НАЧАЛО » анализи

Новият пазарен модел в електроенергетиката – дяволът е в детайлите

fb
3E news
fb
22-05-2017 12:50:00
fb

Нов пазарен модел в сектора на електроенергетиката може да се очаква още до края на годината. Така най-кратко може да се обобщят очакванията на българските енергийни експерти на държавно ниво. Тяхната увереност се крепи на начертан модел, който може да се прочете в презентациите. Те обаче не дават отговори за детайлите. Въпреки че всичко изглежда ясно, все още има повече въпроси, отколкото отговори.

Публикуваното резюме от доклада на Световната банка изглежда подредено и доста ясно. Проблем все пак има и той, както и в презентациите на експерти от водещите компании и институции в сектора, касае липсата на достъпност до детайлите. В този смисъл експертите се притесняват от рискове за дружествата, а и системата като цяло.

Най-добрите индикатори за добре работещ пазар са конкуренцията, ликвидността и финансовото здраве на дружествата. Конкуренцията засега остава недоразвита, ликвидността винаги може да бъде поставена под въпрос, а финансовото здраве на дружествата продължава да е на критичното ниво, въпреки добрите резултати, отчетени за последните месеци, като резултат от почти едногодишната реформа в сектора.

Либерализацията на пазара на електроенергия съвсем не означава само преминаване от регулирани към свободни цени. Тя касае и мрежовото пространство и правилата на пазара, но е обвързана и с общата социална и икономическа политика на страната. В този смисъл капан за енергийната реформа може да се окаже например забраната за приватизация, или казано иначе – поставяне на енергетиката в зависимост, но тук сложността на този проблем няма да бъде детайлизиран. Само ще напомним, че либерализацията в България протича в паралел с развитието на БНЕБ и процеса на регионално присъединяване. Този факт трябва да бъде отчетен, тъй като основните играчи на енергийния пазар са едни и същи и в регулирания, и в свободния сегмент. Проблемът с балансиращата енергия се оказва сред най-тревожните за дружествата, още повече че очакванията са той да се реши в рамките на обединяване на пазарите, тоест след около две години.

Както коментира съпредседателят на Националната енергийна камара Робърт Дик на конференция, проведена в София през месец май, правилата за търговия на електроенергия трябва да са достатъчно жизнени. Освен това, ако отстрани за някои пазарът на едро изглежда достатъчно организиран, то не е така за търговците.

Дългосрочните договори, които се сключват на пазара на електроенергия, не се отричат напълно. Те са необходими, за да гарантират инвестициите. Към настоящия момент няма яснота каква ще е политиката на държавата в тази посока.

В този аспект в резюмето на Световната банка се предлага само един вариант за т.нар. договори за разлики, но според експертите  има поне четири възможности, които трябва да бъдат обсъдени.  Не е ясно дали договорите за разлики ще важат само за вече изградени проекти, или ще касаят и нови. Освен това има и вариант за работа на либерализиран пазар и с дългосрочни договори.

Каква ще бъде ролята на Националната електрическа компания извън сегашният статут на обществен доставчик е най-голямата загадка. По думите на председателя на КЕВР Иван Иванов през следващите две години се предвижда от регулирания пазар да бъдат извадени всички малки собственици, а до пет години и битовите потребители. Затова въпросът е дали в рамките на тези седем години НЕК ще продължи да е обществен доставчик с намаляващи функции, или ще се начертае някакъв нов модел ?

Всичко това се подсилва и с очертаване на бъдещата роля на сектора на възобновяемите енергийни източници. Явно е, че след позволението на някои първо да се възползват, а после да бъдат линчувани за това, че „са изяли баницата“, най-сетне се очертава и новата им роля като един от факторите, важни за обединението на пазарите. Дали обаче и те ще трябва да минат под „договорите за разлики“ никой още не знае с точност.

Фактът, че България изостава по отношение на либерализацията на пазара не е ласкав. През последната година и половина - две темповете се ускориха значително и направеното е видимо и значимо. За да не се отиде в другата крайност обаче, енергийното министерство отчита, че бързането също не е препоръчително, особено ако става въпрос за месец, или два. Разбиирането на ръководството на МЕ е, че моделът трябва да е приложим, работещ и да предлага гъвкавост за потребителите, тъй като съвременните технологии са на една ръка разстояние.

Технологичното развитие предлага пълна свобода за потребителите. Примерът е налице и се нарича Италия. Процесът на либерализация там протича над 15 години. Тежкият модел и лошата рамка от една страна и бързото развитие на технологиите на ВЕИ сектора от друга доведоха до това 10% от потребителите да са напълно независими от системата, поне според последните данни.

На стратегическо ниво новият пазарен модел трябва да отчита и развитието на сектора, а стратегия до 2030-2035 г. може да се очаква през пролетта на 2018 г. Кой знае, може би реформата ще стартира в същинският си вид именно тогава. Още повече, че дотагава ще е минал и тестовия период на Пазар в рамките на деня от страна на енергийната борса.

 

електроенергетика
дългосрочни договори
договориза разлики
БНЕБ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева