НАЧАЛО » анализи

Предложението на КЕВР: Цената на тока остава без промяна. Топлинната енергия поевтинява до 16%

fb
3E news
fb
28-05-2016 02:00:00
fb

Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да остане почти без промяна, а на топлинната енергия да поевтинее с до 16 на сто от 1 юли. След като прави преглед на постъпилите заявления от енергийните дружества, работната група от КЕВР предлега следната формулировка:

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕГИЯ

ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ ОТ 01.07.2016 г. (включващи цена за електрическа енергия, цена за мрежови услуги ВН, цена за мрежови услуги НН, разходи за балансиране за снабдяване и разходи за балансиране за разпределение на електрическа енергия)

„ЧЕЗ Електро България“ АД 0,00%

„ЕВН България Електроснабдяване“ EАД 0,65%

„ЕНЕРГО -ПРО Продажби“ АД-0,91%

„ЕСП Златни пясъци“ ООД 0,00%

 СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНО ИЗМЕНЕНИЕ

-0,02%

Наскоро председателят на регулаторната комисия Иван Иванов коментира, че от 2007 г. досега цената на електроенергията в България е поскъпнала с 34 процента. Запазването на старите ценови нива ще има своето отражение и при определянето на социалната тарифа за уязвимите потребители от една страна, а и върху количеството електроенергия, което ще трябва да се осигурява централите.

Припомняме, че според настоящите твърдения на регулатора, оставането на цените на електроенергията и на топлата вода на нивото от минилия ценови период е възможно заради по-ниските цени на природния газ, включително и поевтиняването му за третото тримесечие. 

Това съответно ще е от полза за клиентите на топлофикационните дружества. Неколкократното поевтиняване на природния газ, дава възможност за намаляване на цените на топлоенергията с 16 на сто в Разград, с 15 процента във Враца и с 14 на сто в Плевен. В София, топлата вода ще е с 10 процента по-ниска стойност, а в Бургас и Варна - с 9 на сто по-малко. Понижение с 4 на сто се очаква да има за Пловдив и Велико Търново. При Топлоцентралите, работещи с въглища в Русе, Перник и Габрово, цените остават почти същите. Единствено поскъпване с четири на сто има за Сливен. 

Такса задължение към обществото

Такса задължения към обществото, която ще бъде платена от бизнеса и бита ще е общо в размер от 1,18 млрд. лв. 

"Некомпенсирани разходи на обществения доставчик, които следва да се покрият от приходите от цена за задължения към обществото са 1 180 649" се посочва в документа.

За ценовия период от първи юли 2016 г. до първи юли 2017 г. Таксата е разликата над пазарната цена на тока (изчислена за следващия период на 70 лв.) в цените, по които НЕК е задължена да изкупува еленергията на американските централи, ВЕИ-ата и на топлофикациите и заводските централи.

В доклада на работната група към КЕВР предвижда таксата да бъде намалена с 1 лв. - от 36,83 лв. на мвтч на 35,83 лв.

В доклада на работната група към КЕВР се определя и цената на таксата за високоинтензивните предприятия и които очакват влизането в сила на Наредбата, която има дава възможност да бъдат компенсирани. Това разбира се ще стане възможно, ако Европейската комисия нотифицира документа. В случай, че това бъде осъществено до 1 юли т.г., индустриите, които са с интензивност на енергията от 5 до 10%, ще плащат такса от 26,6 лв. за мвтч, за предприятия с интензивност над 10 до 20% задължения към обществото ще е с цена 21,98 лв. за мвтч, а за тези с над 20% интензивност - 16,21 лв.

При нотифициране, плащането ще е със задна дата, от деня, в който бе прието влизането на наредбата в сила. За компенсации на индустрията от фонда “Сигурност на електроенергийната система” са предвидени над 102 млн. лв.

В предложението си за цени НЕК иска компенсации за направени разходи за предишни периоди в размер за над 1,228 млрд. лв. Комисията признава в цените само 79,53 млн. лв. за изкупена еленергия от ВЕИ през 2012-2013 г. Другите направени разходи ще ги проверява и ще предлага дългосрочни механизми за възстановяването на тези суми.

Въпреки огромните разходи по изкупуване на ток по непазарни цени, работната група предлага комисията да намали цената, по която НЕК го продава за регулирания пазар от 115,50 на 106,63 лв. за мвтч. Това по всяка вероятност е резултат от влязлото в сила споразумението на НЕК с американските централи за намаляване на цената за разполагаемост, възлизащо на близо 100 млн. лв. годишно.

Отраженията на свободния пазар и ниските цени в региона

От доклада на работната група става ясно, че освобождаването на пазара, както и ниските цени в региона вече намират своето отражение. Неотдавна пред комисията по енергетика към Народното събрание председателят на КЕВР Иван Иванов коментира, че настоящите разчети на регулатора са при средна цена от 73 лв. за МВтч, което е с 3 лв. за МВтч повече от средната цена за региона. Прегледът на докладите на работната група също сочи такава констатация. За компенсиране на тази разлика особено за средствата за Фонд Сигурност на електроенергийната система бе направена и промяна в закона за енергетиката, която предвиди вноски във Фонда да се правят и от системните оператори - ЕСО и Булгартрансгаз. Сега от доклада на работната група става ясно, че се предвиждат и допълнителни мерки с цел балансиране на системата. В тази връзка например намалява съществено количеството електроенергия, което ще бъде продавано от крайните снабдители по регулирани цени.

„Установеното необходимо количество електрическа енергия за покриване нуждите от енергия в страната е в размер на 32 949 244 MWh, от които 12 228 628 MWh e за регулиран пазар, 3 782 077 MWh за технологични разходи по преноса и разпределението на електрическа енергия и 16 938 539 MWh е за свободен пазар, вкл. доставчиците от последна инстанция“. Като прави анализ на настоящата ситуация работната група практически констатитра, че „прогнозните стойности на количествата електрическата енергия, които ще бъдат продавани от крайните снабдители по регулирани цени през периода 01.07.2016 г. - 3 30.06.2017 г., са 12 228 628 MWh, което представлява съществено намаление спрямо предходния ценови период“.

„Това обстоятелство задълбочава дисбаланса между задължително изкупуваната електрическа енергия от НЕК ЕАД и продаваната електрическа енергия на регулирания пазар“, се казва в доклада на работната група, като се предлагат и мерки за запазване на баланса. Практически се предлага предоставяне на допълнителни количества за разполагаемост за АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица Изток 2".

От доклада на работната група за разполагаемост (в частност Таблица 2) не става достатъчно ясно какви ще са количествата на двете централи за свободния пазар. В тази връзка в след запитване от 3eNews от КЕВР уточниха следното: "Не е вярно, че за двете централи не са определени количества за реализация на свободен пазар през новия регул. период.
Количествата, които държавните АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2" през новия регул. период ще трябва да продават по регулирани цени се намаляват.

Причината за това е все по-голямото излизане на потребители на свободния пазар.  АЕЦ "Козлодуй" ще трябва да доставя с 20% по-малко енергия по регулирани цени, което означава, че остатъкът ще може да се продава на свободния пазар "при значително по-висока цена от регулираната", както се посочва в доклада на КЕВР.  
Количествата за регулиран пазар на ТЕЦ "Марица-изток 2" също са намалени два пъти, като останалото производство също може да донесе по-високи приходи на централата на свободния пазар".    

Преди да бъдат окончателно приети, всички ценови предложения, ще бъдат подложени на обществено обсъждане на 2 юни.

 

КЕВР
цени на тока
цени на парното
електрическа енергия
топлинна енергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева