НАЧАЛО » анализи

МАЕ: Глобалните емисии, свързани с производството на електроенергия през 2019 г. са спрели да нарастват

fb
3E news
fb
13-02-2020 08:02:28
fb

Глобалните въглеродни емисии, свързани производството на енергия са спрели да нарастват през 2019 г., става ясно от новият доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

След две години на ръст, глобалните емисии свързани с производството на енергия през 2019 г. не са се променили и обемът им е 33 гигатона, независимо от ръста на световната икономика с 2,9 %. Това се дължи основно на намаляването на емисиите в електроенергийния сектор в страните с развита икономика, благодарение на нарастващата роля на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ и основно на вятъра и слънцето), преминаването от въглища към газ и увеличението при производството на атомна енергия. Другите фактори са свързани с по-мекото време в някои страни и забавянето на икономическия ръст в част от развиващите се държави.

Глобалните емисии от СО2 от използването на въглища са спаднали почти с 200 млн. тона или с 1,3 % в сравнение с нивото от 2018 г, компенсирайки увеличението на емисиите от изгарянето на нефт и природен газ. В страните с развити икономики, емисиите са спаднали с над 370 млн. тона (или с 3,2 %), като на дела на електроенергетиката се пада 85 % ог това понижение.

„Сега трябва само да работим усърдно, за да се убедим, че през 2019 г. е бил окончателният пик на глобалните емисии, а не просто поредната пауза в растежа“, казва д-р Фатих Бирол, изпълнителен директор на МАЕ. „Затова имаме енергийни технологии и трябва да ги използваме. МАЕ създава велика коалиция, ориентирана към намаляването на емисиите, която включва правителства, компании, инвеститори и всички, които са искрено ангажирани с решаването на климатичните ни проблеми“.

Значителното намаляване на емисиите в страните с развита икономика през 2019 г. е компенсирало продължението на нарастването в други страни.

В Съединените Щати е регистрирано най-голямото намаляване на емисиите в сравнение с други страни: минус 140 млн. тона, или с 2,9 %. Понастоящем емисиите в САЩ са спаднали почти с 1 гигатон в сравнение с пикът им през 2000 година.

Емисиите в Европейския съюз са се понижили през 2019 г. със 160 млн. тона или с 5 % благодарение на енергийния сектор. В ЕС благодарение на природния газ е произведено повече електричество, отколкото от въглищата, а вятърната електроенергия почти е догонила мощностите от въглища.

Начело на намаляването на емисиите в ЕС е Германия, която е намалила изхвърлянията на СО2 с 8 % до 620 млн. тона (СО2). Това е ниво, което не е постигано от 1950-те години, когато икономиката на Германия е била примерно около 10 пъти по-малка. Слънчевите и вятърните електроцентрали в Германия за пръв път са произвели повече електроенергия през 2019 г., отколкото въглищните.

Емисиите в Япония са спаднали с 45 млн. тона, или с около 4 %, което е най-бързия темп на понижение от 2009 г., тъй като обемът на производство от пуснатите отново неотдавна ядрени мощности се е увеличило. Емисиите в останалите страни по света са нараснали почти с 400 млн. тона през 2019 г., като почти 80 % от това увеличение се дължи на Азия, където производството на електроенергия на основата на въглища продължава да расте.

В страните с развита икономика, емисиите в енергийния сектор са спаднали до ниво, което за последен път се е наблюдавало в края на 1980-те години, когато търсенето на електроенергия е било с една трета по-ниско отколкото сега. Производството на електроенергия от въглища в страните с развити икономики е спаднало почти с 15 % в резултат на ръста на използването на ВЕИ, преминаването от въглища към газ, ръст на ядрената енергетика и намаляване на търсенето на електроенергия.

„Това дългоочаквано прекратяване на ръста на емисиите е основание за оптимизъм, че ще може да решим проблема с климата през това десетилетие“, заявява още директорът на МАЕ д-р Фатих Бирол. „Това е доказателство, че преходът към чиста енергия вече е започнал, а също така и сигнал, че имаме възможност смислено да преместим стрелката на емисиите чрез по-амбициозни политики и инвестиции“.

Докладът на МАЕ: https://www.iea.org/articles/global-co2-emissions-in-2019

емисии от производство на електроенергия
въглеродни емисии
СО2
МАЕ
По статията работи:

3E news