НАЧАЛО » анализи

Потреблението на ток за първите 10 месеца на годината намалява с 3.75 процента

Спрямо същия период на предишната 2019 г. производството на електроенергия спада с 8.44 на сто

fb
3E news
fb
03-11-2020 08:11:50
fb

Производството на електроенергия остава на минус. Почти без промяна  и на минус остава и потреблението на електроенергия. Салдото (износ – внос ) за първите десет месеца на настоящата година отново е отрицателно и при настоящата криза няма изгледи скоро да се свие. Промяна не се наблюдава и по отношение на участието на базовите централи. Разбира се,  дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава положителен, а промяната на данните в сравнение с предходния отчетен период не е съществена. Леко се влошават данните за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 1 ноември 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.

Производството на електроенергия за първите десет месеца на настоящата 2020 г. намалява (минус) с 8.44 процента и е в обем от 33 337 850 MWh. За същия период на предишната 2019  година то е било от порядъка на 36 411 718 MWh. (минус 8.41 % преди седмица).

Потреблението на електроенергия за времето от 1 януари до 1 ноември тази година се свива (минус) с 3.75 % (минус 3.77 % преди седмица, минус 3.91 % преди две седмици). Така например, ако за сравнявания период на 2019 г. потреблението на ток е било в обем от 31 479 127 MWh, то през посоченото време на настоящата 2020 г. се свива  до 30 297 306 MWh.

Салдото (износ-внос) остава отрицателно за пореден отчетен период. Според данните на системния оператор, за сравнявания период от първия ден на януари до първия ден на ноември от настоящата 2020 година салдото (износ-внос) е в обем от 3 040 544 MWh. За сравнение, през същия период на миналата 2019 г. то било в обем от 4 932 591 MWh. Така спадът за първите десет месеца на настоящата година, достига минус 38.36 процента. (минус 38.29 % преди седмица).

Не се наблюдава промяна на негативната тенденция за участието на базовите централи. Така например за сравнявания отчетен период от първия ден на януари до първия ден на месец ноември миналата 2019  година, участието на базовите централи е било в обем от 30 942 664 MWh. За същото време на настоящата 2020 година  участието им спада до 27 655 653 MWh. Според системния оператор, това е понижение (минус) с 10.62 %. (минус) с 10.63 процента  преди седмица).

Разбира се, делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежа остава положителен.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от първите десет месеца на настоящата 2020 г. се увеличава с 13.37 процента (отчетен ръст от 13.18 на сто преди седмица) и достига до обем от 1 128 742 MWh. За същите тези десет месеца на миналата година участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем 995 630 MWh. В частност тези по-високи положителни данни се дължат, както на по-доброто участие на вятърните (плюс 18.72 %) и фотоволтаични мощности (плюс 8.53 %), така и на биомасата (плюс 3.94 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също запазва положителната си тенденция. За сравнявания период на първите десет месеца от  настоящата 2020 година делът на ВЕИ в разпределителната мрежа достига до обем от  1 692 151 MWh, което е ръст (плюс) със 7.28 процента (плюс 7.41 % преди седмица). През десетте месеца на предходната 2019 г.  участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 1 577 376 MWh. Увеличението в частност се дължи както на положителния дял на вятърните (плюс 16.56 %) и фотоволтаични (плюс 3.42 %) мощности, така и на биомасата (плюс 0.69 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) малко се влошава  и отново остава на минус, но все пак близо до това от предходната 2019 г. Така например, през сравнявания отчетен период на миналата година делът на ВЕЦ е достигал до обем от 2 896 048 MWh. За същото време от десет месеца на настоящата 2020 г. участието на ВЕЦ е от порядъка на 2 861 304 MWh. Спадът, според данните на системния оператор е  (минус) е  1.20 %. ( минус 0.97 % преди седмица, минус 1.57 процента отчетени преди две седмици).

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

3E news