НАЧАЛО » анализи

Потреблението на ток за времето от 1 януари до 13 декември намалява с 2.75 процента

Спрямо същия период на миналата година производството на електроенергия също остава на минус

fb
3E news
fb
15-12-2020 08:12:04
fb

Нарастването на производството и потреблението на електроенергия остават колебливи. Много слабо се променя участието на базовите централи, но при възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) отново се наблюдава възход. Салдото (износ-внос) продължава да е отрицателно. Подобрява се участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) и то за пореден отчетен период. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 13 декември 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на тази година до тринадесетия ден на последния месец  на годината – декември, намалява (минус) със 7.87 % спрямо миналата  (минус 7.90 % отчетени преди седмица). Така например, ако през сравнявания  период на 2019 г. производството на електроенергия е било в обем от 41 849 070 MWh,  то за настоящата 2020 г. е от порядъка на 38 554 104 MWh.

Потреблението на ток за времето от 1 януари до 13 декември спада (минус) с 2.75 на сто и възлиза на 35 217 976 MWh (отчетени, минус 2.74 % преди седмица). За сравнение, през посочения период година по-рано то е било от порядъка на 36 213 630 MWh.  

Отрицателното салдо (износ-внос) се запазва и негативната тенденция все още не може да бъде прекъсната. Според данните на системния оператор салдото (износ-внос) остава на минус 40.80 процента (минус 40.70% отчетени преди седмица, минус 40.50 % преди две седмици, минус 40.28 % преди три седмици). За сравнение,  за времето от първия ден на януари до тринадесетия ден на декември  тази година то е в обем от 3 336 128 MWh. За същото време на 2019 г. салдото е било от порядъка на  5 635 440 MWh.

Незначителна е промяната по отношение на базовите централи. За сравнявания период на настоящата и предходната година участието на базовите централи остава на минус 9.96 %  (минус 9.95 процента отчетени преди седмица, минус 10.11  % - преди две седмици). Така например, ако за посоченото време на 2019 г.  делът на базовите централи е изчислен в обем от 35 788 257 MWh,  то за същото време на настоящата 2020 г. е от порядъка на  32 224 104 MWh.

Възобновяемите енергийни източници, си връщат частично загубените позиции отпреди седмица и запазват положителният си дял.

Делът на  ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на януари тази година до 13 декември, спрямо отчетния период на миналата нараства (плюс) до 11.21 % и е в обем от 1 259 168 MWh (отчетени преди седмица – плюс 10.73 процента). За сравнявания период на 2019 г. този обем е бил  1 132 195 MWh.  В частност положителният дял се дължи на вятърните (плюс 13.62 %) и фотоволтаични мощности (плюс 9.28 %), така и на биомасата (плюс 4.97 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също остава положително. Така например от началото на настоящата 2020 годината до тринадесетия ден на декември тази година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа нараства до 1 849 508 MWh спрямо 1 738 410 MWh през аналогичния период на предходната 2019 г. Това е увеличение (плюс) с 6.39 %. В частност  положителни данни се дължат на вятърните (плюс 12.58 %) и фотоволтаични (плюс 3.90 %) мощности, докато биомасата намалява  (минус 0.32 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ)  се подобрява за пореден отчетен период. Според данните на системния оператор, за времето от първия ден на януари до тринадесетия ден на последния месец от настоящата година, участието на ВЕЦ достига до  обем от 3 221 324 MWh – плюс 0.98 % (плюс 0.48 % отчетени преди седмица). Година по-рано, за същото време участието на ВЕЦ е било в обем от 3 190 208 MWh.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

3E news