НАЧАЛО » анализи

Производството на електроенергия расте с 0.90 % , а износът - с 38.99 % в сравнение с 2017 г.

Увеличението е за периода от 1 януари до 11 ноември, наближаването на по-студените зимни дни се очаква да се отрази и на все още отрицателните данни при потреблението на електроенергия

fb
3E news
fb
13-11-2018 09:00:00
fb

Производството на електроенергия продължава да нараства. Подобряват се и  потреблението, както и участието на базовите централи, въпреки че показателите продължават да са  отрицателни. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  http://www.eso.bg/  за периода от 1 януари до 11 ноември 2018 г., спрямо преходната. Най-добри показатели по ръст се отчита при износа на ток. Износът на електроенергия е в основата и на покачването на производството, става ясно още от данните.

Производството на електроенергия от началото на тази година до единадесети ноември  продължава да нараства и вече е плюс 0.90 % до 38 830 512 MWh.  През същия период на миналата година производството е било в обем от 38 483 495 MWh. Динамиката на седмичния ръст също е добра, предвид факта, че към четвърти ноември бе отчетено повишение от 0.71 %. С приближаването на по-студените дни този ръст ще продължи.

Наближаването на по-студените зимни дни се очаква да се отрази и на все още отрицателните данни при потреблението на електроенергия. Ако през времето от януари до края на първото десетдневие на ноември миналата година потреблението на ток е било в обем от 33 739 242 MWh, то сега е 32 236 682 MWh. Това е спад (минус) от 4.45 % (минус 4.47% преди седмица).

 

За пореден отчетен период износът на електроенергия продължава да нараства. За времето от началото на тази година до 11 ноември изнесеният ток е от порядъка на 6 593 830 MWh, спрямо 4 744 253 MWh. Това е увеличение от 38.99 % спрямо същия период година по-рано.  Преди седмица бе отчетен ръст от 37.72 %.

Участието на базовите централи, въпреки подобреното производство на електроенергия продължава да е отрицателно. За сравнение, ако през сравнявания период на миналата година базовите централи са участвали с 32 800 215 MWh, то сега то е в обем от 31 708 322 MWh. Така спрямо посочения период на миналата година спадът (минус) е от 3.33 % и има възможност към края на настоящата година и при базовите централи най-сетне да бъде отчетен минимален ръст.

Слабо подобрение има при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).  Въпреки това отрицателният им дял както в преносната, така и в разпределителната мрежа остава твърде висок.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за отчетния период от януари до 11 ноември е в обем от 1 050 766 MWh при 1 130 473 MWh за същото време година по-рано, което е спад (минус) от 7.05 %. Това се дължи на отрицателните данни както по отношение на дела на вятърните (минус 8.23 %), така и на фотоволтаичните (минус 0.74 %) мощности, а и на  биомасата (минус 17.63 %).

Още по-висок е  отрицателният дял на ВЕИ в разпределителната мрежа. За сравнение, ако за сравнявания период на миналата година ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 1 637 812 MWh, то сега те спадат до 1 464 170 MWh. В процентно изражение това е спад от (минус) 10.60 %. И при разпределителната мрежа това се дължи на отрицателното участие ва вятърните (минус 13.82 %) и фотоволтаични мощности (минус 11.22 %), а дела на биомасата, въпреки че е положителен (плюс 7.33 %) остава неусетен.

Завидно остава положителното участие на водноелектрическите централи (ВЕЦ) към края на ноември, става ясно още от данните. Така например, ако за времето от началото на януари до 11 ноември миналата година ВЕЦ са участвали с 2 914 995 MWh, то сега това участие нараства до 4 607 254 MWh. Спрямо посочения период на предходната 2017 г. това е ръст от 58.05 %.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
базови централи
ВЕИ
ВЕЦ
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева