НАЧАЛО » анализи

Производството на ток от началото на януари до 29 ноември намалява с малко над 8 процента

Спрямо същия период на 2019 година потреблението на електроенергия се свива с 2.88 на сто

fb
3E news
fb
01-12-2020 08:12:21
fb

За втори път път от няколко месеца участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) е в положителната зона. Подобряват се, също за поредна седмица данните за производството и потреблението на електроенергия. По-добри са и показателите за участието на базовите централи. Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) запазват положителният си дял и не отстъпват кой знае колко спрямо предишни отчетни период. Не е изненада отрицателното салдо (износ-внос). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 29 ноември 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.


Производството на електроенергия към края на предпоследния месец от настоящата 2020 година остава отрицателно – минус 8.05 % и е в обем от 36 712 716 MWh (минус с 8.24 % отчетени преди седмица). За сравнение, за аналогичния период на миналата година производството на електроенергия е достигало до 39 924 898 MWh.

Потреблението на ток от първия ден на януари до предпоследния ден на месец ноември тази година е от порядъка на 33 448 520 MWh, което е намаление (минус) с 2.88 процента спрямо същия период година по-рано. Тогава потреблението на електроенергия е било в обем от 34 439 157 MWh (отчетени минус 3.14 % седмица по-рано).

Салдото (износ-внос) на електроенергия остава отрицателно - минус 40.50 % (минус минус 40.28 % преди седмица). Така например, за времето от първия ден на януари до 29 ноември тази година то е в обем от 3 264 196 MWh. За същото време на 2019 г. салдото е било в обем от 5 485 741 MWh.

Участието на базовите централи за сравнявания период на настоящата и предходната година остава на минус 10.11 на сто (минус 10.40 % отчетени преди седмица) и е от порядъка на 30 618 195 MWh. През същото време на предишната 2019 година участието на базовите централи е възлизало на 34 063 013 MWh.

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), въпреки навлизането в зимния сезон все още запазват висок положителният си дял, както в преносната, така и в разпределителната мрежа.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от началото на януари почти до края на единадесетия месец от настоящата 2020 г. достига до обем от 1 207 167 MWh. Това е увеличение (+) с 10.81 % (плюс 11.53 % отчетени преди седмица). За сравнение през посоченото време на 2019 г. участието на ВЕИ е било от порядъка на 1 089 405 MWh. В частност този по-висок положителен дял се дължи на добрите данни за вятърните (плюс 12.28 %) и фотоволтаични мощности (плюс 10.27 %), така и на биомасата (плюс 5.16 %).

ВЕИ запазват и положителното си участие и в разпределителната мрежа и от началото на настоящата 2020 годината до двадесет и деветия ден на месец ноември, което расте до обем от 1 800 289 MWh. Това е увеличение (плюс)  с  6.74 % (плюс 6.77 % отчетени преди седмица) спрямо същото време на миналата година. Според данните на преносния оператор, дела на ВЕИ през сравнявания период година по-рано е бил  от порядъка на 1 686 601 MWh. В частност тези положителни данни се дължат, както на доброто участие на вятърните (плюс 11.87 %) и фотоволтаични (плюс 4.89 %) мощности, така и на биомасата (плюс 0.20 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава в положителната зона, въпреки че има леки негативни промени. Така за времето от 1 януари до 29 ноември ВЕЦ достигат до  обем от 3 087 065 MWh – плюс 0.04 % (плюс 0.26 % отчетени преди седмица). Година по-рано това участие е било от  порядъка на 3 085 879 MWh.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

3E news