Нови европравила за сигурност на доставките на природен газ

Автор: Институт за енергиен мениджмънт /EMI/

Сигурността на доставките на природен газ е един от приоритетите на Европейската комисия при отчитане на зависимостта на Европейския съюз и уязвимостта на много от държавите – членки от прекъсвания на доставките на газ.

През февруари 2016 г. ЕК представи нов законодателен пакет, включващ и нов регламент относно сигурността на доставките на газ, с цел да се увеличи прозрачността на пазара на природен газ и да се укрепи устойчивостта на ЕС от прекъсване на доставките. Правното основание за направеното предложение от комисията е член 194 от Договора за функциониране на Европейския съюз, където е определено, че енергийните доставки са споделена компетентност на ЕС и на неговите държави-членки. Предложението за нов регламент беше придружено и с оценка на въздействието, както и  информация  и констатации от доклад за изпълнението, проведени обширни „стрес тестове“ на доставката с природен газ в цялата европейска общност през 2014 г., както и публична консултация, проведена през 2015 г.

На 27 април 2017 г. Съветът и Европейският парламент постигнаха временно споразумение относно предложения регламент за сигурност на доставките на газ, а на 12 септември 2017 г. Европейският парламент прие проекто-регламента. Предстоящо е окончателното приемане на текстовете в Съвета през следващите няколко седмици, след което новият регламент ще влезе в сила.

Новите моменти и подобрения в регламента са свързани със: 1) засилено регионално сътрудничество и координация, оснававаща се на рискови групи от държавите-членки; 2) задължителен механизъм за солидарност в случай на извънредна криза; 3) повишен мониторинг на разпоредбите в договорите за доставка на газ. По отношение на регионалното сътрудничество, новият регламент установява четири „рискови групи“ сред държавите-членки, които в сътрудничество с националните органи изпълняват съвместни оценки на риска, планове за превенция и спешни мерки в случаите на смущения в доставките. При прекъсване на доставките с природен газ се изисква наличие на списък на така наречените „защитени клиенти“ (например домакинства и някои групи за социални услуги).

Основните спорни моменти по време на преговорите бяха свързани с изискването за по-голям достъп на Европейската комисия до ключови договори за доставка на природен газ и евентуалната адекватна компенсация  за доставчиците, когато механизмът за солидарност се задейства. За да се гарантира ефективността на този механизъм за солидарност, EURELECTRIC отбеляза, че е важно да се разчита на договорена техническа, правна и финансова основа, която да осигурява подходяща компенсация още преди да се стигне до каквато и да била извънредна ситуация.

При определени условия, Европейската комисия има право да поиска подробности за договорите за доставка на природен газ и други търговски споразумения, които биха могли да повлияят на доставките на газ и на договорите за изграждане на инфраструктура. Не на последно място, енергийните компании трябва да нотифицират всички договори за газ, считани за важни за европейската енергийна сигурност. EURELECTRIC изрази опасения относно предоставянето на търговски данни, тъй като защитата на чувствителната информация в конкурентен пазар е от първостепенно значение. В тази връзка, окончателният текст изглежда разглежда този въпрос, като въвежда "обвързващо правно задължение за професионална тайна за всеки, който обработва чувствителна търговска информация по смисъла на настоящия регламент" (Европейски парламент, юни 2017 г.).

Евродепутатът Йержи Бузек (ЕНП, Полша), председател на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и докладчик по това дело, подчерта напредъка в приемането на този регламент от парламента. Според неговите думи "доставките на газ вече няма да бъдат използвани като политическо оръжие или инструмент за изнудване, тъй като регламентът ще засили регионалното сътрудничество при аварийно планиране и предотвратяване на кризи и ще направи договорите за газ по-прозрачни".Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари