НАЧАЛО » анализи

Производството на ток към края на октомври се увеличава с 0.63 %, лидер остава износът – ръст от 36.12 % спрямо същия период на миналата година

fb
3E news
fb
30-10-2018 01:32:00
fb

Производството на електроенергия за времето от началото на тази година към края на октомври вече отбелязва ръст, но потреблението продължава да е отрицателно. Износът на ток продължава да нараства и то с високи темпове, а подобрение се наблюдава и при дела на базовите централи. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 28 октомври 2018 г., спрямо същия период на миналата година.

Производството на електроенергия от началото на настоящата година почти към края на октомври е в обем от 36 910 404 MWh, което е увеличение от 0.63 % в сравнение със същия период на предходната година. За сравнение тогава произведената електроенергия е била в обем от 36 678 026 MWh.

Потреблението на електроенергия се подобрява, но много слабо, но продължава да е отрицателно – минус 4.33 % (минус 4.37 % преди седмица) и е в обем от 30 781 618 MWh. За сравнение през сравнявания период на 2017 г. потреблението е достигало до 32 175 590 MWh. Вероятно това се дължи основно на топлото време през сравнявания период на настоящата година.

За периода от началото на януари до 28 октомври лидер по положителни показатели остава износът на електроенергия. Ако през миналата година износът е бил в обем от 4 502 436 MWh, то за отчетния период на тази година достига до 6 128 786 MWh. Това е увеличение от 36.12 %. За сравнявания период от началото на годината до 21 октомври бе отчетен ръст от 33.95 % (5 941 062 MWh ).

Участието на базовите централи се подобрява отново с много бавни темпове и продължава да е отрицателно. За сравнение, ако за времето от първи януари до двадесет и осми октомври миналата година делът на базовите централи е бил от порядъка на 31 220 692 MWh, то сега данните са за участие с 29 953 427 MWh. Това е спад (минус) от 4.06 % ( преди седмица минус 4.47 %).

Делът на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) остава отрицателен – минус 5.91 % и за посочения сравняван период на настоящата година е от порядъка на 1 023 462 MWh при 1 087 694 MWh година по-рано. В частност това се дължи на продължаващите отрицателни участия на мощностите от вятърните  (минус 6.43 %) и фотоволтаични централи (минус 059 %) и биомаса (минус 16.88 %).

Леко подобрение, но недостатъчно за намаляване на голямата разлика по отношение на негативната тенденция се наблюдава при делът на ВЕИ в разпределителната мрежа. За сравнение, ако през отчетния период от началото на годината към края на октомври миналата година ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 1 579 204 MWh, то през настоящата година делът им е от порядъка на 1 418 646 MWh. Това е спад (минус) от 10.17 %. Това се дължи на отрицателното участие както на вятърните (минус 12.50 %), така и на фотоволтаичните (минус 11.33 %) мощности. Делът на биомасата остава положителен – (плюс) 7.94 %.

Понижение за посочения сравнителен период се отчита при делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ), но показателите им отново остават положителни. Ако за времето от 1 януари до 28 октомври 2017 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 2 790 436 MWh, то за същия период на настоящата 2018 г. то расте до 4 514 869 MWh. Това е ръст от 61.80 %. В сравнение с отчетените данни от преди седмица има лек спад. Тогава данните бяха за ръст (плюс) от 63.60 %.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
износ на ток
Производство на електроенергия
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева