НАЧАЛО » анализи

Българите са похарчили с 12.39% повече ток от началото на годината, но вече изглеждаме свръхикономични със спад от 33% за последните 25 години

От данните на Евростат, публикувани преди ден става ясно, че България е една от страните в Европейския съюз (ЕС) с най-голям спад на потреблението на енергия

fb
3E news
fb
22-02-2017 09:50:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия продължават да подобряват показателите си у нас. Положителни са и данните за участието в производството на ток от базовите централи, но за сметка на това всички останали данни за енергийния баланс на страната продължават да са с отрицателни стойности. Това става ясно от публикуваните оперативни данните на Електроенергийния системен оператор (EСО) от 1 януари до 19 февруари 2017 г., в сравнение със същия период на 2016 г.

Производството на електроенергия за времето от 1 януари до 19 февруари 2016 г. е било в обем от 7 216 533 MWh, като през същия период на 2017 г. то нараства  до 7 466 737 MWh – увеличение от 3.47 %.

Значително е увеличението и при потреблението на електроенергия за сравнявания период. Ако през времето от началото на годината до 19 февруари потреблението е било от порядъка на 6 423 481 MWh, то същия период на 2017 г. то се увеличава до 7 219 320 MWh – плюс цели 12.39%, което както вече неведнъж се коментира от експерти се дължи изключително на продължителния период с отрицателни температури. Именно този продължителен период на застудяване бе причина и за ограничаване на износа на електроенергия и затова продължават да са характерни и високите отрицателни стойности. Друг е въпросът, че и преди това износът държеше нивото от спад с почти 50 на сто, а никой не се наема на този период да направи точен и стойностен анализ на тази ситуация, продължила доста дълго.

Все пак, според данните на ЕСО, износът бележи подобрение, като от отбелязания преди около месец срив от 82 на сто намалението се свива до 68.80 на сто. Така например, ако през времето от 1 януари до 19 февруари износът на ток е бил в обем от 793 052 MWh, то сега той е едва 247 417 MWh.

Производството на базовите централи се характеризира с положителни стойности – участието в производството им за посочения сравняван период е плюс (+) 7.48%.

Затова пък участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа бележи значителен спад - (-) минус 14.96%. Понижението е много високо и в двата сегмента участието на вятърна енергия (- 22.28%) и слънчева (- 17.61%). Производството от биомаса остава с плюс 76.39%.
Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е със същите стойности на спад – минус 14.96 на сто, като и тук основен принос има енергията от вятър и от фотоволтаици, като производството от биомаса остава положително - (+) 39.24%.

В сравнение с периода до 12 февруари обаче прави за пореден път впечатление продължаващото намаление на участието на Водноелектрическите централи (ВЕЦ) – тогава спадът бе около 19 на сто, а вече се постигат традиционните минус (-) 23.37%. За сравнение, ако през периода 1 януари – 19 февруари 2016 г. участието на производството от ВЕЦ е било в обем от 624 340 MWh, то сега е едва 478 401 MWh.

Междувременно от данните на Евростат, публикувани преди ден става ясно, че България е една от страните в Европейския съюз (ЕС) с най-голям спад на потреблението на енергия. За времето от 1990 г. до 2015 г. енергийното потребление в България намалява с цели 33%. 

Европейската статистическа служба прави преглед на потреблението и на зависимостта от внос от енергоносители в целия ЕС. Така според данните зависимостта на България от вноса на изкопаеми енергийни източници спада – от 73% през 1990 година до 56% през 2015 година, показа анализът на Евростат. По отношение на изкопаемите горива, данните показват, че на тях се пада дял от 73% в производството на енергия.

С най-голям спад в енергопотреблението са Прибалтийските страни – Литва (с 46%) и Латвия (с 45%). При Румъния се отчита спад от 44%). В Естония енергийното потребление се свива с 37%.

Общо потреблението на електроенергия в ЕС пада под нивата от 90-те години на миналия век, става ясно от публикуваните статистически данни.  сочат данните. Според тях количествата, които са били необходими за задоволяване на енергийните нужди в Европа през 2015 година, са били 1,6 млрд. тона нефтен еквивалент. Това обаче е с 2,5% под нивото от 1990 година и с 11,4% под пиковите нива от 2006 година. Ръст на потреблението се отчита в Кипър - с 41%,  Ирландия – 38%, както и Испания - 35%. Според данните на Евростат най-голям енергиен консуматор в ЕС през 2015 г. е била Германия – с 314 млн. т нефтен еквивалент, или почти 20% от общото енергийно потребление в общността. След нея се нареждат Франция, Великобритания и Италия.

Като основен източник на енергийната система в ЕС и през 2015 година остават изкопаемите енергийни източници (въглища, природен газ, нефт и нефтопродукти), въпреки че делът им намалява с цели 10 на сто – от 83% през 1990 г. до 73% през 2015 г.
Най-значително е намалението на изкопаемите енергийни източници при  Дания – от 91% през 1990 година до 69% през 2015 година.
Според данните обаче зависимостта на ЕС от внос на изкопаеми суровини се увеличава – от 53% през 1990 година до 73% през 2015 година.

Тук може да видите публикацията на Евростат : http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7882431/8-20022017-AP-EN.pdf/4f3e5e6a-5c1a-48e6-8226-532f08e3ed09

 

ЕСО
потребление на енергия
производство на ток
ВЕИ
ВЕЦ
Евростат
По статията работи:

Маринела Арабаджиева