НАЧАЛО » анализи

Леко се забавя негативната тенденция при производството, потреблението, износа и вноса на ток

От първия ден на януари до 16 февруари спрямо същото време година по-рано износът на ток намалява с 26.24 процента, а вносът расте със 123.94 на сто

fb
3E news
fb
18-02-2020 11:09:03
fb

Леко се забавя на негативната тенденция при производството, потреблението, износа и вноса на електроенергия, сочат оперативните данни за енергийния баланс на страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от началото на годината към средата на февруари, спрямо същия период на предходната 2019 г. Подобрение има и по отношение на данните за участието на базовите централи, въпреки че остава отрицателно. Дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) остава положителен, но участието на ВЕЦ, макар и вече да не е учудващо, заради много слабите валежи е с висок отрицателен дял.

Производството на електроенергия от първия ден на януари тази година към средата на февруари (16.02) е в обем от 6 085 516 MWh, което е намаление (минус) с 13.20 % спрямо същия период на предишната 2019 г. Тогава производството на електроенергия е било от порядъка на 7 010 845 MWh. Спрямо отчетените минус 13.81 % преди седмица, а по-рано и малко над минус петнадесет процента става ясно, че негативната тенденция постепенно започва да отслабва.

Потреблението на ток от началото на годината към 16 февруари намалява с 3.10 процента. За сравнение, ако през посочения отчетен период на миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 6 211 017 MWh, то сега се свива до 6 018 617 MWh.

Намаляването на негативната тенденция се забелязва и при износа на ток, въпреки все още високите отрицателни данни. Така например, ако от първия ден на януари до шестнадесетия на февруари миналата година (2019 г.) износът на електроенергия е бил в обем от 1 148 152 MWh, то за същото време на настоящата 2020 г. намалява до 846 923 MWh. Това е понижение (минус) от 26.24 %. (минус 33.67 % преди две седмици, минус 28.69 % преди седмица).

Прави впечатление, че наред с намаляване на негативната тенденция все още се запазва и положителната тенденция при вноса на ток. Засега е рано да се каже дали може да се говори за достигане на някакъв предел.

Вносът на електроенергия от началото на тази година към средата на месец февруари нараства със 123.94 % в сравнение с аналогичния период на предходната Ако за посочения сравняван отчетен период на 2019 г. вносът на ток в страната е бил в обем от 348 324 MWh, то през същото време на 2020 г. нараства до значителните 780 024 MWh.

Участието на базовите централи от 01. 01 до 16.02 2020 г. остава отрицателно – минус 12.57 % и е в обем от 5 348 241 MWh. За същото време на предишната година то е достигало до 6 158 145 MWh.

Затова пък за пореден отчетен период може да се посочи високият ръст на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от първия ден на януари до шестнадесетия на февруари тази година достига до 195 634 MWh. Това е увеличение (плюс) със 17.94 процента спрямо миналата година, когато е било в обем от 165 878 MWh. В частност този ръст се дължи както на положителното участие на вятърните (плюс 7.67 %), така и на фотоволтаичните (плюс 55.46 %) мощности и биомасата (плюс 42.22 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа също нараства. Така например ако за сравнявания период преди година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 216 740 MWh, то през тази се повишава до 263 110 MWh. Това е нарастване с 21.39 %. В частност този по-висок дял се дължи както на добрите резултати от вятърните (плюс 8.54 %) и фотоволтаични (плюс 50.67 % %) мощности, така и о биомасата (плюс 11.65 % ).

Предвид липсата на валежи и топлата зима високият отрицателен дял на водноелектрическите централи (ВЕЦ) не е учудващ. За сравнение ако през времето от началото на предходната 2019  година до 16.02 участието на ВЕЦ е било в обеч от 470 082 MWh, то през същото време на тази година намалява до 242 531 MWh. Това е понижение (минус) с 48.41 процента (минус 43.61 % преди седмица).

ЕСО
Електроенергиен системен оператор
производство на ток
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
внос на ток
По статията работи:

3E news