НАЧАЛО » анализи

Колко пари "удави" програма "Околна среда"?

Има вероятност да не изгубим средства по програмата

fb
3E news
fb
28-12-2013 11:19:00
fb

В края на 2013 г. България успя да замрази плащания за над 900 млн. евро по програма "Околна среда". По програмата се изграждат пречиствателни станции, депа за отпадъци и се подготвят плановете на управление на защитени територии и видове.

След проверка на проектите и достатъчно силни аргументи на властите се надяваме плащанията да бъдат възстановени. Засега средства по проектите ще се възстановяват от държавния бюджет. Досега България поддържаше позиция, че нарушенията по програмата не водят до загуби за бюджета на ЕС. Но приоритетите в ЕС се променят, смени се и властта у нас, поради което правилата бързи станаха неудобни. Оттук нататък европейсата администрация става по-стриктна и ще наказва всяко нарушение независимо дали то води или не до загуби за нейния бюджет.

Всъщност разплащанията за България най-вероятно ще бъдат пуснати следващата година. Междувременно ще стане ясно колко и какви са нарушенията в обществените поръчки, където е допускано смесване на критерии или целенасочено разместване на критерии, за да спечелят конкретни изпълнители.

 

Умни хватки

Надиграването с Брюксел се оказа неуспешно за нас. В същото време обаче в момента е ключов момент да разберем дали и колко средства ще изгубим по програмата. През изминалата седмица се оказа, че България може да изгуби 28 млн. евро. До края на годината страната ни трябва да изпрати последно искане до Брюксел да не изгубим средства по програмата. През изминалата седмица се оказа, че България може да се прости с 28 млн. евро. 

Като мотив в ЕК ще се използва текст от еврорегламентите, според който ЕК може да реши да остави парите на държавата, ако усвояването е забавено по административни причини или заради съдебни дела, съобщиха източници от министерството. Няма определено време, в което трябва да получим отговор.

Повечето проекти по "Околна среда" се бавят именно заради дългите процедури по обществени поръчки и обжалванията на резултатите от тях.

Така получателите на европарите - най-често общините, трябва да изчакат резултата от съдебните дела по жалбите, за да подпишат договор или да започнат процедурата отначало.

 

Данните показват, че средствата са наддоговорени. Към средата на декември по оперативната програма са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 5,668 млрд. лв., или 160 % от общия размер на средствата по програмата. Но това също е умна хватка за надиграване с Брюксел, за да не връщаме пари. Парите се наддоговарят, за да се се изгубят, а реално не са усвоени.

Плащанията по вече сключените договори са в размер на близо 1,496 млн. лева или близо 43 % от общия ресурс на програмата.

По оперативната програма се изпълняват 225 проектаУспешно изпълнени са 141 проекта с усвоени 199 млн. лв.

За да победим трябва да изпълним проектите по правилото n+2 и n+3, което дава възможност за отлагане на плащанията по даден проект. Най-тежката цел ще бъде през 2013 г., когато има застъпване на ангажиментите за 2010 г. (N+3) и 2011 г. (N+2) . През 2013 г. пред ЕК трябва да бъдат представениискания за средства за реално извършени разходи на стойност 31.6% от целия ангажимент по програмата.

 Околна среда
усвояване
загуба на средства
Брюксел
По статията работи: