НАЧАЛО » анализи

Няма решение за неправомерна държавна помощ, ЕК още събира данни по казуса с американските ТЕЦ

Натискът за "светкавично" прекратяване на договорите с "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица Изток 3" носи значителен репутационен риск и ще бъде лош знак за бизнесклимата в България

fb
3E news
fb
25-04-2018 04:17:00
fb

Няма официално решение на Европейската комисия по жалбата за неправомерна държавна помощ по дългосрочните договори за изкупуване на електроенергията от т.нар. американски ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица Изток 3",. Това съобщи за 3е-News надежден източник от Брюксел.

Българското правителство очаква решение на ЕК по въпроса, за да има основания да предприеме действия за евентуална промяна в договорите. За това настояват четирите национално представителни работодателски организации - АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП, с цел да се понижат цените на тока за бита и бизнеса.

Жалбата срещу двете централи и възобновяемите енергийни източници, че с фиксираните си цени получават неразрешени държавни помощи, бе подадена през лятото на 2014 г. от предишния състав на енергийния регулатор. От тогава тече усилена кореспонденция между Брюксел и българската администрация по казуса, за да се реши дали въобще да има подобно производство.

Наскоро от работодателските организации обявиха, че вече има решение на ЕК и то е за наличие на неправомерна държавна подкрепа към двата американски ТЕЦ. В тази връзка зададохме официално три въпроса до дирекция "Конкуренция" на ЕК:
- Има ли решение на Европейската комисия относно жалбата на българския енергиен регулатор срещу две топлоелектрически централи ТЕЦ " ЕЙ И ЕС Гълъбово" и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", собственост на американски частни инвеститори?
- Ако има такова решение, можете ли да споделите какво гласи то?
- Ако все още няма решение, какъв е настоящият статус по отношение на тази жалба и кога можем да очакваме решение?

"Комисията е в контакт с българските власти по този въпрос", е лаконичният отговор, който получихме от Мария Сарантопулу, говорител на дирекцията "Конкуренция".

Сам по себе си този отговор потвърждава, че ЕК все още няма официално решение, което да потвърждава наличие на държавна помощ към двете американски ТЕЦ. Нещо повече, той означава, че проверката на ЕК по този въпрос все още е в етап  събиране на документи и доказателства от Главна Дирекция „Конкуренция“.

"Ние сме в добър диалог, както с Европейската комисия, така и с българските ни партньори. Както сме заявявали неколкократно, и както това беше потвърдено и от министър Петкова, няма решение на комисията по този казус", коментира за 3е-News изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България Иван Цанков.

Следващият етап от разследването, към който ще се премине само ако бъдат събрани достатъчно и убедителни данни, е отваряне на процедура за наличие на неправомерна държавна подкрепа. В този случай Еврокомисията обявява официално за отворената процедура, прави предписания за отстраняване на конкретните несъответствия с европейското законодателство и дава определен срок на засегнатите страни да предприемат съответните действия. Анализът е комплексен и не може да се каже нито кога ще е готов, нито какъв ще е изходът по случая, смятат източници от Брюксел.

В случай, че ЕК се произнесе за наличие на неправомерна държавна подкрепа към двата ТЕЦ, това ще позволи на Министерството на енергетиката и държавната НЕК, която е страна по договорите, да започне преговори по конкретни параметри за тяхното преформатиране. Тъй като междувременно електроенергията от тях, според промените в закона за енергетиката, трябва да бъде пусната на свободния пазар, предоговарянето ще бъде фокусирано около компенсирането на разликите между пазарната и договорената цена. Когато постигнатите на свободния пазар цени са под договорените нива, разликата до тавана ще се доплаща от фонда "Сигурност на енергийната система", в който влизат отчисляваните от всички производители 5% върху приходите им от продажби.

Припомняме също така, че ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" в резултат на преговори с активното участие на енергийния министър Теменужка Петкова вече намалиха цената за разполагаемост на мощностите, в резултат на което НЕК намали разходите си с около 100 млн. лева годишно и това съществено допринесе за подобряването на финансовото състояние на държавния обществен доставчик.

В същото време и управляващите, и представителите на бизнеса трябва да бъдат наясно, че всяко действие по насилствена промяна на договорите с двете американски ТЕЦ ще доведе до арбитражни дела срещу НЕК, която е сключила с тях дългосрочните договори. Страната ни досега не е спечелила нито едно от заведените арбитражни дела от чужди инвеститори, сочат експерти от сектора. Сочените примери със спечелени арбитражи в Унгария и Полша срещу чужди инвеститори не са адекватни - при либерализацията на енрегийни пазари там делът на изкупуваната по дългосрочни договори с тях енергия е бил над 80%. В България токът от двете американски централи, които са базови енергийни мощности, е около 15 на сто от общия дял на изкупуваната електроенергия, по данни на КЕВР.

Подходът на правителството при решаването на тези проблеми трябва да бъде внимателен и решенията да се взимат в резултат на преговори с инвеститорите, препоръчват по този повод икономически анализатори и енергийни експерти. "Светкавично" решаване на трупани с десетилетия проблеми, както настояват някои от представителите на индустрията, може да причини повече вреди, отколкото да доведе до търсения положителен ефект за потребителите. Като в същото време ще нанесе значителни репутационни щети на България и ще влоши допълнително и без това непривлекателния за външните инвеститори бизнес климат в страната ни.

Европейска комисия
България
неправомерна държавна помощ
ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово"
КонтурГлобал Марица Изток 3
Главна Дирекция „Конкуренция“
Министерство на енергетиката
работодатели
фонда "Сигурност на енергийната система"
По статията работи:

Галина Александрова