НАЧАЛО » анализи

Производството и потреблението на ток нарастват, износът достига до плюс 43.77 %

В сравнение с периода от януари до първите пет дни на месец май, тревожен е отрицателният дял на ВЕЦ

fb
3E news
fb
08-05-2019 09:00:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия продължават да нарастват и в периода от началото на настоящата година до началото на месец май спрямо същия период на миналата година. Износът на ток запазва висок положителен дял. Участието на базовите централи расте, но това на възобновяемите енергийни източници  (ВЕИ) в преносната мрежа продължава да предизвиква въпроси, въпреки че остава положително. За пореден отчетен период отрицателното участие на водноелектрическите централи (ВЕЦ) нараства. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от първи януари до пети май тази година в сравнение със същия период на предходната година.Производството на електроенергия от началото на годината до първите пет дни на месец май 2019 г. нараства до 16 856 283 MWh или с 6.23 %  За сравнение през същия период на миналата година то е било в обем от 15 867 503 MWh.

Продължава да нараства и потреблението на електроенергия – плюс 1.98 на сто. Ако през сравнявания период на 2018 г. потреблението е било 14 252 567 MWh, то сега е от порядъка на 14 534 434 MWh, което вероятно е свързано с климатичните изменения.

Износът на ток продължава да запазва висок положителен дял и дори леко нараства в сравнение със седмица по-рано, въпреки че отдавна вече не става въпрос за сок от над петдесет процента. Все пак в сравнение с година по-рано повишението е значително. За сравнение, ако от 1 януари до 5 май 2018 г. износът на електроенергия е бил в обем от 1 614 936 MWh, то за същия период на настоящата 2019 г. се увеличава до 2 321 849 MWh, което е ръст от 43.77 %.

Участието на базовите централи за сравнявания период от началото на годината до първите пет дни на месец май продължава също да запазва висок дял, като нарастването е  значително - плюс 12. 88 процента. Ако за посоченото време на миналата година участието на базовите централи е било в обем от 12 879 684 MWh, то за настоящата година то нараства до 14 538 448 MWh.

В същото време делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа продължава да остава относително по-слаб. Разбира се, положителното участие леко нараства спрямо миналата година, но вероятно този по-нисък дял е свързан с климатични фактори. Участието на ВЕИ в преносната мрежа от 1 януари до 5 май миналата година е било от порядъка на 434 846 MWh, а през същия период на настоящата 2019 г. се увеличава до 444 149 MWh, или с 2.14 %. В частност това се дължи на вятърните (плюс 3.88 %) и фотоволтаични мощности (плюс 6.26 %). Биомасата запазва сравнително висок отрицателен дял – минус 14.83 % , в сравнение с миналата година.

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период също нараства съществено – до плюс 16.38 % или до 646 342 MWh  в сравнение с 555 370 MWh преди година. Това се дължи основно на високия дял на вятърните мощности – плюс 17.97 %, а също и на по-високото участие на фотоволтаиците – плюс 19.46 %. И тук дела на биомасата остава отрицателен – минус 2.79 %

Продължава да нараства отрицателното участие на ВЕЦ, като вече достига до минус 38.56 % (- 38.02 % седмица по-рано), което, както става от други данни е свързано с недостиг на водни ресурси и никак не е успокоително. Така например, ако за времето от началото на януари до първите пет дни на месец май миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 1 997 603 MWh, то сега намалява до 1 227 344 MWh, сочат данните на електроенергийния системен оператор.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
производство на ток
базови централи
износ на ток
потребление на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева