НАЧАЛО » анализи

Потреблението на ток за времето от 1 януари до 22 ноември намалява с 3.14 процента

За пръв път от месеци участието на ВЕЦ преминава в положителната зона

fb
3E news
fb
24-11-2020 09:11:32
fb
източник: 3eNews

Салдото (износ-внос) на електроенергия остава отрицателно и вече надхвърля (минус) 40 процента. Важно е обаче да се отбележи, че за пръв път от няколко месеца участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) вече е положително. Подобряват се и данните за производството и потреблението на електроенергия, което отчасти се дължи и на навлизането в зимния сезон. Разбира се подобрението не е кой знае колко съществено, а и няма как да стане бързо. В тази връзка е редно да се отчетат и по-добите показателите при базовите централи. Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) запазват положителният си дял и не отстъпват кой знае колко спрямо предишни отчетни период.   Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 22 ноември 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.

Производството на електроенергия от първия ден януари до двадесет и втория ден на месец ноември тази година е в обем от 35 790 546 MWh. Това е понижение (минус) с 8.24 % (отчетени минус 8.35 % преди седмица) спрямо същия период на предишната 2019 година. Тогава производството е възлизало на 39 005 891 MWh.

Потреблението на ток за посочения отчетен период на настоящата 2020 година остава на минус, но има подобрение на данните спрямо по-ранни отчетни периоди. Така за времето от 1 януари до 22 ноември тази година то е в обем от 32 590 857 MWh, което е спад (минус) с 3.14 %. За сравнение през същото време на предходната година потреблението е било от порядъка на 33 648 364 MWh. (минус 3.39 % преди седмица, минус 3.63 % преди две седмици).

Отрицателното салдо (износ-внос) на електроенергия се запазва и вече надхвърля четиридесет процента -  минус 40.28 %, или до обем от  3 199 689 MWh за времето от първия ден на януари до двадесет и втория ден на месец ноември тази година. За същото време на 2019 г. салдото е било в обем от 5 357 527 MWh. (минус 3.68 % преди седмица, минус 39 % преди две седмици).

Участието на базовите централи за сравнявания период се подобрява, но много слабо. Делът им продължава да държи високата минусова стойност от  (-) 10.40 процента (отчетени минус 10.52 % преди седмица). За сравнение, ако през посоченото време на 2019 година участието на базовите централи е било в обем от 33 262 896 MWh, то сега е от порядъка на 29 804 468 MWh.

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) запазват положителният си дял, както в преносната, така и в разпределителната мрежа.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от началото на януари до двадесет и втори ноември от настоящата 2020 г. възлиза на 1 189 159 MWh и се увеличава с 11.53 % спрямо обемът от  1 066 204 MWh за същото време на 2019 г.  (плюс 11.62 % отчетени преди седмица).  В частност този положителен дял се дължи на добрите данни за вятърните (плюс 14.73 %) и фотоволтаични мощности (плюс 8.90 %), така и на биомасата (плюс 4.05  %).

ВЕИ запазват и положителният си дял в разпределителната мрежа. За сравнявания период от началото на настоящата 2020 годината до 22 ноември участието на възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа достига до обем от 1 771 807 MWh. Това е увеличение (плюс)  с  6.77 % (плюс 6.62 % отчетени преди седмица) спрямо същото време на миналата година. Дела на ВЕИ в разпределителната мрежа година по-рано е бил  от порядъка на 1 659 422  MWh. В частност този положителен дял се дължи, както на добрите данни за участието на вятърните (плюс 14.01 %) и фотоволтаични (плюс 3.77 %) мощности, така и на биомасата (плюс 0.55 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) вече минава в положителната зона. Така за времето от 1 януари до 22 ноември расте до  обем от 3 025 112 MWh – плюс 0.26 % (минус 0.05 % преди седмица). Година по-рано това участие е било от  порядъка на 3 017 369 MWh. Водноелектрическите централи са пример за стопяване на високия минусов дял, отчетен преди няколко месеца.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

3E news