НАЧАЛО » анализи

Калоян Стайков: Задържането на цените само удължава проблема с енергийната бедност

fb
3E news
fb
16-06-2017 08:30:00
fb

В България има голямо припокриване между енергийна и доходна бедност. Така през 2014 г. около 3/4 от енергийно бедните домакинства (според дефиницията "ниски доходи и високи разходи") са и доходно бедни. Т.е. докато в други страни може и да съществува разлика между двете концепции, то в България те съвпадат. Това е един от основните изводи в анализа на Калоян Стайков от Института за пазарна икономика, представен по време на конференцията "Превенция на проблемните плащания в ютилити сектора", организирана от "Новините Груп".

Анализаторът посочи, че е много важно какво и как мерим. Това се вижда както от анализа на енергийната бедност, така и от академичните опити за дефиниция и анализиране на бедността като цяло. Така например, според една от дефинициите за енергийна бедност (енергийни разходи >10% от разполагаемия доход на домакинството) енергийно бедните домакинства в страната през 2014 г. са 88%, а според друга ("ниски доходи и високи разходи") те са 18%.

От огромната разлика между двете оценки става ясно, че изборът на дефиниция за енергийна бедност е ключов и не може да се вземе наготово (двете дефиниции се използват във Великобритания), подчертава Калоян Стайков.

"На този фон дебатът относно цените на енергийните услуги изглежда по-скоро изкуствен, тъй като е очевидно, че проблемът е от страната на доходите. С други думи колкото и да се подтискат цените и колкото и социални мерки за намаляването им да бъдат измислени, домакинствата, които са едновременно бедни и енергийно бедни, няма да излязат от бедност без да има повишаване на доходите им", коментира анализаторът.

Заключенията от предходни изследвания на ИПИ са, че двата основни фактора, които влияят върху домакинските доходи, са икономическата активност и образованието. Т.е. мерките за борба с бедността във всичките ѝ разновидности в България преминават през повишаване на образованието и заетостта, докато задържането на енергийните цени единствено удължава проблема.

Какво показва анализът:

Бедни или уязвими клиенти? Няколко са основните характеристики на тази група хора у нас:
- Висок риск от негативни пазарни резултати;
- Ограничена възможност за максимизиране на благосъстоянието си;
- Информационни затруднения;
- Ограничен избор; или
- Висока чувствително към маркетингови практики.

Възниква обаче въпросът: Всички уязвими клиенти ли са бедни?

За енергийната бедност в ЕС съществуват официални дефиниции в няколко страни и това е "адекватно отопление на достъпна цена". Като основни причини за енергийна бедност се сочат: ниски доходи, високи разходи, високи цени, високо потребление (свързано с проблема за енергийна ефективност).

До момента в ЕС няма формулирана обща дефиниция за енергийна безност. Според експертните оценки една широка дефиниция губи приложимост (DB), а по-тясната дефиниция не отчита националните особености (MIP). Другите причини са липсата на надеждна информация и трудната промяна на съществуващи дефиниции.

Няколко са заключения от този анализ, сочи Калоян Стайков.
- Много е важно какво и как измерваме;
- Около 3/4 от енергийно бедните домакинства са и доходно бедни;
- Енергийната (не)ефективност оказва по-малко влияние, в сравнение с ниските доходи(?);
- Естественото заключение е, че мерките следва да са в посока повишаване на доходите.

Презентацията можете да намерите ТУК

енергийна бедност
домакински бюджети
ИПИ
Калоян Стайков
цени на енергия
По статията работи:

Галина Александрова