НАЧАЛО » анализи

Киберсигурността на енергийните мрежи става все по-важна за всички по веригата

fb
3E news
fb
14-06-2020 09:06:43
fb

Институт за енергиен мениджмънт

В началото на юни CEER публикува своя Документ за киберсигурността в Пакета за чиста енергия, подробно описващ до каква степен темите за киберсигурност са разработени в правните актове, съставляващи пакета за чиста енергия (CEP). CEP определя, наред с много други теми, разпоредби относно киберсигурността на електроенергията. Той се занимава с киберсигурността за интелигентните измервателни уреди, задълженията, особено на системните оператори (SO), да предприемат адекватни мерки за киберсигурност при изпълнение на своите задължения и при предоставяне на услугите си.

Киберсигурността е може би една от най-горещите и все още най-подценявани теми на съвременното ни общество, обясняват в доклада си от CEER. Широкото използване на интернет и непрекъснатият растеж (както на скоростта, така и на аудиторията) на мобилните комуникационни технологии, оказа влияние върху инфраструктурата и процесите на мрежовите оператори. Начинът за доставяне на енергия на клиент (независимо дали той е стандартен или защитен клиент, голямо промишлено или малко домакинство) изисква мрежата да бъде адаптирана, за да отговори на нуждите на разпределената мрежа.

Дигитализацията и мрежите са от ключово значение, за да сме сигурни, че електрическите и газови мрежи остават в безопасност от вреди, причинени от умишлени кибератаки или случайни инциденти и, че енергията се доставя ефективно на крайните клиенти.

Този документ илюстрира правната и регулаторна рамка, която участниците в енергийните пазари трябва да вземат предвид; той няма претенции за изчерпателност и пълнота, но трябва да се разбира като списък от минимални стандарти и насоки, с които операторите на преносни системи (ОПС) и операторите на разпределителни системи (ОРС) трябва да се запознаят в близко бъдеще, за да работят в пазар, който вгражда все повече аспекти на дигитализацията, обясняват авторите на доклада..

Документът на CEER също така анализира състоянието на прилагането и ролята на участващите заинтересовани страни по отношение на тези теми със специален акцент върху националните регулаторни органи (НРО) и CEER.

кибер сигурност
енергийна сигурност
енергиен сектор
По статията работи:

3E news