НАЧАЛО » анализи

Прогнозата на ВР: петролът отстъпва пред газа и АЕЦ

Потреблението на енергийни ресурси през 2035 г. ще се увеличи с 41% спрямо 2012 г.

fb
3E news
fb
16-01-2014 02:01:00
fb

Нефт и въглища ще купват само Китай и Индия. Газа ще стане на-популярният източник на енергия в развитите страни. САЩ ще се превърнат във въглеводороден гигант, а Русия ще развива мирния атом. Това сочи прогнозата за развитие на световната енергетика на петролната компания ВР.

Световното потребление на енергийни ресурси през 2035 г. ще се увеличи с 41%  спрямо нивото от 2012 г. В това се уверени анализаторите от британската ВР, която представи вчера прогнозата си за развитие на световната енергетика до 2035 г.

Основни играчи според ВР ще станат Китай и Индия – на тях ще се дължи поне половината от прираста на търсенето на енергия през следващите 20 г.  В развитите страни – САЩ, Канада, Европа и Япония търсенето на енергия ще се стабилизира, но след 15 години ще започне леко да спада.

Делът на основните видове изкопаеми горива – нефт, природен газ и въглища почти ще се изравни.  На всеки от източниците и през 2035 г. ще се пада по 27%  от световния енергиен баланс. Останалите 19% ще се осигуряват от атомната енергетика, хидроенергетикта и възобновяемите източници на енергия.

Един от основните изводи до който стигат експертите от ВР е, че напълно ще се промени обичайният ред с който сме свикнали досега по отношение на потреблението и добива.  Сега рзвиващите се страни добиват въглеводороди и ги пордават на развитите. В бъдеще ще е точно обратното, става ясно от прогнозата на експертите. САЩ и Канада, благодарение на шистовата революция ще увеличат рязко добива на газ и петрол, а страните от Близкия Изток, Индия и Китай – тяхното потребление.

Газ

Потреблението на газ ще расте по-бързо от това на другите видове изкопаеми горива. Търсенето на природен газ ще нараства средно с 1,9% годишно, а търговията на втечнен природен газ с 3,9% годишно и ще осигурява 26% от нарастването на световните доставки на газ до 2035 г.

Доставките на шистов газ ще обезпечат 47% от нарастването на търсенто на газ и ще съставляват според прогнозата 21% от световния добив и 68% от добива на газ в САЩ през 2035 г. През 2035 г. на САЩ ще се падат 71% от световния добив на шистов газ.

Петрол

Пазарът на петрол ще се промени до неузнаваемост, сочат още прогнозита на ВР. Ръстът на търсенето на петрол ще е най-слабо от всички видове горива и ще съставлява средно 0,8% годишно. Физическите обеми на търсенето ще бъдат на ниво от 19 млн.барела на ден повече отколкото през 2012 г. Като цяло нарастването на търсенето ще се дължи на страни, които не влизат в ОИСР – Китай, Индия и Близкия Изток.

Ръстът в доставките на петрол и други видове течни горива, включително и биогоривата до 2035 г. щ се дължи основно на Северна и Южна Америка и Близкия Изток. Повече от половината от нарастването ще е благодарение на страни извън ОПЕК заради ръста на добива на петрол от трудноизвлекаеми източници в САЩ и усвояването на нефтени пясъци в Канада и дълбоководните находища на Бразилия.

Разработката на петрол от трудноизвлекаеми източници ще доведе до това, че САЩ още през тази година ще изтласкат Саудитска Арабия от първото място в света по обемите на добив на течни горива. Импортът на петрол от САЩ, както се очаква ще спадне с почти 75% в периода 2012-2035 г.

Делът на ОПЕК на пазара на петрол ще намалява до 2020 г., а след това картелът ще започне бавно да възвръша позицията си, сочи още прогнозата на експертите от ВР.

Въглища

Темповете на ръст на търсенето на въглища ще са най-ниските след петрола и ще съставляват средно 1,1% годишно, а след 2020 г. ще се понижат още - до 0,6% годишно. Основни потребители на въглища ще са Китай и Индия. Почти цялото нарастване на търсенето на въглища до 2035 г. (87%) ще се дължи на тези две страни. Според прогнозата съвкупният им дял в световното потребление на въглища ще нарасне от 58% през 2012 г. до 64% през 2035 г.

АЕЦ

Русия, Индия и Китай ще монополизират атомната енергетика, става ясно от прогнозата на експертите. Според тях потреблението на атомна енергетика ще нараства ежегодно с 1,9%. Китай, Индия и Русия ще обезпечат 96% от световния ръст на производството на електроенергия от АЕЦ, докато през това време то ще намалява в САЩ и ЕС заради мерките за затваяне на атомни централи.

ВЕИ

Вятърните и слънчеви централи ще продължат да са най-голямото предизвикателство пред атомните електроцентрали. Потреблението на хидроенергия ще нараства с 1,8% годишно до 2035 г., като половината от този прираст ще се дължи на Китай, Индия и Бразилия.

Най-бързоразвиващият сектор ще е този на възобновяемите източници на енергия. Ежегодно, според експертите на ВР той ще нараства с 6,4%.Делът на възобновяемите източници в световната електроенергия ще нарасне от 5% до 14%.

През 2025 г. делът на ВЕИ, включително и биогоровата може да надвиши дела на атомната енергетика в световния енергиен баланс.

 

ВР
газ
петрол
АЕЦ
ВЕИ
въглища
По статията работи:

Маринела Арабаджиева