НАЧАЛО » анализи

Платформта за търговия с природен газ да стартира само с "Ден напред" предлагат БФИЕК и Българска газова асоциация

fb
3E news
fb
05-11-2019 08:11:09
fb

Българските частни компании от газовия сектор, както и индустрията, в частност БФИЕК още не са готови за процеса на либерализация на газовия пазар. Особено пък така, както е заложено това да се случи според представената от „Булгартрансгаз“ пред КЕВР визия за платформа за търговия. Предложението, представено от Българската газова асоциация на този етап и подкрепено от БФИЕК е платформата за търговия да стартира с “Ден напред” и да работи така до края на март- Твърде много са и спорните моменти, поставени от газовите дружества в страната и по отношение на споразумението по програмата за освобождаване на количества на „Булгаргаз“. Оказа се също така, че самият обществен доставчик има въпроси, на които също засега няма кой да даде отговор.  Това стана ясно по време на обсъждането на документите в КЕВР.  От „Булгартрансгаз“ и „Булгаргаз“ в отговор на молба на газовите компании се ангажираха с провеждане на дискусии, на които да бъде въведена повече яснота по темите.КЕВР обаче ще трябва да се произнесе окончателно на 29 ноември, а за да се спази буквата на закона либерализацията трябва да стартира от 1 декември.

 

Тези документи, които се гледат трябва да са съобразени и с възможностите на бизнеса. Решението за влизането в сила на тези документи (Платформа за търговия с природен газ, Правила за търговия с природен газ и Споразумение за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ) трябва да е информирано, а не само,  за да се спазят сроковете, визирани от Народното събрание.

Тези документи ще обърнат пазара и ако той трябва да се обърне, само, за да се спазят сроковете в закона е неправилно и няма да се отрази добре. Това заяви Кирил Темелков от Българската газова асоциация по време на обсъждането в КЕВР. Той бе категоричен, че това е съвсем нова материя и поиска публична дискусия, за да може газовите дружества и бизнеса в страната да си изяснят ситуацията. В тази връзка призова и да не се бърза с решение по представените документи и докладите на работната група в КЕВР.

Темелков бе изключително критичен към правилата за търговия от една страна и споразумението за освобождаване на количествата, като постави редица въпроси, които водят до разминаване. Например по отношение на сегмента за освобождаване на количествата в енергийния закон е предвидено, че клиенти и крайни търговци могат да ползват количества от тази платформа, в същото време е предвидено ползване от виртуална точка, тоест всички трябва да станат членове. Освен това е малко невъзможно подписване на 200 договора за 7 дни, посочи той, като в тази връзка постави въпроса за начина на участие в борсата. Темелков обърна внимание и на тарифите за ползване на платформата за търговия с газ и по-точно начинът на формирането им. Поиска също така и разяснение на договора, който ще се сключва и дали ще има стандартни условия, приложими към договора. Знае се, че на борсата се търгуват контракти, но ако направим договор само за цена...Трябва да се обясни, смята още представителят н Българската газова асоциация.  

Стефан Димитров от другата газова асоциация (Българска асоциация природен газ) преди това постави въпроса от една страна за краткия срок за запознаването с документите и от друга с необходимостта от обучение.

Най-разумно е промените да се случат от 1 април. Да има сделки, но реалните да тръгнат от 1 април, заяви председателят на БФИЕК Константин Стаменов, като изрази пълно съгласие със забележките

Пламен Павлов от Българска газова асоциация коментира, че при обсъждане с БТПП се е стигнало до извода, че „Булгартрансгаз“ не е зле да се консултира с комисията по стоковите борси и тържища по отношение на платформата за търговия с природен газ.

Наистина този нов пазар бе достатъчно добре обсъден в парламентарната комисия по енергетика, но трябва да има някакво съгласуване и с комисията по стоковите борси и тържища, заяви Павлов.

Петя Иванова от „Булгартрансгаз“ и  Кирил Равначки, управител на платформата за търговия с природен газ се опитаха да обяснят някои от положенията, но и двамата бяха съгласни, че дискусия трябва да има. Равначки в началото при представянето на платформата заяви, че тя е разработена така, че да отговаря на еврорегламента и да предлага недискриминационен достъп.

От работната група към КЕВР от своя страна заявиха, че ще изчакат всички писмени становище, които трябва да бъдат предоставени в срок от две седмици, преди подготовката на окончателния доклад.

Междувременно комисар Александър Йорданов припомни, че КЕВР сега няма да одобрява правилата за търговия, а едва тогава, когато има лицензиран оператор на борсовия пазар за природен газ. Затова, по думите му, не трябва да се залагат и очаквания към комисията.

Критиките по т.нар. публична консултация споразумението на програмата за освобождаване на природен газ не бяха по-малко и то отново от газовите асоциации.
За нас този документ поражда повече въпроси, отколкото отговори и имаме огромни притеснения, че ще доведе до хаос на пазара, както и, че ще компрометира пазара, ако не бъдат изяснени доста неща, каза заместник-председателя на Българската газова асоциация Кирил Темелков.

Ако този документ не гарантира поетапно освобождаване, ще настъпи хаос на пазара на природен газ,. Най-същественият въпрос, на който не получаваме отговор е след преформатиране на ценообразуването какво се случва с договорите за индустриалните потребители. На каква цена ще бъдат доставените количества ? В тази връзка Темелков припомни, че поради новите условия вече ще става въпрос за нови договори.  В допълнение той постави и въпрос за количествата.  Ако количествата на борсата са по-малко от тези, от които се нуждае индустрията, какво става тогава, попита Темелков, като припомни правилото на пазара – драстичен скок на цената при силно търсене и лиса на необходимото синьо гориво. Тоест трябва първо да е ясно какво ще се случи с действащите договори и какво ще стане с тях, каза той, като изрази притеснение и по  предлаганото споразумение. Механизмите са много по-далеч от търгуването на борса или на платформа, заяви още заместник-председателят на газовата асоциация. По думите му, заложеното в споразумението изискване първо да се осъществи търговия с цена през борсата, а после  същата да се сменя едностранно ще провали цялата търговия на пазара. Няма също така и механизъм за излизане на обществения доставчик на пазара, посочи Темелков, като бе категоричен, законът е преписан, но какво от това. Според него в самото споразумение по програмата за освобождаване на количества трябва да има механизъм за определянето им и как се изваждат на пазара, или поне да има и месечни количества.

Друг фрапантен случай е, че най-напред се сключва договор, а след това се решава дали ще се искат гаранции, дали дадено лице ще може да плаща, посочи още Кирил Темелков, наблягайки на липсата на контрол. Заместник-председателят на газовата постави още доста въпроси и предложи започване на процесите по либерализация така, както е законовото изискване от 1 декември, но само на платформа „Ден напред“, като този процес продължи до края на месец март и с два търга за освобождаване на количества.

Нямаме възражения за платформата със старт от декември за изваждане на продукти на „Ден напред“ , а така и за започване с освобождаването на количество. Както стана ясно, предложението на Темелков се подкрепя и от БФИЕК.
Въпроси и от „Булгаргаз“

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов също се оказа с въпроси по предложеният от работната група вариант на споразумението за освобождаване на количества.

„Булгаргаз“ има сключени договори със 199 клиента за следващата 2020 г. С новите промени в Закона за енергетиката възникват много въпроси, каза Павлов и отправи питане към КЕВР следва ли тези договори да бъдат прекратени.

Нашето мнение е, че никъде в Закона за енергетиката не става въпрос за преуреждане. Тоест за 2020 г. клиентите имат договори за количества  по регулирани, но според промените в закона а енергетиката на такива имат право топлофикационните дружества и газоразпределителните, като става въпрос за количества от 1,5 млрд. куб м. Останалото количество ще се търгува на борсата. Тоест въпросът е КЕВР да каже да се предупредят ли тези договори, но ние смятаме, че законът за енергетиката не ни задължава и тези дружества да купуват през борсата, обясни Павлов.

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ постави и въпрос и за липсата на яснота кой ще покрива разходите на дружеството от входната точка до виртуалната точка за търговия, както и за количествата природен газ, нагнетени в газохранилището в Чирен.

Не само газовите дружества, но и комисарите, с изключение на работната група не са имали достатъчно време да се запознаят достатъчно добре  с документите, поради краткия срок, стана ясно още при обсъждането. Дружествата имат възможност за внасяне на становища до две седмици, а през това време „Булгартрансгаз“ и „Булгаргаз“ ще организират дискусии за сектора.

КЕВР ще се произнесе по документите след  закрито заседание на 29 ноември.

КЕВР
Булгартрансгаз
Булгаргаз
Платформа за търговия с природен газ
По статията работи:

3E news