НАЧАЛО » анализи

КЗК включва сигнала на работодателските организации в проверката за цените на тока

Решението на проблема е транспонирането на европейските директиви, с които се въвеждат ясни правила, за да се осигури ефективен контрол от КЕВР за изпълнение на изискванията за конкуренция на пазара на едро на еленергия в България, смята министър Петкова

fb
3E news
fb
01-02-2018 11:28:00
fb

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще присъедини сигнала на Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ към образуваното от нея производство за извършване на секторен анализ на конкурентната среда на пазара на електроенергия. Това става ясно от отговор на КЗК на внесения от АОБР сигнал във връзка с цените, определени на пазарите за търговия на едро с електроенергия, съобщава на интернет страницата си Българската стопанска камара /БСК/.

С писмото си КЗК информира, че в рамките на образуваното от комисията производство № КЗК/82/2018 г. ще бъде направен цялостен и задълбочен анализ на конкурентната среда на пазара на електроенергия, както и на посочените от АОБР твърдения, с цел идентифициране на съществуващи или възможни антиконкурентни споразумения или практики. В рамките на анализа, КЗК ще дефинира съответните пазари, техните характеристики и структура, бариерите за излизане, участниците на пазара, степента на пазарна конкуренция, нормативната уредба и др., и ще направи изводи за състоянието на конкурентната среда.

„Извършването на нов секторен анализ на енергийния пазар ще даде на КЗК детайлна представа за настоящите пазарни процеси и за нуждата от предприемане на евентуални допълнителни мерки от страна на Комисията, съгласно разпоредбите на ЗЗК, които да допринесат за правилното функциониране на пазарната среда“, се казва още в писмото на КЗК до АОБР.

АОБР внесе сигнала си до КЗК на 25 януари 2018 г. В него се посочва, че насърчаването на открита и честна конкуренция на пазарите на търговия на едро с електроенергия в полза на крайните потребители е целта на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент.

В сигнала се посочва, че основните доставчици на електроенергия на свободния пазар у нас са АЕЦ "Козлодуй ЕАД" и ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД. Те осигуряват около 54% от годишното производство на електроенергия в България. Компаниите решително доминират производството на електроенергия за свободния пазар с дял от около 92%. За първите девет месеца на 2017 г. двете централи реализират над 70% (или 9,94 ТВтч) от произведената от тях електроенергия през своите онлайн електронни платформи. През Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ) продават 4,16 ТВтч. За същия период средната цена, постигната на собствените им платформи, е 64,10 лв./МВтч, докато средната им цена през БНЕБ е 78,48 лв./МВтч, се уточнява в сигнала на работодателската организация.

"Вероятно координираното поведение на двете централи при обявените начални цени по отделните тръжни процедури резултира до стойности на коефициентите за брутна рентабилност на приходите от продажби на електроенергия значително надвишаващи добрите практики", се казва в сигнала на АОБР.

КЗК потвърждава, че ще направи исканите от АОБР проверки за:

  -  координирано поведение на АЕЦ Козлодуй ЕАД и ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, като основните доставчици на електроенергия на свободния пазар у нас, при обявяване на начални тръжни цени;
  -  предварително уговорено сътрудничество на двете централи с определени търговци на електроенергия, прилагайки различен достъп до информация относно тръжни процедури;
  -  координирани действия на търговци на електроенергия във връзка със значително и пазарно необосновано увеличение на цената на активната електроенергия, предлагана на крайни потребители.

Междувременно министърът на енергетиката Теменужка Петкова неколкократно подчерта, че държавата не може да се намесва директно на свободния пазар на електроенергия. Ведомството организира две срещи на представители на енергийното министерство, шефовете на държавните фирми от електроенергийния сектор, на синдикалните организации и бизнеса. Първата среща не успя да доведе до разбирателство и представителите на национално представителните работодателски организации - КРИБ, БСК, АИКБ и БТПП, обединени в АОБР, засилиха атаките си и обявиха, че излизат на протест.

Във втората среща участваха енергийният министър Теменужка Петкова и зам.-министри, изпълнителните директори на Български енергиен холдинг, АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2", Българска независима енергийна борса, Национална електрическа компания, представители на синдикалните организации на Конфедерацията на независимите синдикати в България и на Конфедерацията на труда "Подкрепа", председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране г-н Иван Иванов, Асоциация свободен енергиен пазар, Асоциацията на търговците на електроенергия в България. От АОБР изпратиха писмо, че отказват да участват в срещата.

Това, което държавата може да направи и го прави, е да подготви и да внесе предложения за промени в Закона за енергетиката, с които се транспонира еврорегламентът регламента REMIT и се увеличават правомощията на КЕВР. Проектът предвижда енергийната регулаторна комисия да упражнява контрол с цел недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари.

С транспонирането на европейските директиви се въвеждат ясни правила, така че да се осигури ефективен контрол от страна на КЕВР за изпълнение изискванията за честна и открита конкуренция на пазара на едро на електрическа енергия в България, заяви Теменужка Петкова.

Проектът за промени в енергийния закон вече е публикуван за обществено обсъждане.

В съобщението за стартираната процедура КЗК отбелязва, че има опит в проучването и анализа на електроенергийния пазар и в дългогодишната си практика е разглеждала множество аспекти от производството и търговия с ел. енергия включително достъпа до преносните мрежи, доставката и снабдяването с електроенергия по регулирани и свободно договорени цени, балансирането на ел. енергия, процеса на преминаване към  свободно договорени цени и др.

През юли 2013 г. Комисията е извършила секторен анализ на пазара на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия в страната за периода за периода 2006 - 2012г, в резултат на която Комисията е установила и наличие на злоупотреба с господстващо положение от страна на снабдителни и разпределителни предприятия на българския енергиен пазар и е наложи санкции в размер на приблизително 6 млн. лв. за извършени нарушения изразяващи се в дискриминиране на лицензираните търговци на ток и ограничаване на търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени", припомнят от антимонополния орган.

Обществената значимост на този сектор изисква извършването на ново широкоспектърно проучване на ситуацията на пазара на електроенергия, което да даде на КЗК детайлна представа за настоящите пазарни процеси и за нуждата от  идентифицира евентуални допълнителни мерки, които да допринесат за правилното и ефективно функциониране на конкурентната пазарна среда, подчертават от КЗК.

КЗК
пазар на електрическа енергия
цена на тока
АОБР
производство на КЗК
анализ на пазара
По статията работи:

Галина Александрова