НАЧАЛО » анализи

Преходът към зелена енергия възможен до 2050 г.? ВЕИ-тата обаче имат и пазарна, и екологична цена - няма отговори каква е тя

fb
3E news
fb
13-11-2017 01:30:00
fb

Напоследък все по-често се появяват доклади, в които се твърди, че бъдещето е на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Странно или не, но независимо от това коя е групата, провела дадено изследване, изводът е един – необходимо е пълно преминаване към ВЕИ. Има само една разлика – годините, в които този преход трябва да се случи. Напоследък все по-често се забелязва обаче консенсус и по този въпрос – 2050 г.

Поредно ново изследване твърди, че енергетиката, базирана напълно на възобновяеми енергийни източници е не само възможна, но и икономически изгодна. Твърде вероятно е в крайна сметка страните от Европейския съюз да приемат представеният на Конференцията на ООН доклад за климата на учените като ръководство за действие.

Изследването за преход на всички страни от света към ВЕИ в периода от 2015 г. до 2050 г. е подготвено от Lappeenranta University of Technology  във Финландия и международната група Energy Watch (EWG) специално за Световното изложение за възобновяеми източници на енергия, открито на 8 ноември в рамките на Конференцията на ООН за изменение на климата. Фактът, че докладът е подготвен за това мероприятие, според експертите говори за това, че той ще бъде приет като ръководство за действие и от страните от ЕС. Това означава, че трябва да се очаква върху тях да бъде оказан по-голям натиск за отказ от изкопаемите горива.

Авторите на изследването стигат до еднозначен извод не само за технологичната възможност за пълен преход към възобновяеми източници на енергия през 2050 година, но и за икономическата изгода в сравнение с въглеродните, а също и с източниците на атомна енергия.

Пълна декарбонизация на системата за електроснабдяване е възможна през 2050 г. на основата на съществуващите технологии и ще струва по-малко от настоящата система. Енергийният обрат отдавна вече не е въпрос на техническо осъществяване или на икономическа целесъобразност, а само на политическа воля“, заявява Кристиан Брайър, водещ автор на проучването.

„Безсмислено  е да се влага дори един долар за производство на изкопаеми, или атомни енергоресурси, смята и президентът на EWG Ханс-Йозеф Фел. По думите му, възобновяемата енергетика осигурява икономично енергоснабдяване. Всички планове за по-нататъшно разширяване на въглищната , ядрената, газовата и нефтена промишленост трябва да бъдат сведени до минимум.
В проучването се обяснява как и защо ке се променя енергийният баланс в света. Според авторите, през 2050 г. нормализираната стойност на възобновяемата енергия ще падне до 52 евро за МВтч в сравнение със 70 евро за МВтч през 2015 г.. Преходът на ВЕИ ще създаде освен това 36 млн. работни места в енергийния сектор, което е със 17 млн. повече от сега.

В периода до 2030 г. лидер по темповете на ръст ще е вятърната енергетика, която след 12 години ще осигурява 32 % от световното потребление на електроенергия. След това напред излизат мощностите от слънце, което ще се дължи на поевтиняването и широкото разпространение на системите за съхранение на електрическа енергия. Дела на слънчевата енергетика в световния енергиен баланс ще се увеличи до 69 % през 2050 г. Дела на загубата на електроенергия, която сега съставлява 58 % ще спадне до 26 %. Освен това световната енергетика напълно ще се отърве от изхвърлянето на парникови газове, което към настоящия момент се оценява на 11 гигатона СО2 годишен еквивалент.

Според доклада на компанията Lazard себестойността на производството на електроенергия от вятърните и слънчеви  електроцентрали в САЩ за година е спаднала с 6 %, докато разходите за строителство на АЕЦ например са се увеличили.   

Проучването на Lappeenranta University of Technology във Финландия и международната група Energy Watch (EWG) вижте тук: http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/2017/11/Full-Study-100-Renewable-Energy-Worldwide-Power-Sector.pdf

 

Проучването на Оксфордския институт може да бъде прочетено на:

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/10/Electrcity-market-design-for-a-decarbinised-future-An-integrated-approach-EL-26.pdf


На този фон не може обаче да не се направи коментар, чe в докладите за ВЕИ не се посочват редица рискове, свързани с екосредата от увеличаване на производството на мощности за строителство на фотоволтаици и перки за вятърни централи. Наистина ли това е зелена енергия, предвид факта, че все още няма пълна яснота за преработката при извеждане от експлоатация ? Защо се спестява истината, че ако трябва да се строи фотоволтаик на земна площ, то тя трябва да е с категория на пустинна земя и не са единствените въпроси? Това са подробности, които съвременните изследователи подминават.  Колко ще струва преработката на отпадъците, ще влиза ли в цената на електроенергията ? Ще има ли нови екоизисквания, свързани с масовото навлизане на ВЕИ ? Има ли изследвания свързани с последствия от масово нашествие на различните ВЕИ ? Въпросите наистина са много...

ВЕИ
климат
електроенергия от ВЕИ
Lappeenranta University of Technology
Energy Watch (EWG)
ООН
енергиен модел
По статията работи:

Маринела Арабаджиева