НАЧАЛО » анализи

Производството на ток все още е под нивата от 2017 г., но спадът намалява

fb
3E news
fb
04-09-2018 08:00:00
fb

Производството на електроенергия към първите дни на септември все още е отрицателно, но вече е под един процент. Потреблението на електроенергия, както и делът на базовите централи също се подобрява, а износът на ток отново расте. Очаквано делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) остава на дъното и запазва високото отрицателно участие както в преносната, така и в разпределителната мрежа. Затова пък в първите два дни от септември 2018 г. водноелектрическите централи (ВЕЦ) участват в системата  почти на нивото от горещите летни месеци. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 2 септември 2018 г. спрямо същия период на миналата (2017 г.) година.


Производството на електроенергия за времето от първи януари до втори септември тази година е 30 146 580 MWh в сравнение с 30 420 251 MWh за посочения период година по-рано. Спадът, според данните на оператора на електроенергийната система, е от 0.90 процента. Седмица по-рано отчетеното понижение бе (минус) 1.09 %, което пък говори за подобрение.

Потреблението на електроенергия е в обем от 25 407 996 MWh при 26 682 414 MWh за същия период на миналата година. Това е понижение (минус)  от 4.78 %. Седмица по-рано операторът отчете спад от 4.91 %, така че както личи от данните, подобрението, макар и на пръв поглед не така съществено, но за пореден отчетен период вече е налице.

Износът на електроенергия  расте несъществено, като се имат предвид данните от края на август. От първи януари до втори септември тази година износът на електроенергия е от порядъка на 4 738 584 MWh. За сравнение през същия период на предходната 2017 г. износът е бил 3 737 837 MWh. Това е ръст от значителните 26.77 %, въпреки че в сравнение със седмица по-рано увеличението е несъществено. Тогава бе отчетен ръст от 26.76 %.

Участието на базовите централи все още остава отрицателно. Както личи от данните за сравнителните периоди наваксването на минусовите нива няма да е лесно. Подобрение все пак има, макар и не така видимо на пръв поглед. За посочения период от началото на годината към втори септември делът на базовите централи се изчислява на 24 258 815 MWh, спрямо 25 770 586 MWh за същото време на миналата година. Това е спад от (минус) 5.87 %. Седмица по-рано отчетеното понижение бе за минус 6 %.

Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа за един доста дълъг период продължава да остава негативен. Нещо повече, отрицателното участие на ВЕИ в преносната мрежа се увеличава, въпреки че в разпределителната се наблюдава спад.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от началото на годината към втори септември е в обем от 825 551 MWh спрямо 882 634 MWh за същото време през 2017 г. Това е минус 6.47 процента. Това се дължи на продължаващите негативни данни както за вятърните (минус 7.37 %), така и за соларните мощности (минус 1.30 %)и производството от биомаса (минус 15.30 %).

Понижението при участието на ВЕИ в разпределителната мрежа достига до (минус )12.72 %. За сравнение, ако през посочения сравняван период от тази година делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил  в обем от 1 141 281 MWh, то през същия период на 2017 г. е изчислен на 1 307 576 MWh. Значителен е спадът при вятърните централи (минус 176 %), но при фотовотаиците или слънчевите мощности това понижение е впечатляващо, тъй като достига до минус 14.57 %. Биомасата, както и през останалите отчетни периоди бележи ръст – плюс 4.3 :.

Летният период на настоящата 2018 г. може да се отбележи като невероятен по отношение на участието на водата в производството на електроенергия. Припомняме, че не така отдавна ръстът на хидроенергийните мощности почти достигна седемдесет на сто. Според данните на ЕСО, от първи януари тази година до втория ден на месец септември , от ВЕЦ са били произведени 3 920 933 MWh. За сравнение през същия период година по-рано участието на ВЕЦ е било с 2 459 455 MWh. Това е увеличение от 59.42 %. Този ръст не е често срещан и затова ще остане сред едно от рекордните нива, постигани от ВЕЦ при производството на електроенергия.

ЕСО
ВЕЦ
ВЕИ
базови централи
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева