НАЧАЛО » анализи

МАЕ прогнозира: Секторът на въглища ще остане стабилен през следващите пет години

fb
3E news
fb
21-12-2018 11:21:00
fb

Освен, че световното търсене на въглища през 2018 г. ще отбележи нарастване за втора поредна година, то ще остане стабилно и през следващите пет години.

След две години на спад, глобалното търсене на въглища нараства  с 1 % през 2017 г. до 785 млн. тона, което се дължи на това, че по-силният икономически ръст е усилил както промишленото производство, така и потреблението на електроенергия. Намаляването на потреблението на въглища в Европа Северна Америка ще се компенсира от ръст в Индия и Югоизточна Азия. Това се казва в новият доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ) “Coal 2018”.

По-точно глобалното производство на електроенергия от въглища се е увеличило с над 250 TWh или с около 3 % . Въглищата запазват дела си в енергийния микс от 38 % след няколко години на спад, става ясно от доклада на МАЕ, в който се прогнозира развитието на световния сектор на въглища в периода до 2023 г.

Политиката по отношение на качеството на въздуха и климата, кампаниите за спиране на инвестициите във въглища, обявяванията за поетапен отказ от използването на въглища в различните страни, намаляването на разходите за възобновяеми източници на енергия и растящите доставки на природен газ оказват натиск върху сектора. В резултат дела на този сектор в световния енергиен баланс, според прогнозата ще се понижи, макар и не съществено, става ясно от данните – от 27 % през 2017 г. до 25 % през 2023 година.

Търсенето на въглища в по-голяма част от Азия расте, заради геополитическата и икономическа достъпност. В Индия се наблюдава най-голям ръст сред всички страни, въпреки че и там при темпът на ръст, който е от 3,9 % годишно се отчита забавяне заради разширяващото се използване на възобновяемите източници на енергия и внедряването на свръхкритични технологии на новите въглищни електроцентрали. Значителен ръст при използването на въглища се очаква в страни като Индонезия, Виетнам, Филипините, Малайзия, Пакистан.


Най-голямо е потреблението на въглища в Китай – 14 % от световната първична енергия. Промяна в китайския сектор на въглища може да повлияе върху цените на въглищата, газа и електроенергията в целия свят, например в резултат на замяна на горивото. Това поставя въглищния сектор на Китай в центъра на световната енергийна сцена, отчитат авторите на доклада. На Китай се пада почти половината от световното потребление на въглища, но в същото време страната стартира и мерки за изчистване на въздуха. В този аспект МАЕ прогнозира, че търсенето на въглища в Китай за периода 2019 – 2023 г. ще се понижи с около 3 %.


Отказът от мощности за производство на въглища (ТЕЦ на въглища) са ключова политическа задача. Налагането на това като пазарна тенденция обаче предизвиква съпротивление.

„Историята за въглищата е разказ за два свята. Политиките в областта на климата и икономическите фактори водят до затваряне на въглищните електроцентрали в някои страни, но в същото време въглищата продължават да играят роля при осигуряването на достъпа до евтина енергия в други“, казва Keisuke Sadamori, Director of Energy Markets and Security at the IEA.

По този повод се дава пример и за „two Europes” отбелязва МАЕ. Западна Европа ускорява излизането си от сектора на въглища чрез действия за борба с изменението на климата и замърсяването на въздуха, като прилага комбинирани мерки. Заедно с разширяването на използването на възобновяемите енергийни източници политическите й усилия в крайна сметка ще изтласкат въглищата от западноевропейския енергиен микс.

За разлика от Западна Европа, повечето страни от Източна Европа не са обявили политики за постепенно премахване на производството.  Няколко нови електроцентрали за въглища са в процес на изграждане в Полша, Гърция и на Балканите. Някои страни от Източна Европа са сред малкото места в света, където лигнитът остава в основата на електроенергийната система, се отбелязва в доклада на МАЕ.


За много страни, особено в Южна и Югоизточна Азия въглищата са средство, осигуряващо енергийна сигурност и подкрепящи икономическото развитие, смятат още експертите от МАЕ.


В тази връзка обаче МАЕ не отписва сектора, като вижда ново бъдеще за него, но чрез внедряване на нови технологии като улавяне, утилизация и съхранение на въглерод ( Carbon capture, utilisation and storage (CCUS) като важни инструменти за обвързване на настоящите и бъдещи потребности от енергия с глобалните и национални климатични амбиции. За да може да се даде нов импулс на тези технологии, МАЕ и правителството на Обединеното Кралство неотдавна станаха съпредседатели на международна среща, на която министрите, високопоставени правителствени служители от целия свят, ръководители на големи енергийни компании и финансовата общност се събраха заедно, за да определят практическите стъпки по ускоряване на инвестициите в CCUS и развитието на тези технологии.


„За постигане на дългосрочните климатични цели, отстраняването на последствията от замърсяването на въздуха за здравето и осигуряването до достъп до енергия на голяма част от хората по света е необходим подход, съчетаващ силната политика с иновационните технологии“, отбелязва Садамори. „Този подход трябва да е базиран на всички достъпни варианти, включително и повече възобновяеми източници на енергия, но също така и на по-висока енергийна ефективност, ядрена енергия, CCUS, водород и много други“.

 

Докладът на МАЕ Coal 2018 може да бъде намерен на : https://www.iea.org/coal2018/

МАЕ
въглища
търсене на въглища
мощности на въглища
ТЕЦ на въглища
енергийна политика
енергийна сигурност
Carbon capture
utilisation and storage (CCUS)
технологии за улавяне на въглеродни емисии
По статията работи:

Маринела Арабаджиева