НАЧАЛО » анализи

МАЕ: Потреблението на газ до 2019 г. ще се увеличава само с 2,2% годишно

Международната агенция по енергетика подобри прогнозите си за търсенето на газ в света

fb
3E news
fb
10-06-2014 09:03:00
fb

Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира, че световното търсене на газ в периода до 2019 г. ще се увеличава по-бавно отколкото се очакваше - с 2,2% годишно, което е понижение в сравнение с предходната прогноза, заради  слабия ръст на икономиката и запазването на интереса към използването на въглищата и възобновяемите източници на енергия като алтернатива на газа.

Потреблението на газ в периода от 2013 г. до 2019 г. ще се увеличава с 2,2% годишно. През 2013 г. е регистриран най-слабият ръст на използването на горивото, се казва в доклада на МАЕ за световния газов пазар, цитиран от Блумбърг.

През 2019 г. в света се потребяват 3,98 трлн. куб  метра газ, което е с 2% по-малко отколкото се очакваше през 2013 г. Съществено ще намалее потреблението на газ в дмакинския и търговския сектор. За сметка на това обаче ще нарасне търсенето от генериращите компании – тази тенденция ще се появи първо в Северна Америка, а след това ще вземе превес и в Европа, очакват експертите на организацията.

Предложенията за газ в света ще нарастват с 2,3% годишно и ще достигнат до 3,98 трлн. куб метра през 2019 г. През 2013 г. увеличението е било 1,1%. Допълнителни доставки ще бъдат осигурени от страните в Северна и Южна Америка, Азия и влизащите в ОИСР.
Движеща сила на търсенето ще са развиващите се страни, делът на които на пазара на газ ще се увеличи до 57% от общия обем от паритетното ниво, регистрирано през 2007 г.

“Ниските темпове на икономиката, необичайно силната конкуренция от страна на въглищата и възобновяемите източници на енергия в съчетание с високите цени на газа допринасят за забавянето на увеличението на използването му във всички сектори и водят до спад на търсенето на гориво от страна на развитите държави”, отбелязва агенцията.

85% от допълнителното търсене на газ ще се осигури от страните, които не влизат в ОИСР и преди всичко от Китай, където потреблението на това гориво до 2019 г. ще се увеличава с 11% годишно, се казва в доклада. Европа и бившите републики на Съветския съюз ще регистрират нулев ръст на потреблението на газ в прогнозирания период.
Усвояването на традиционните и нетрдиционни източници на газ ще дадат възможност на Китай да увеличи добива с 65% - до 193 млрд.куб метра през 2019 г.
За последните 3 години използването на газа в електроенергетиката е намаляло почти с 40 млрд.куб метра на хона на развитието в Европа на екологично чисти видове енергия и спад на цената на въглищата.

През миналата година потреблението на газ е нараснало с 1,2% - до 3,49 трлн;куб метра, докато потреблението на петрол е нараснало с 1,4%, а търсенето на въглища се е увеличило с 3-4%, а на възобновяемите източници на енергия – над 4%, става ясно от данните на МАЕ.

Както отбелязва МАЕ европейският опит покзва, че намаляването на търсенето на електроенергия е по-голямо от очакваното нарастване на един тип енергоносители и високите цени на газа могат с лекота да поставят търсенето на газа под заплаха за продължителен период от време.
Използването на газа в автотранспорта ще се увеличи през 2013-2019 г. и ще съставлява 93 млрд. куб метра, като най-голям ще е приноса на САЩ и Китай. Делът на газа в структурата на видовете автомобилно гориво ще нараства от 1,8%  през 2013 г. до 3,4% през 2019 г. за сметка на намаляването на потреблението на петрол.

МАЕ
търсене на газ
потребление на газ в света
По статията работи:

Маринела Арабаджиева