Какво купува "Инерком" от ЧЕЗ в България - има ли риск за потребителите

Според КЕВР и експерти от сектора риск няма - става въпрос за силно регулиран сектор и лицензионни дейности

снимка: ЧЕЗ, архив

Смяната на собствеността върху активите на ЧЕЗ не създава рискове за потребителите на електроенергия в Западна България. Те ще продължат да заплащат ползваната електроенергия по цени, утвърдени от КЕВР. Възможно е обаче потенциалният собственик „Инерком“ да направи някакви промени в обслужването на клиентите с цел подобряване на работата с тях – платформи за информация, нови услуги. Това коментираха от Комисията за енергийно и водно регулиране по повод на предстаящата сделка, която се очертава като най-голяматаза годината в енергийния сектор, а може би и за страната като цяло.

 

Припомняме, че преговорите на чешката енергийна компания CEZ Group с кандидатите за закупуване на активите й в България са към своя финал. Като най-приемлив купувач се очертава групата "Инерком", която в края на миналата година получи в Прага ексклузивитет по сделката. Според чешки медии  офертата на "Инерком" е  приета принципно от надзора на ЧЕЗ, но е възложено на одиторска компания да извърши проверка на сделката.

 

Един от обсъжданите през последните дни въпроси е във връзка с плащането и финансовите гаранции по сделката. "Плащането ще бъде извършено с банков кредит, каквато е и международната практика. Финансирането ще бъде осигурено от международна банка с висок рейтинг", заявиха за 3е-News източници, запознати с хода на сделката.

 

Другата обсъждана тема е как ще се отрази сделката на пазара и на крайните потребители на електрическа енергия. Става въпрос за придобиване на стратегическа инфраструктура, която изисква поддръжка, модернизация, т.е. сериозни инвестиции. Както и осигуряване на услуга, свързана с достъп до електроенергия. При това ЧЕЗ има както битови, така и стопански потребители, за които тя трябва да се конкурира на пазара на електроенергия, който вече започва ускорен етап на либерализация.

 

Заради всичко това сделката е повод за разнопосочни коментари сред анализаторите, някои от които провокират тревоги в потребителите. Част от тях се зареждат с отрицателни очаквания, други не виждат проблеми. Има ли място за тревога?

 

Потребители, очаквания, промени

 

Преди всичко трябва да уточним, че става въпрос за лицензионни дейности, които са точно, ясно и детайлно описани и строго регулирани от държавния регулатор КЕВР. При установяване на нарушения на лицензионните ангажименти санкциите са изключително строги, като може да стигне и до отнемане на лицензията.

 

Освен това сделката ще трябва да премине през ситото на регулаторните органи, от които да получи одобрение - това са Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която трябва да се произнесе дали няма пазарна концентрация, от компанията потенциален купувач „Инерком“ вече заявиха, че оценка на сделката ще направи и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Очаква се този процес да отнеме около 6 месеца, което също е гаранция за прецизност на проверките и оценките.

 

При одобрение на сделката от тези институции и влизането на новия собственик в дружествата промени за клиентите на ЧЕЗ, особено за тези, които са на регулирания пазар, на практика няма да има, още повече, че потенциалните собственици от „Инерком“ дадоха заявка, че ще запазят и подобрят политиката на диалог.

 

За потребителите няма да настъпят промени - те ще продължат да заплащат ползваната електроенергия по цени, утвърдени от КЕВР /цена на електроенергията и цена на мрежови услуги/. От формална гледна точка на фактурите им за потребената електроенергия няма да пише името на досегашния собственик, а името на новия собственик. Възможно е обаче новият собственик да направи някакви промени в обслужването на клиентите с цел подобряване на работата с тях – платформи за информация, нови услуги и др., което също е едно от нещата, които биха могли да бъдат видима промяна от гледна точка на потребителите“, коментираха от КЕВР по повод запитване от страна на 3еNews.

 

На 1.07.2018 г. изтичат тригодишните планове на трите ЕРП и те предстои да внесат за утвърждаване в КЕВР новите си тригодишни планове за периода 2018-2021 г.. В този смисъл всички предположения за промени в бизнес модела за развитие на сегашния ЧЕЗ могат да намерят отражение във все още невнесения план на дружеството, като новите собственици изведат в него своя бизнес стратегия. Възможно е те да поставят различни акценти от досегашните с цел подобряване качеството на услугата“, коментираха от КЕВР.

 

Трябва да уточним, че най-важната част в новия тригодишен план е свързана именно с инвестиционните намерения, още повече, че сега действащото ръководство на ЧЕЗ обяви неотдавна намерения за продължаване на политиката с подмяна на кабели, както и с подобряване на електроинфраструктурата.

 

Безспорно най-голямото предизвикателство ще е свързано с обявеното наскоро намерение ЕРП-та да закупуват технологичните разходи през борсата, а не както сега да бъдат одобрявани от КЕВР. Разбира се, това ще зависи от поправките в Закона за енергетиката.

 

Същото важи и за новите Общи условия, по които предстои енергийният регулатор да се произнесе в най-скоро време. „По отношение на проектите за Общи условия на дружествата - трите ЕРП-та вече са внесли за разглеждане в КЕВР новите си Общи условия, които предстои да бъдат утвърдени през следващите месеци. Нов собственик на ЧЕЗ би могъл евентуално да внесе в КЕВР промени или допълнения във вече депозираните Общи условия на ЧЕЗ, които регулаторът ще разгледа, както беше вече посочено“, уточниха още от регулатора.

 

Енергийни експерти коментираха също, че новият собственик едва ли ще иска да излезе извън рамките на настоящия модел, следван от ЧЕЗ, най-малкото защото ще търси утвърждаване на пазара. Освен това, поради либерализацията на пазара, новият собственик ще е много предпазлив и едва ли може да се очакват рискови акции. В допълнение трябва да припомним, че новият собственик, независимо кой е той, има ясен ангажимент за осигуряване на услугата за снабдяване с електрическа енергия.

 

От групата "Инерком" също са категорични, че продажбата няма да доведе до промени за потребителите на ЧЕЗ. Продажбата не застрашава крайните потребители и сигурността на доставките на електрическа енергия, тъй като основният бизнес на ЧЕЗ България - разпределение и снабдяване с електроенергия, е силно регулиран както от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, така и от Комисията за Финансов надзор /КФН/, тъй като става въпрос за публични дружества. Контрол върху сектора периодично осъществява и КЗК, която извършва проверка на дейността им.

 

Като потенциален купувач на активите на  CEZ  заявката на "Инерком" е да концентрира усилията си в иновативни решения, да инвестира в дистанционно отчитане и контрол, свързани с оптимизирането на дейността, подобряването на сигурността на доставките на електроенергия и понижаване на разходите за оперативно управление. Крайната цел е повишаване на качеството на услугите и намаляване на цената за крайния потребител.

 

Какво ще придобие новият собственик

 

ЧЕЗ навлезе в България през 2004-а, закупувайки "Електроразпределение - Столично" и "Електроразпределение - Плевен" за сумата 281.5 млн. евро. Реално компанията се превърна в новия доставчик на електроенергия за почти 3 млн. потребители. Новият собственик на практика ще трябва да се бори да ги запази, а по възможност и да привлече нови клиенти, което означава инвестиции в мрежа, съоръжения и хора.

 

Трябва да признаем, че през годините ЧЕЗ се утвърди като един от най-големите инвеститори в България. Според данните на компанията инвестициите, голяма част от които в електроразпределителната мрежа, са от порядъка на 1 млрд. лв. В резултат днес ЧЕЗ може да се похвали с намаляване на технологичните загуби от 22% до 12% и осъществяване на нови услуги за клиентите си.

 

Две от българските дружества на CEZ - "ЧЕЗ разпределение България" и "ЧЕЗ електро България", са публични, след като през 2012 г. държавата приватизира и остатъчните си дялове през борсата. Тоест дейността, управлентието и паричните им потоци са максимално прозрачни. Общо пазарната капитализация на двете дружества е малко над 530 млн. лв. CEZ държи 67% в "ЧЕЗ Електро България", почти 25% са в групата на "Химимпорт" и малко над 8% са свободно търгувани. В "ЧЕЗ Разпределение" отново 67% са на чешката компания, а миноритарни дялове са в две пенсионни групи - "Доверие" и "Сила".

 

От дружествата, които потенциалният собственик „Инерком“ ще придобие, "ЧЕЗ Трейд България"  ЕАД  е фирма за търговия с електрическа енергия. Компанията е създадена през 2005-а и е един от първите лицензирани търговци на енергийния пазар. Тя е 100% собственост на "ЧЕЗ а.с. Чешка Република". Дружеството не разполага със значими активи - дружеството е търговец на еленергия и основният му актив са клиентите. Тъй като се конкурира на свободния пазар тези клиенти могат да се увеличават, но и да се намаляват в зависимост от пазарната конюнктура.

 

„ЧЕЗ Електро България"  АД снабдява с електроенергия крайните потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа в Западна България. Шейсет и седем процента (67 %) от компанията се притежават от мажоритарния акционер "ЧЕЗ а.с. Чешка Република", а останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери – юридически и физически лица. Това дружество също няма значителни активи, основният му актив са крайните клиенти, които снабдява с електроенергия. Трябва да се отбележи обаче, че дружеството работи изключително на регулирания пазар и поради свръхрегулацията на цените печалбите му са изпилени до краен минимум. В същото време, поради протичащата либерализация на електроенергийния пазар, в рамките на следващите до 5 години всички потребители, включително битовите, постепенно ще излязат на свободния пазар и ще могат да сменят доставчика си във всеки момент.

 

 Основните активи, които са обект на сделката, реално са концентрирани в "ЧЕЗ Разпределение България"  АД, което притежава, управлява и експлоатира разпределителната инфраструктура. Мажоритарен собственик също е "ЧЕЗ а.с. Чешка Република" - с 67% от капитала. Останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери – юридически и физически лица. Тези активи наистина представляват ценност, но в същото време именно с тях са свързани и бъдещи големи разходи на компанията собственик, защото са необходими значителни инвестиции в поддържането, развитието и модернизирането на разпределителната мрежа и на съоръженията, свързани с транспортирането, разпределението, измерването на електроенергията до крайните потребители.

 

"ЧЕЗ ИКТ България"  ЕАД  е създадено в средата на 2015-а, за да осигурява комплексни услуги в областта на информационните и комуникационните технологии предимно за всички дружества на ЧЕЗ Груп в нашата страна. То е 100% собственост на "ЧЕЗ Разпределение България"  АД.  Компанията притежава също така Фотоволтаичен парк "Орешец" - собственост на "ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс Б.В". Обектът се намира в община Димово, Видинска област. ЧЕЗ инвестира и в изграждането на ТЕЦ на биомаса в Смолян, но след протести на местните жители проектът бе замразен.

 

Наскоро бе продадено в отделен пакет на компанията „Сигда". "ТЕЦ Варна"  ЕАД.

 

 

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари