може да се определят новите данни за производството, потреблението, износа на ток и участието на базовите централи към края на месец април тази година. Дано явлението е временно. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) остава положително, като измененията тук са незначителни. По-добри са резултатите по отношение на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Понижение има и в показателите за вноса на електроенергия. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 26 април 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.

Производството на електрическа енергия от началото настоящата 2020 г. до 26 април е в обем от 14 318 018 MWh.    Като цяло това е понижение (минус) от 10.06 %. За сравнение, през същия период на предходната 2019 г. то е възлизало на 15 920 102 MWh. Ако се погледнат по-ранните отчетни периоди става ясно, че негативната тенденция, която само преди няколко седмици изглеждаше преодоляна вече със сигурност се е настанила и то не само по отношение на производството на ток.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период също намалява (минус) и то с 2.22 % до 13 453 111 MWh. През аналогичния период година по-рано то е достигало до 13 758 425 MWh. Според показателите, в началото на април спадът бе едва минус 0.60 на сто.

По-лоши са данните, които системният оператор отчита и по отношение на износа на електроенергия. Така например, ако от началото на януари до двадесет и шестия ден на месец април миналата година износът на ток е достигал обем от 3 127 081 MWh, то сега намалява до 2 482 970 MWh. Това е понижение (минус) от 20.60 процента, като се има предвид, че показателят преди седмица сочеше спад от 18.34 на сто.

Вносът на електроенергия от първия ден на януари до двадесет и шести април тази година достига 1 618 063 MWh. За сравнение през аналогичния период на 2019 г. той е бил значително по-нисък – 965 405 MWh. Увеличението през сравнявания период на настоящата година все още остава много висок, като достига до (плюс) 67.60 %. Все пак, ако се вземат отчетните данни от предишни периоди става ясно, че и тук се наблюдава влошаване (плюс 72.87 % отчетени преди седмица).    

Не са добри и данните, свързани с участието на базовите централи, при които също се наблюдава завръщане на негативната тенденция. През сравнявания период на миналата година например участието на базовите централи е било в обем от 13 782 141 MWh. Сега за времето от началото на годината до 26 април то е от порядъка на 12 100 231 MWh. Това е понижение (минус) с 12.20 % (отчетени минус 10.81 % преди седмица ).

Съвсем различна е картината по отношение на ВЕИ, които запазват висок дял, както в преносната, така и в разпределителната мрежи, като тук измененията в посока на спад са несъществени.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от началото на тази година до двадесет и шести април е в обем от 499 927 MW. За същото време на предишната година то е възлизало на 412 361 MWh. Увеличението е съществено – (плюс) 21.24 %. В частност това се дължи на положителния дял на вятърните (плюс 22.83 %) и фотоволтаични (плюс 16.28 %) мощности и биомасата (плюс 23.36 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа също остава положителен – плюс 15.48 %. Така например, ако през времето от началото на миналата година до 26 април участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 592 547 MWh, то за същото време на настоящата 2020 г. нараства до обем от 684 284 MWh. В частност това се дължи на по-високия дял на вятърните (плюс 20.67 %) и фотоволтаични (плюс 12.30 %) мощности и биомасата (плюс 6.18 %).

Няма как да не се отбележи, че за пореден отчетен период участието на ВЕЦ се подобрява и то съществено, въпреки че все още като цяло спрямо година по-рано то е отрицателно. За сравнение, ако през времето от началото на годината почти до края на април (26 април) миналата година участието на ВЕЦ е достигало до обем от 1 133 053 MWh, то за аналогичния период на настоящата година то е от порядъка на 1 033 576 MWh. Това е спад (минус) с 8.78 %. Само преди седмица обаче отчетеният спад достигаше минус 15.23 на сто.

Данните сами по себе си говорят за това доколко е засегната икономиката от кризата предизвикана от разпространението на коронавируса и какво е отражението на нивото на температурите през отчетения период.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

3E news