Обвързването на балансиращата енергия с цената на пазар „Ден напред“ ще минимизира манипулациите

Пазарът на балансираща енергия  ще продължи да се развива, като основните промени, които предстои да се случат са във връзка с новия европейски регламент – Регламент 2017 21/95, който установява нови насоки за електроенергийно балансиране. Очакването е промените да влязат в сила през 2022-2023 г. По-същественото е, че през следващите 18 месеца трябва да се разработят и да се приложат и започнат да действат нови 4 платформи. Това обясни в рамките на дискусията на тема „балансиращ пазар на електроенергия“ организирана от сп. „Юилитис“ представителят на ЕСО Виктория Поповска. По същественото за играчите на пазара е, че от 1 февруари на практика цената за балансиращата енергия се обвързва с горната граница на цената на базара ден напред на енергийната борса.


От началото на старта  балансиращия пазар бе съпроводен с много проблеми. Тогава основният доставчик НЕК предлагаше много високи цени и имаше много спорове за необосновано високите разходи за всички участници, обясни Пламен Младеновски от КЕВР. По думите му това е довело до проверка от страна на регулатора в ЕСО и съответно до промени във формулата за балансиращата енергия, до създаване на методика за обиране на високите стойности, както и до определянето й от страна на енергийния регулатор.  Въз основа на това осигурихме нормално функциониране на пазара на балансираща енергия през следващите две години, допълни Младеновски.

Следващият етап за определяне на балансиращата енергия е обусловен от работата на БНЕБ. От 1 февруари ще започнат да действа нова цена за балансиращата енергия,  обвързана в горната й цена с пазара „Ден напред“ на енергийната борса. Целта е да се минимизират възможностите за манипулации и злоупотреби. Сега балансиращата енергия е обвързана  със среднодневната цена. На следващ етап по думите на Младеновски предстои регулаторът да направи и втората неизбежна стъпка – т.нар. почасово обвързване на балансиращата енергия с борсовите цени.

По отношение на формулата за ценообразуване започнахме да търсим някакъв друг модел включително единна цена за небаланс, но поради технически причини, като забавяне на новата система на оператора  (ЕСО) все още тече  процес на прочуване, обясни още Младеновски.
Освен това, както стана ясно от обяснението и на Поповска при преминаване към обединението на пазарите и формирането на регионален пазар се очаква и отпадане на  сегашните балансиращи групи, което съществено ще промени картината.

Особеното на нашата система е, че се управлява по брутни мощности, а трябва едновременно с това да започне и изпращането на нетни графици до агрегата, ролята на който сега се изпълнява от ЕСО. Новият регламент обаче ще изисква и изпращането на почасови графици, което означава 24 часова пълна ангажираност на всички участници на пазара. По думите на Поповска промените ще са съществени и предстои в допълнение от страна на агрегатора, ако той продължи да е ЕСО и осмисляне на по-малките участници, включително и на сегашната система за третично регулиране (по новия регламент третирани като заместващи мощности).

Атанас Димов от името на търговците от своя страна (директор Енергиен баланс в CEZ)  обърна внимание на необходимостта от гъвкавост и достъпност до продуктите, предлагани на електроенергийния пазар, които би трябвало да гарантират ликвидност, свобода на избор на търговските участници, които съответно да им осигурят възможност за предвидимост. По думите му в този аспект е важно наличието на платформа за инфраструктура на входните данни. В частност става въпрос за изходните  данни от страна на оператора за измерванията на електроенергията, като призова този процес да се случва по-бързо.

По-късно в рамките на дискусията представители на търговците на електроенергия също засегнаха въпроса с измерванията, но не само от ЕСО, а и от електроразпределителните дружества. Нещо повече, те поставиха и въпроса дали се променят стандартизиращите профили от страна на електроразпределителните компании при преминаването им от регулиран на свободен пазар, което съответно оказва влияние и върху цените за балансиране.

Председателя на БНЕБ Константин Константинов от своя страна представи анализ на сегашното състояние на балансиращия пазар. Той представи анализ при който е направен паралел между борсовите цени и цената на балансиращата енергия през 2017 г. и посочи, че при обвързването с цена ден напред всичко изглежда нормално. По думите му обаче аномалии при цената на балансиращата енергия се срещат при почасовите данни. Анализът представен от него коментира за 27 бр.часа, когато борсовата цена  е по-ниска от цената излишък, 247 бр.часа, когато борсовата цена е по-висока от цената за недостиг, както и на 301 аномални часа. Средната цена на аномалните часове при излишък е 15,34 лв./МВтч, а такава има и при недостиг и тя е доста по-висока.

Константинов обърна внимание на пречките, които страната ни трябва да премахне преди да се случи обединението на пазара. В частност става въпрос и за таксата за износ на електроенергия. Припомняме, че очакването е тази такса да падне именно при обединението и създаването на единния регионален пазар.

Предвид факта, че обвързването на горната цена на балансиращата енергия с пазар ден напред на енергийната борса ще стартира от 1 февруари е рано да се правят изводи. Ако всичко протече така, както е прогнозирано от енергийния регулатор промяната в цените не би трябвало да се отрази фатално на играчите на пазара и съответно на цените на крайните клиенти.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари