НАЧАЛО » анализи

Не-решенията в енергетиката през 2015

fb
3E news
fb
11-12-2015 05:20:00
fb

Автор: Калоян Стайков

 

В края на 2015 г. вече сериозно се говори за либерализацията на електроенергийния пазар и дори вече започна тестването на електроенергийната борса. През изминалата седмица Световната банка трябва да е представила на правителството чернова на доклад за възможните методи за либерализиране на пазара, добри практики и т.н. и в следващите няколко месеца управляващите да изберат най-добрия модел за освобождаването на пазара в България. Но, докато се обсъждат техническите параметри, на заден план остават наследени и неразрешени проблеми в сектора, които могат да създадат неочаквани проблеми пред пазара.

Една от основните съставки за изграждането на свободен пазар е доверието в него, както Светлана Тодорова, член на Комисията за енергийно и водно регулиране, отбеляза по време на проведената през седмицата конференция на тема Година на реформи в енергетиката. Въпреки че изминаващата година беше донякъде реформаторска, едва ли в края на 2015 г. може да се каже, че доверието в законодателните, регулаторните и политическите решения сериозно е повишило доверието. Това се дължи на няколко особености:

1. Липса на предвидимост и комуникация между законодателната и изпълнителната власти и регулатора:

2. Продължаващо усещане за политическо влияние върху регулаторните решения:

3. Високо степен на микромениджмънт в системата:

4. На последно място, но не и по важност, въпреки че се говори за либерализация на пазара, никой не споменава развитието на мрежовите услуги и необходимите инвестиции в инфраструктура. Мрежовите компании ще имат все повече задължения с либерализирането на пазара, но те продължават да работят в несигурна регулаторна среда, което вреди на инвестициите, а оттам – на качеството на услугата и на възможностите за по-бърза либерализация.

 

Според вас как би работил пазар, на който липсва доверие?

Дали потребителите, които тепърва трябва да излязат на свободния пазар ще повярват, че приетите от КЕВР правила за търговия с електроенергия не са в техен ущърб или напротив – ще предпочетат да си останат на регулирания пазар?

При липсата на умни електромери, за либерализация на пазара е необходимо Електроразпределителните дружества (ЕРД) да изготвят стандартизирани товарови профили. Дали потребителите ще повярват, че това са реалните им профили или ще си помислят, че профилите обслужват всички други, но не и самите потребители?

Ще имат ли потребителите достатъчна предвидимост за условията за работа на пазара или всяка година ще има по няколко промени в нормативните актове, например рязък скок в добавката за задължения към обществото, които тотално преобръщат условията на този пазар?

Докато липсва доверие в трите държавни органи, които създават рамката за работата на този пазар – изпълнителната власт, законодателната власт и независимия регулатор, по-скоро изглежда като да не създаваме пазар, който реално ще подобри ситуацията чрез избор и конкуренция. http://ime.bg/bg/articles/ne-resheniyata-v-energetikata-prez-2015/

 

 

енергетика
либерализация на електроенергийния пазар
ЕК
КЕВР
Калоян Стайков
По статията работи:

Маринела Арабаджиева