НАЧАЛО » анализи

Общо търгуваният базов обем на БНЕБ в сегмент "В рамките на деня" за март нараства с 339,6 %

Търгуваните количества и цените при пазар "Ден напред" намаляват за втори пореден месец

fb
3E news
fb
24-04-2019 08:26:00
fb

За втори пореден месец цените на енергийната борса в двата сегмента - пазар „Ден напред“ и пазар „В рамките на деня“  намаляват. В сегмента  пазар „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през месец март, спрямо февруари спада и общо търгуваният базов обем. Затова пък търгуваното количество електроенергия в сегмента  пазар „В рамките на деня“ расте и то значително на фона на спада на цената.  Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец март.  Трябва да се отбележи, че само преди месец БНЕБ отчете спад от 41,2 % на средната цена за базов товар при пазар „Ден напред“. Сега, според данните на борсата, средната цена за базов товар намалява с нови 11,5 % .

Пазар „Ден напред“

Средната цена за базов товар в рамките на пазар „Ден напред“ на  Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през месец февруари намалява с 11,5 % сочат данните от месечния отчет. За сравнение, ако през февруари 2019 г. средната цена за базов товар е била 77,55 лв. за MWh, то през месец март вече е с 8,91 лв. по-ниска – 68,65   лв. за MWh. Само преди месец вече бе отчетен спад от над 41 процента.

Средната цена пиков товар през март е по-ниска от тази през февруари с 13,57 лв. за MWh, като  спада до 75,98 лв. за MWh от 89,55 лв. за MWh през февруари. Това е понижение в цената от 15,5  процента.

Средната цена извънпиков товар намалява до 61,29 лв. за MWh през март или с 6,5 %. За сравнение, през февруари тя е била 65,56 лв. за MWh.

Ако през февруари най-ниската цена регистрирана на БНЕБ е била 17,58 лв. за MWh, то през март тя е по-ниска с цели 64,7 % -  6,20 лв. за MWh. При най-високата цена изменението не е съществено и най-високата цена в сегмента пазар „Ден напред“, регистрирана през предходния месец е съставлявала 155,02 лв. за MWh.

След високите цени на БНЕБ, регистрирани през месец януари,  стойностите през месец март изглеждат поносими. На годишна база – март 2018 г. спрямо март 2019 г. разликата от 11 лв. за MWh. Така например през март миналата година средно претеглената цена при пазар „Ден напред“ е била 58,41 лв. за MWh.

Средно претеглената цена, според отчета за март тази година е 69,48 лв. за MWh, като намалява с 12,4 % или с (минус) 9,84 лв. за MWh спрямо февруари (79,32 лв. за MWh).

Освен цените, търгуваните обеми на БНЕБ за месец март също намаляват, като най-голямо е отражението при среднодневният и средночасовият търгуван обем. Общо търгуваният обем на енергийната борса, според данните, през месец март в сравнение с предходния месец е намалял с 31 876,7 MWh (минус 4,6 %) и се изчислява на 658 354,3 MWh. Пиковият обем се свива също – с 24 489,4 MWh (минус 6,6 %) до 347 532,2 MWh.

Среднодневният търгуван обем  от порядъка на 21 237,2 MWh като намалява с 13,8 % спрямо месец по-рано, а средночасовият се свива с 13,7 % - до 886,1 MWh/h.

Пазарните участници намаляват. Ако през февруари те са били 72, то през март са с 3 по-малко до 69.

От отчета на БНЕБ за търгуваните обеми на „Пазар Ден напред“ по вид на търговския участник става ясно, че през миналия месец при покупката на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 21 %, от търговците – 77 %, и от потребители – 2 %. Осъществяването продажби в този сегмент са например 63 % от производители, 26 % от участници с до и над 4 MW, а 11 % - от търговци.

Пазар „В рамките на деня“

Средно претеглената цена при пазар „В рамките на деня“ за месец март, спрямо февруари намалява от 74,63 лв. за MWh с 18,66 лв. /MWh, или с 25 % и е на нивото от 55,97 лв. за MWh. Месец по-рано спадът при средно претеглената цена е 23,3 % .
Още по-значителен е спадът при средно претеглената цена пиков товар – с 29,1 % , като за март е на нивото от 60,16 лв. за MWh. Средно претеглената цена е изчислена на 53,05 лв./MWh, като намалява през март спрямо февруари с 15,6 % или с 9,83 лв. за MWh.

Съществен в този сегмент е не само спадът на цените на електроенергията през месец март, но много високият ръст на търгуваните обеми. Така например, общо търгуваният обем нараства с 80 219,1 MWh до 103 841,9 MWh.  Това е скок от 339,6 %. При пиковият обем увеличението е от 237,0 % - достига до 42 653,2  MWh. Скокът при търгуваният извънпиков обем расте с 458,0 % или с 50 222,6 MWh и достига 61 188,7 MWh.
Съответно среднодневният търгуван обем за месец март при пазар „в рамките на деня“ достига до 3 349,7 MWh. За сравнение, през март това количество е било едва 843,7 MWh. Увеличението е 297,0 %. Средночасовият търгуван обем нараства също с 297,6 %.

Регистрираните пазарни участници са с трима повече – 47, а активните от 36 през февруари,  през март са 40.

Централизиран пазар за двустранни договори

Спад в цената, макар и не така съществено се наблюдава и в сегмента „централизиран пазар за двустранни договори“ . Съответно нарастват както общо доставените, така и общо изтъргуваните количества.

Общо доставените количества за месец март в този сегмент се увеличават със 134 330,2 MWh или с 8,3 % и достигат 1 758 602,7 MWh. Средно претеглената цена намалява с (минус) 2,4 % или с 2,16 лв. /MWh до 87,50 лв. за MWh. За сравнение през февруари тя е била 89,66 лв. за MWh.

В този сегмент прави впечатление много високият ръст на изтъргуваните количества. Така например за месец март общо изтъргуваните количества нарастват със 134,1 % - до 100 535,0 MWh. Това е с 57 589,0 MWh повече от изтъргуваното количество за февруари. Средно претеглената цена намалява от 83,97 лв. за MWh до 78,42 лв. за MWh или с 6,6 %  (минус 5,55 лв./MWh).
Организираните търгове на БНЕБ за месец март са 23, като за успешни сесии в на екрана Auction screen са отчетени 5  при цена, варираща от 83 до 78 лв. /MWh.

БНЕБ
цени на БНЕБ
Българска енергийна борса
„пазар ден напред“
пазар в рамките на деня
Централизиран пазар за двустранни договори
По статията работи:

Маринела Арабаджиева