НАЧАЛО » анализи

Преходният период в енергетиката на Европа: основни тенденции

Бъдещето е Energy Cloud

fb
3E news
fb
08-08-2016 03:42:00
fb

 

Глобалният процес на промени в сектора на енергетиката и енергоснабдяване е неизбежен и в този процес Европа се движи много по-бързо от който и да е регион в света.

Пазарът на Европейския съюз (EС) е един от най-големите вносители на енергия в света, като закупува 53% от необходимите му енергоресурси, за което реализира разходи от около 400 млрд.евро (447 млрд.долара). Това оказва влияние върху много аспекти от енергийната политика, включително и такива, които през последните 10 години превърнаха ЕС в основен реформатор в електроенергийния сектор.

Изданието Forbes прави анализ на преходния процес в сектора на енергетиката на Европа и представя основните тенденции в ключовите моменти на енергийния сектор.

Растящ брой на програмите и нормите за намаляване на изхвърлянето на въглероден диоксид

В дългосрочно бъдеще влиянието на Парижкото споразумение за климата ще става все по-значително. Споразумението, което бе подписано от рекорден брой страни (175) е насочено към ограничаване на глобалното затопляне до 2 градуса Целзий през 2100 г. Европейските страни, градове и енергосистеми няма да се бавят с ратификацията на документа и смятат да предприемат незабавни мерки по достигане на целите, одобрени в документа от Париж. В световен мащаб много градове вече се подписаха под целта за постигане на 100% „чиста“ енергия. Става въпрос за градове като Копенхаген (Дания), Малмьо (Швеция), Мюнхен (Германия) и др.

Единният енергиен пазар на страните членки на ЕС е ключов елемент, независимо от участието на Великобритания. Между другото, Великобритания прие законодателство, което задължава страната с намаляване на изхвърлянията на емисии, съпоставими със затоплянето от 2 градуса по Целзий, а също така със затварянето на всички въглищни мощности през 2025 г. Влиянието на ЕС може да е и по-голямо, тъй като неговата политика може да се разпространи и върху страните около ЕС, но които не са членки, прогнозира цитираната от изданието агенция Navigant. Така например, страните, които си сътрудничат с ЕС ще се стремят към получаване на тройна изгода – устойчивост на климата, повишаване на ефективността и продуктивността, а също така повишаване на енергийната сигурност. Да не говорим, че ЕС като търговски партньор ще изисква съблюдаване на „зелените“ стандарти и партньорите ще трябва да се придържат към тях, за да не загубят мястото си на пазара.

Промяна на източниците за производство на енергия

Според данните на EIA (Energy Information Administration, САЩ ) общата производствена мощност за енергия в Европа през 2016 г. ще се увеличи със 7ГВт. Повечето нови, установени мощности в Европа са от възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) – 75% от които са вятърни и съставляват 44%, слънчеви – 29%. Въпреки, че все още влизат и нови въглищни и газови мощности (16% и 6% ръст съответно), броят на извежданите от експлоатация е много по-голям.

В същото време, заради неотдавнашното намаляване на субсидиите за слънчевата енергия тя спря да нараства, но в същото време вятърните мощности се увеличават. Въпреки това в ЕС все още няма ефективно мащабно решение по отношение на непостоянното производство на енергия от ВЕИ, което би включвало и акумулирането на енергия и решения за мрежите, обединяващи енергосистемите на страните членки.

Природният газ очевидно играе роля на преходно гориво в процеса на преминаване към възобновяемите източници. Трябва да се вземе предвид и достъпността до запасите от природен газ, по-ниските и устойчиви цени, а също така увеличаването на мощностите за внос в средносрочно бъдеще.

По-традиционните производствени активи, в частност въглищните и атомните се сблъскат с неопределеност. По отношение на мощностите на въглища, всеки от сценариите е песимистичен. Така например, по-старите въглищни ТЕЦ-ове ще се затварят, други ще преминават към биогорива.

Атомната енергетика заема дял от 25% от цялото енергопотребление в Европа и всяка промяна на ролята й в енергийния баланс ще изисква време. В същото време отношението към атомната енергетика показва значителни различия в енергийната политика в различните страни на ЕС, в частност и на европейския континент като цяло.

Атомната енергетика бе почти напълно унищожена в Германия, докато във Великобритания тя все още може да демонстрира подем, ако правителството вземе решение да финансира строителството на АЕЦ „Хинкли Пойнт“. Нови АЕЦ се изграждат във Франция, Финландия, Словакия.

Германия преживя най-съществения преход по отношение на източниците за енергия в Европа: страната премина към икономика на „зелена“ енергия и в същото време ускорява изпълнението на програмите за извеждане от експлоатация на АЕЦ. В резултат на това двете големи енергийни компании на Германия разделят бизнеса си, за да може от една страна да се фокусират върху ВЕИ, модернизацията на енергийните мрежи и разпределението на енергийни ресурси, а от друга – върху традиционните източници на енергия и продажбите им. Германия стана ключов експортьор на енергия и рязкото й изместване към ВЕИ ще повлияе значително и на съседните страни. На тях ще им се наложи да пренастроят енергийните си мрежи и да вложат нови инвестиции, за да се справят с влиянието на непостоянното постъпване на енергия в техните енергийни системи.

Обезпечаване на акционерната стойност за сметка на сливанията и поглъщанията (M&A), преструктурирането и отчужденията

 

Създаването на нови рискови компании, непрекъснатите сливания, поглъщания и промяна в разпоредителските права в Европа се случват непрекъснато. В търсенето на акционерна стойност за сметка на мащаба, увеличението на синергията и намаляването на въздействието на по-малко производителния бизнес, енергийните компании ще продължат да проучват изредените по-горе варианти за сътрудничество с конкурентите.

Европейският лидер в сектора на ВЕИ, компанията DONG Energy проведе първично пускане на акции на борсата (IPO), което се оценява на сумата от 13,5 млрд.евро (15 млрд.долара), а компанията RWE Innogy планира свое IPO към края на годината. Компаниите Engie и Centrica влагат милиарди в многобройни придобивания, за да създадат нови предприятия за разпределение на енергийни ресурси и предоставяне на енергийни услуги. EDF, Enel и други продължават да изкупуват активи извън Европа, в търсене на глобално разширение и акционерна стойност. Но независимо от големите придобивки, по-голямата активност по сливанията е концентрирана върху отчуждението на активи, които не са сред основните, в хода на които енергийните компании са продали 1 ГВт вятърни мощности на инвеститорите.

Глобализация на енергийните ресурси

ЕС се опитва активно да постигне климатичните и енергийни цели, обявени през 2030 г., посредством подобряване на безопасността на енергийните доставки и установяване на достъпни цени. ЕС също така смята да стане световен лидер в областта на възобновяемата енергетика. Постигането на тези цели изисква преобразуване на електроенергийните системи – обединяване на енергосистемите на всяка отделно взета страна в единния енергиен пазар. Предстои също така Европейският съюз да постигне баланс между обезпечаването на потребността на потребителите, внедряването на нови технологии, съдействие за инвестиции във ВЕИ, а също така вземането под внимание на независимостта на всяка страна членка. Най-проблемен въпрос от тази инициатива е обединението на изолираните национални и регионални електрически мрежи в интегриран, безопасен по отношение на доставките на енергия пазар.

След като Великобритания гласува за излизането от Европейския съюз, възникват редица въпроси за бъдещето на енергийната политика, въпреки че все още е рано да се говори за влиянието на Brexit. Ясно е, че взаимната свързаност и енергийната ефективност, както и преди ще са ключови аспекти на енергийната политика на ЕС и на тях ще се отделя много голямо внимание.

Нови участници на пазара и сродни сектори

Новите участници на пазара виждат в европейския електроенергиен пазар финансов потенциал от 1,3 тлрн.евро (1,5 трлн.долара), което подкопава ролята на представителите на традиционната енергийна промишленост и отнема от дела на пазара на енергийните компании. Новите участници на пазара включва производители, технологични компании (от стартап до глобални, такива като Apple, Amazon и Google), телекомуникационни компании и провайдъри на мрежови услуги и дори компании, добиващи въглеводороди (такива като Total). В Европа възникват нови участници на пазара в сектора на ВЕИ, разпределението на енергийни ресурси, енергийната ефективност, енергийния мениджмънт, създаването на „умни“ мрежи, инфраструктура за „зелено“ транспортиране и др. Наблюдава се също така задълбочаване на сътрудничеството между енергоснабдяващите и добивни компании. Така например Shell се връща към възобновяемите източници, а Total обяви да създаване на отделно предприятие за дейности в сектора на газа, ВЕИ и електроенергията, които трябва да помогнат на компанията за 20 години да стане най-големият играч в сектора на възобновяемите източници.

Влияние на избора на потребителите върху промяна в търсенето

Сега и битовия, и промишления и търговския сектор искат да контролират потреблението си, както и каква електроенергия купуват. Но независимо от достъпността на вариантите за избор (в конкурентните пазари), потребителите сега искат да имат възможност самостоятелно д апроизвеждат енергия и да я продават. Много битови потребители в Европа поставят и ще продължат да поставят слънчеви панели на покривите си, независимо от намаляването на държавните субсидии, а общото количество на произведената от домакинствата електроенергия ще продължава да расте. В търговските и промишлени сектори, международните корпорации, такива като Amazon, Apple, Cisco, Google, HP, Mars и много други големи купувачи на енергия в Европа са сериозно насочени към използването на устойчиви енергийни решения. Например шведският мебелен производител IKEA смята да премине напълно към възобновяема енергия през 2020 г. и планира да инвестира до 1,5 млрд.евро (1,7 млрд.долара) във вятърна и слънчева енергетика в рамките на стратегията си за опазване на околната среда. Компанията не изключва да стане доставчик на излишъка от произведената от нея „зелена“ електроенергия.

Появата на Energy Cloud

 Старата инфраструктура се заменя и стремежът към по-чиста, гъвкава и „умна“ инфраструктура, известна като Energy Cloud ще нараства.

Energy Cloud или т.нар. „енергиен облак“ е нова платформа за двустранен поток от енергия с интелектуална мрежова архитектура, която е призована максимално ефективно да доставя по-достъпна, качествена „зелена“ електроенергия. Независимо, че това изместване създава значителни рискове за действащите предприятия в енергетиката, то предлага големи възможности на пазара, който става все по-открит, конкурентоспособен и иновационен.

Нарастването на стабилното търсене на ефективното разпределение на енергоресурси в ЕС, активността в областта на декарбонизацията и внедряването на „умни“ мрежи, Energy Could ще повлияят на политиката и на регулирането, а също и на начините за експлоатация на мрежите в Европа.

Тези тенденции за развитие на сектора в Европа ще ускорят преобразуването на енергийния пазар, ще дадат възможност навлизането в него на нови играчи, ще оказват влияние върху съществуващите участници, преобразувайки традиционните стратегии и бизнес модели.

По Forbes 

 

европейски енергиен пазар
енергийни сестеми
ВЕИ
зелена енергия
атомна енергия
Energy Cloud
По статията работи:

Маринела Арабаджиева